(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Apie

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Institucijos grupė Bendrojo ugdymo mokykla
Juridinio asmens kodas 190360892
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Teisinis statusas Veikianti
Pašto kodas LT-19121
Buveinės adresas Vilniaus g. 69, Širvintos
Telefonas (8 382) 51 230
Faksas (8 382) 51 230
El. pašto adresas gimnazija@lsg.lt
Interneto svetainės adresas http://www.lsg.lt
Priklausomybė Savivaldybės
Mokymo kalba Lietuvių
Steigėjas Širvintų rajono savivaldybės taryba
Direktorė Lada Kriščiūnienė, laikinai einanti direktoriaus pareigas

 

 

Gimnazija išduoda išsilavinimo pažymėjimus:

• Brandos atestatą, kodas 3014;
• Brandos atestato priedą, kodas 3016;
• Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, kodas 2001;
• Mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kodas 2055;

Rekvizitai 2% paramai

Paramos gavėjo identifikacijos nr.(kodas): 178302894

Paramos gavėjo pavadinimas: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokyklos paramos fondas
Adresas: Vilniaus 69, Širvintos.

sąsk.Nr. LT 394010042000030943

Gimnazijos tarybos pirmininkas

Deimantas Palkevičius

Gimnazijos vizija

Moderni, atvira kaitai ir inovacijoms, nuolat besimokanti ir tobulėjanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią mokyklos bendruomenę, teikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir padedanti jiems pasirengti gyvenimui

Gimnazijos misija

Gimnazija – ugdymo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kurioje pripažįstama kiekvieno besimokančiojo individualumas ir galimybės, garantuojamas mokinių saugumas, užtikrinamas ugdymo tęstinumas ir lygios galimybės, skatinamas mokinių lygiavertis dalyvavimas ugdymo procese, teikiami universalūs pilietinio sąmoningumo bei patriotizmo pagrindai, vykdomas į įtrauktąjį ugdymą orientuotas  pedagogų profesinis tobulėjimas.

Gimnazijos filosofija

Mokomės gyventi žmonių įvairovėje.

Vertybės: atsakomybė už savo veiklą (kolektyvinė ir individuali), iniciatyvumas, bendruomeniškumas.

GIMNAZIJOS DAINA
Muzika Gintaro Pauliukonio
Žodžiai Danutės Miliukienės

Mokyklos takeliai, vingiuoti ir tiesūs,
Kiek daug jūs atvėrėt kelių!
Per knygą pažinti ir tiesą, ir šviesą
Išmokau ir aš, išmokai ir tu.

Priedainis:
Nepraeiki pro šalį,
Valandėlei užsuk,
Kur vaikystė ir knygos
Kur mes buvom kartu...

Čia pirmosios natos suvirpo it paukščiai
Žydrynėj rugsėjo dangaus.
Čia nupiešiau mamą, panašią į saulę,
Ir saulė man švietė skaisčiau.

Priedainis:
Nepraeiki...

Broliai ir sesės, mane jūs skaitykit,
Svajonei auginkit sparnus.
Ir išmintį gilią iš knygų supratę
Gyveniman tieskit kelius!

Priedainis:
Nepraeiki...

Informacija ruošiama

Nuoširdžiai dėkojame visiems už intelektualią, finansinę paramą ir Jūsų geranoriškumą!

Mūsų geradariai 2018 metais

UAB „Elektros pajėgos“ (direktorius – Gintaras Vaitkūnas)

UAB „Širvintų mediena“ (direktorius – Aidas Čiakas)

UAB „Vizoma“ (Daiva Lisauskienė)

Žaneta ir Arturas Gerulskiai

Viktorija Urbanavičienė

Daiva Andronavičienė

Lilija Serekpajevienė

Ramunė ir Arvydas Mikštai

70-tosios gimnazijos abiturientų laidos tėveliai (globėjai, rūpintojai)

Gimnazijos mokytojai ir gimnazistų tėveliai, pervedę 2 procentus pajamų mokesčio į mokyklos Paramos fondą

Ankstesnių mokslo metų rėmėjai ir geradariai

Nuoširdžiai dėkojame visiems už intelektualią, finasinę paramą ir Jūsų geranoriškumą!

