(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Informacija mokytojams

2018-2019 mokslo metai

Dėl korepetitorių veiklos

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 26 str.1 d., norėdama suteikti reikalingą informaciją apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų veiklą, apie 2 proc. paramos skyrimą bei gyventojų pajamų mokesčio deklaravimą, apie galimybę suteikti moksleiviams žinias apie mokesčius ir siekdama šios informacijos sklaidos, siunčia parengtus informacinius pranešimus mokytojams ir kviečia bendradarbiauti.

Pranešimas korepetitoriams, Moksleivių švietimas apie mokesčius

Kvalifikacijos tobulinimo apskaita

Seminaro „Kaip stebėti ir vertinti šiuolaikinę pamoką“ medžiaga. Lektorė Monika Bilotienė

Seminaro „Socialinių ir emocinių kompetencijų stiprinimas“ medžiaga. Lektorė Asta Blandė.

Individualizuota bendroji programa, pritaikyta bendroji programa

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS


Ankstesni metai

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA ATMINTINĖ MOKYTOJAMS (psichologo konsultacija)

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo dokumentai: MOKOMŲJŲ DALYKŲ VERTINIMO NUOSTATOS, MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS, ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinės informacinės kampanijos „Pirmiausia – išklausyk“ medžiaga „Faktai mokytojams“ (*.docx)

Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos renginiai mokytojams

Asmeninė branda ir motyvacija. Vega Dikčienė, psichologė, I kvalifikacinė kategorija, sertifikuota įgūdžių lavinimo trenerė, Koučingo specialistė, NLP meistrė

Seminaro „Mokinių pasiekimų ir pažangos matavimas pamokose“ medžiaga. Lektorė – mokyklų veiklos įsivertinimo ir tobulinimo švietimo konsultantė Jurgita Račkauskienė.

Seminaro „Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis“ medžiaga. Lektorius – psichologas, psichodramos terapeutas E. Karmaza.

Seminaro „Vertinimas pamokoje. Vertinimo problematika“ medžiaga. Lektorė – NMVA mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus metodininkė J. Tumlovskaja.

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJA ATMINTINĖ MOKYTOJAMS (psichologo konsultacija)

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Darbo su jaunimo grupėmis vadovas

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas, schema

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo tvarkos aprašas

Seminaro „Šiuolaikinė pamoka: nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo. Mokyklos lygis“ medžiaga

Mokytojo didaktinę kompetenciją apibūdinačios charakteristikos

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Lidijos Laurinčiukienės seminaro medžiaga

Mokinių mokymosi pasiekimus lemiantys veiksniai

Geros pamokos receptai

Žmogaus saugos dėstymas – Įsakymas, reikalingi dokumentai

[