(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Atestacijos komisija

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos atestacinės komisijos darbo reglamentas

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 metų atestacijos programa


 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

Nariai:

Daiva Erslavienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė;

Regina Jagminienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius specialistė (švietimo konsultantė);

Laimutė Kalesnykaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė;

Daiva Piškinienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė;

Lilija Serekpajevienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tėvų komiteto narė;

Viktorija Strazdienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tėvų komiteto narė.


INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

1 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

2 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) duomenų anketos forma

3 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacijos tobulinimo lentelės forma

4 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketa

5 priedas. Pamokos vertinimo lentelės forma

6 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma

7 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma

8 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelės forma

9 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įvertinimo lentelės forma

10 priedas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programa

Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti

Prašymas įrašyti į atestacijos programą

Prašymas atestuotis