Mūsų geradariai 2017 metais

Kuliešių šeima (Vytautas Kuliešius, Daiva Balčiūnienė)

UAB „Elektros pajėgos“ (direktorius – Gintaras Vaitkūnas)

UAB „CAPAROL“ (direktorius – Gediminas Masiulionis)

UAB „Širvintų mediena“ (direktorius – Aidas Čiakas)

Oleksijus Tolkan

Augenijus ir Lida Baravykai

Edita ir Antanas Rutkauskai

Rimantas Kraujelis

Žaneta Aleksandravičienė

Audrius Indriulionis

Ramunė ir Arvydas Mikštai

Buvęs ilgametis VU matematikos ir informatikos metodikos katedros doc. dr. Antanas Apynis

Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos metodikos katedros vedėjas doc. dr. Edmundas Mazėtis

VU matematikos ir informatikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, MII direktoriaus pavaduotojas (mokslo reikalams) prof. Stasys Rutkauskas

69-tosios gimnazijos abiturientų laidos tėveliai (globėjai, rūpintojai)

Gimnazijos mokytojai ir gimnazistų tėveliai, pervedę 2 procentus pajamų mokesčio į mokyklos Paramos fondą

Širvintų rajono savivaldybės administracija, merė Živilė Pinskuvienė


Mielieji,

dėkojame visiems, dalyvavusiems gimnazijos (mokyklos) jubiliejinio gimtadienio šventėje. Ačiū už gerą energiją, dovanas, šypsenas, apsikabinimus, prisiminimus, nuoširdumą ir prasmingą laiką drauge!

Organizatoriai


 

Gimnazijos (mokyklos) jubiliejinis gimtadienis

Lapkričio 15 dieną Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija (buvusi Širvintų vidurinė mokykla, Širvintų 1-oji vidurinė mokykla) šventė 90-tąjį gimtadienį. Šventės organizatorių kvietimą atvykti į savo mokyklą išgirdo beveik 200 buvusių mokytojų ir mokinių. Čia jų laukė dabartiniai gimnazistai, mokytojai, gimnazijos vadovai. Vyriausiasis šventėje dalyvavęs mokyklos absolventas ją baigė 1955 metais. Buvo svečių iš 1957, 1960, 1967, 1976, 1977 metų laidų. Šventėje dalyvavo 39 gimnazijoje (mokykloje) dirbusieji mokytojai. Mokytojas Antanas Bakšys šioje mokykloje dirbo nuo 1955 iki 2001 metų, pradinių klasių mokytoja Regina Baronienė nuo 1966 iki 2006 metų.

Jubiliejui ruošėmės daugiau nei metus laiko. Atlikome keletą namų darbų. 2013 ir 2014 metų rudenį vyko du regioniniai jaunųjų matematikų komandiniai konkursai buvusio ilgamečio šios mokyklos matematikos mokytojo ir direktoriaus Antano Kuliešiaus taurei laimėti. Šį pavasarį buvo organizuota architektui Laurynui Stuokai-Gucevičiui skirta mokinių darbų paroda. Gimnazistų darbai skoningai papuošė gimnazijos foje sienas. 2014 metų pavasarį buvo sukurtas jubiliejinio gimtadienio logotipas. Gimnazijos (mokyklos) istorija įamžinta šiai progai skirtame leidinyje „Nepraeiki pro šalį, valandėlei užsuk…“. Išleistas gimnazijos laikraščio „ATOdangos“ šventinis numeris apie gimnazijos dabartį.

Renginio scenarijų parašė neformalaus švietimo mokytoja, gimnazijos „Dainuojamosios poezijos teatro“ vadovė Ligita Varaneckienė ir lietuvių kalbos mokytoja Edita Rutkauskienė. Šventinėje programoje be „Dainuojamosios poezijos teatro“ dalyvių dar matėme ir girdėjome gimnazijos mišrųjį chorą, vadovaujamą muzikos mokytojos Irenos Vasiliauskienės, raiškaus žodžio meistrą Darių Bruzgulį, mokytoją Arvydą Golcą ir buvusią mokyklos mokinę Ingridą Didžiokienę – Kraniauskaitę, stilingąsias Odetos Žinienės šokėjas. Po renginio aktų salėje vyko diskoteka. Ją vedė buvę šios mokyklos absolventai Kęstutis Misiūnas, Aras Labanauskas ir Algis Jakimavičius.

Jubiliejaus minėjimo šventės tikslas – suburti buvusius ir esamus gimnazijos (mokykos) mokytojus, mokinius, darbuotojus prasmingam pabuvimui drauge. Prisiminta mokyklos istorija, scenoje dabartiniai gimnazistai kalbėjo apie amžinąsias mokyklines vertybes: mokytojo – mokinio dialogą, mokyklinę meilę, gyvenimo prasmę. Tai buvo jautrus įvairaus amžiaus skirtingų kartų žmonių dialogas apie Mūsų Mokyklą.

Šventės proga sulaukėme labai daug gražių sveikinimų ir palinkėjimų iš buvusių mokytojų, buvusios gimnazijos direktorės Janinos Martinaitienės, rajono vadovų, ugdymo įstaigų vadovų, gimnazijos draugų ir bičiulių.

Tam, kad gimnazijos (mokyklos) jubiliejinis gimtadienis būtų įsimintinas, reikėjo ne tik intelektualiųjų, bet ir finansinių resursų. Juos mums padovanojo buvę šios mokyklos mokiniai. Nuoširdus ačiū už Jūsų dosnumą ir už tai, kad širdyje tebeturite Savąją Mokyklą!

Belieka tikėtis, kad visi tikrai susitiksime toje pačioje vietoje panašiu laiku po dar vieno dešimtmečio!

Daugiau nuotraukų


Logotipo, skirto Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (mokyklos) 90-mečio jubiliejui, konkursą laimėjo Daiva Karaliūnaitė (buvusi gimnazistė). Jos pieštas darbas buvo pritaikytas kompiuterinei versijai (darbą atliko informacinių technologijų vyr. mokytojas Vytautas Filipavičius).

Antros vietos laimėtoja – Dagnė Apynytė (IIa).

Trečioji vieta teko Astai Radžiūnaitei (IVd).

Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą konkurse ir puikius darbus.


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos foje eksponuojami mokinių piešiniai. Paroda skirta architektui Laurynui Stuokai-Gucevičiui. Darbai buvo kuriami per dailės ir technologijų pamokas, laisvalaikiu namuose. Gimnazistai piešė Lauryno Stuokos-Gucevičiaus portretus, suprojektuotus pastatus, pastatų fragmentus.

Visi darbai yra skirtingo formato, tai parodai suteikia tam tikro savotiškumo bei lakoniškumo. Parodoje vyrauja grafikos, tapybos darbai. Daugiausia naudotas popierius, skaidri plėvelė, pieštukas, tušinukas, guašas, drobė, linoleumas ir kartonas. Didžioji dalis darbų yra priskiriami grafikos technikai, lino raižiniui ir tapybai. Portretai piešti ant įprasto A4, A3 balto lapo popieriaus, kartono. Tapybos darbai atlikti ant drobės ar kartono guašu.

Mokinių piešinius papildo drobėje siuvinėti šviesaus atminimo poeto Just. Marcinkevičiaus dramos „Katedra“ tekstai. Pasirinktas neeilinis teksto pateikimo būdas pabrėžia žodžio reikšmingumą, prasmingumą.

Parodos darbų spalvos atkreipia į save dėmesį, o mokyklos foje sukuria ramią nuotaiką, priverčia sustoti, susimąstyti, prisiminti įtakingą asmenybę, susipažinti su jo darbais ir gyvenimu.

Parodos kuratorės – technologijų mokytoja metodininkė Daiva Erslavienė ir dailės mokytoja metodininkė Jurgita Krušinskaitė

Daugiau nuotraukų


Trumpa gimnazijos istorija

1924 m. Širvintose įkurta progimnazija

1948 m. išleista pirmoji vidurinės mokyklos laida

1967 m. pastatytas mokyklos priestatas, sporto salė, bendrabutis, valgykla

1985 m. mokykla pavadinta I-ąja vidurine mokykla

1987 m. pradėta mokyti anglų kalba kaip trečia užsienio kalba

1987 m. mokyklos muziejaus reorganizacija

1989 m. pradėta mokyti sustiprintos dailės

1990 m. pradėtas švelnusis profiliavimas

1991 m. įrengta kompiuterių klasė

1991 m. prie mokyklos prijungta vakarinė mokykla (suaugusiųjų klasė)

1994 m. jubiliejiniai mokyklos metai – 70-metis

1996 m. mokykla pavadinta Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardu

1996 m. anglų kalbą dėsto JAV Taikos korpuso savanorė Melisa Šnaider

1997 m. anglų kalbą dėsto JAV Taikos korpuso savanorė Erika Vilson

1998 m. įsteigta vaikų dailės galerija „Vieversys“

1998 m. išleista 50-oji abiturientų laida

1999 m. dalyvavimas tarptautiniame COMENIUS projekte (bendradarbiaujama su 7 Vakarų Europos valstybių mokyklomis)

1999–2001 m. mokyklos pastato renovacija

1999 m. pradėtas leisti mokyklos laikraštis „Mes kartu“

1999 m. pašventinta mokyklos vėliava, sukurta mokyklos daina

2000 m. pradėtas sistemingas profilinis mokymas 11-12 klasėse

2001 m. laimėjus konkursą pagal projektą „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais“ biblioteka aprūpinta 4 kompiuteriais. Skaitykloje yra 34 darbo vietos

2001 m. gruodžio 7 d. mokykloje lankėsi prezidentas Valdas Adamkus

2001 m. Inga Oršauskaitė – tarptautinės rusų kalbos olimpiados aukso medalio laimėtoja

2002 m. mokykla – ekologinio aplinkos įvertinimo, pertvarkymo ir priežiūros konkurso nugalėtoja

2002 m. mokyklos tarybos, tėvų ir rėmėjų rūpesčiu bei lėšomis suremontuota mokyklos aktų salė, įsigyta inventoriaus bei mokymo priemonių

2002 m. pradėjo veikti skautų organizacija

2003 m. pradėjo veikti šaulių organizacija

2004 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Barselio realine mokykla (Vokietija)

2004 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukmergės aukštesniąja verslo mokykla

2005 m. pradėta mokyklos reorganizacija

2006 m. birželio 27 d. įsteigta Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2008 m. įkurtas PIT-as (profesinio orientavimo taškas).

2010 m. įvykdytas energijos taupymo projektas iš ES lėšų.

2017 m. gruodžio 11 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirašė projekto Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002 „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ sutartį.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazistų uniforma mokinių daugumos balsų sprendimu tapo neprivaloma.

2018 m. rugpjūčio 3 dieną pradėta vykdyti programa „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai”, istoriją dėsto projekto dalyvė Ineta Stanevičiūtė.
2018 m. rugsėjo 14 dieną pradėtas vykdyti projektas „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“.

Gimnazijos istorijos mokytojo Jono Stankevičiaus straipsnis „Iš gimnazijos (mokyklos) istorijos..."

Iš gimnazijos (mokyklos) istorijos…

Istorijos šaltiniai liudija, kad dar 1912-1918 m. veikė 2-jų klasių aukštesnė vidurinė mokykla. 1912-1915 m. dėstoma buvo rusiškai. 1915-1918 m. – lenkiškai. 1912-1915 m. apie 100 mokinių mokė vienas mokytojas Kryžanovskis. Nuo 1915 m. mokykloje dirbo 5-6 mokytojos. Mokykla buvo įsikūrusi Nepriklausomybės aikštėje, viename pastate su pradine mokykla.

1918-1920 m. dėl dramatiškai susiklosčiusių aplinkybių (bolševikų agresija, trintis tarp lietuvių ir lenkų kariuomenių) jokia mokykla Širvintose neveikė.

Lietuvišką vidurinę mokyklą bandyta įkurti 1920-1921 mokslo metų išvakarėse. Nors paskirtas mokyklos vedėjas A.Šarka įdėjo nepaprastai daug pastangų, dar tik pradedantys darbą Širvintų vidurinės mokyklos mokytojai ir mokiniai 1923 m. spalio 12 d. turėjo bėgti iš Širvintų dėl lenkų legionierių puolimo. Po kelių savaičių šie buvo išvyti, bet Širvintos liko neutralioje zonoje. 1922 m. sausio 30 d. Širvintų vidurinė mokykla darbą atnaujina Gelvonuose. 1923 m. pavasarį buvo nustatyta demarkacinė linija tarp Lietuvos ir lenkų okupuoto Vilniaus krašto. Širvintos atiteko Lietuvai, todėl Švietimo ministras įsakė Širvintų vidurinę mokyklą grąžinti iš Gelvonų į Širvintas. Tačiau Širvintose nebuvo tam pasirengta, trūko patalpų ir inventoriaus. Todėl 1923 m. gruodžio 19 d. Švietimo ministras dr. Leonas Bistras pasirašo įsakymą Nr. 19, kuriuo Širvintų vidurinę mokyklą, veikiančią Gelvonuose, pavadino Gelvonų vidurine mokykla, o Širvintose įsteigiama nauja vidurinė mokykla, kurią organizuoti pavedama Motiejui Gyliui. Mokslas Širvintų vidurinėje mokykloje prasidėjo 1924 m. vasario 1 d.

Tuo metu Lietuvos švietimo struktūra buvo tokia: I pakopa – ketverių klasių pradžios mokykla, II pakopa – gavęs pradžios mokyklos baigimo pažymėjimą mokinys be stojamųjų egzaminų buvo priimamas į 4 klasių vidurinės mokyklos (vėliau jos buvo vadinamos progimnazijomis arba 8 klasių, dar vėliau vadinamos gimnazijos) pirmąją klasę, III pakopa – baigęs 4 klasių vidurinę mokyklą, mokinys buvo priimamas į aukštesniosios mokyklos 5 klasę, IV pakopa – aukštoji mokykla, į kurią priimdavo baigusius gimnazijas, mokytojų seminarijas ir kitas aukštesniąsias mokyklas. Buvo galima laikyti stojamuosius egzaminus į bet kurią vidurinės mokyklos klasę net ir neturint pradžios mokyklos baigimo pažymėjimo.

Mokykla įsikūrė iš privačių asmenų nuomojamuose namuose – pirmoji klasė dabartinio Kultūros centro vietoje, o 2-3 – Vilniaus g. 43 namo vietoje. Patalpos buvo netinkamos mokyklos veiklai, bet kitokių nebuvo. 1925 m. mokyklai buvo atiduota nenaudojama cerkvė ir visai sukiužęs namas prie jos. Cerkvė irgi buvo smarkiai apgriuvusi, todėl mokykla pastatus pardavė, o pirkėjas juos nugriovė. Šešuolėlių dvaro savininkas J.Variakojis mokyklai pastatė namą Vilniaus g., bet dėl įvairių priežasčių mokykla į jį neįsikėlė. 1934 m. Širvintų mokykla persikėlė į naujai perdažytas naujas patalpas J.Rukšos dvare, išnuomotas už 1800 Lt. metams.

Širvintų vidurinėje mokykloje, vėliau progimnazijoje (kada pakeistas pavadinimas, neaišku) mokslo metai prasidėdavo rugsėjo 1 d., baigdavosi birželio 15 d. Už mokslą reikėjo mokėti – už pusmetį 75 Lt. Buvo dėstoma tikyba, lietuvių, istorija, visuomenės mokslas, aritmetika, algebra, geometrija, buhalterija, fizika, gamtos mokslas, higiena, geografija, piešimas, dailyraštis, darbeliai, kūno kultūra, dainavimas, bendras choras, karinis parengimas. Dvejus metus kaip užsienio kalba buvo mokoma prancūzų, vėliau vokiečių kalbos.

Mokytojai nuomojosi butus privačiuose namuose. Pamokų krūvis – 24 pamokos (4 pamokos auklėjimui). Mėnesio atlyginimas – 380-450, direktoriaus 500 Lt. Už gerą mokymąsi mokiniai buvo apdovanojami pagyrimo ir padėkos raštais. Atsargos pulkininkas Vladas Skorupskas geriausiam mokiniui buvo skyręs 200 Lt premiją. Labai gerai besimokantys neturtingi mokiniai pedagogų tarybos ir tėvų komiteto sprendimu buvo atleidžiami nuo mokesčio už mokslą. Klasėje mokėsi po 20-30 mokinių, berniukai ir mergaitės kartu. Mokinių amžius pats įvairiausias-šalia dešimtmečio suole galėjo sėdėti ir devyniolikmetis. Mokykloje veikė ateitininkų, vėliau skautų organizacijos. Buvo organizuojami saviveiklos vakarai, gimnastikos šventės, literatų užsiėmimai, ekskursijos. Įvairių renginių metu surinktos lėšos buvo aukojamos Vilniaus išvadavimo fondui, šaulių ginklų pirkimui, neturtingų mokinių šelpimui. Mokykloje buvo kelis šimtus knygų turinti biblioteka, fizikos kabinetas, mokomųjų plakatų, paveikslų.

J.Rukšos dvare progimnazija veikė iki 1945 m. 1945 m. rudenį progimnazija pertvarkoma į gimnaziją (priauganti) ir perkeliama į mūrinį pradžios mokyklos pastatą. Pasikeičia beveik visi mokytojai. Įvedami nauji dalykai: rusų kalba, konstitucija, TSRS istorija. Maždaug iki 1948 m. mokiniai mokėsi iš užrašų, nes vadovėlių beveik nebuvo. Klasėse buvo šalta, užšaldavo šlapiu skuduru nuvalyta lenta. Mokiniai buvo raginami atnešti nors po pliauską malkų. Mokytojų atlyginimai buvo menki. Tėvų komitetas organizuodavo maisto produktų rinkliavas mokytojams.

1949 m. Širvintų gimnazija išleido pirmąją laidą. 4 abiturientai įstojo į aukštąsias mokyklas, 4 abiturientės tapo mokytojomis (viena jų – Valerija Radžiūnaitė-Grigaliūnienė, 1949-1973 m. Kernavės mokyklos mokytoja, direktorė, vėliau Zibalų pagrindinės mokyklos direktorė).

1949-1950 mokslo metais Širvintų gimnazija pertvarkoma į vidurinę vienuolikos klasių mokyklą. 1951 m. Širvintose įkuriama septynmetė (pagrindinė) mokykla. Vidurinėje mokykloje tuo metu dirbo 25 mokytojai, buvo 14 klasių, jose mokėsi 404 mokiniai. Darbas vyko 2 pamainomis. Pamokos trukdavo 40 minučių, pertraukos 5 minutes. Stalino valdymo metais buvo labai griežta ideologinė kontrolė, dažni posėdžiai, labai daug nekvalifikuotų tikrintojų. Tačiau mokykla, kaip ir prieškario metais, išliko kultūros, lietuvybės skleidimo lenkėjančiame krašte centru. Ir pro tankų ideologijos šydą prasiskverbdavo laisvesnė mintis. Daug mokytojų ir mokinių už tai nukentėjo.

1959 m. septynmetė ir vidurinė mokyklos sujungiamos. 1962 m. panaikinus rajoną 8-11 klasės buvo perkeltos į Vilniaus g. 94 J.Variakojo statytą mokyklą. Pirma ir ketvirta pradinės klasės įsikuria buvusiame rajono milicijos pastate (prie bažnyčios, nugriautas). Pamokos vyko viena pamaina.

1965 m. vėl atkuriamas Širvintų rajonas. Vilniaus g. 94 įsikuria partijos komitetas, milicijai tenka atiduoti suremontuotą ir mokinių bendrabučiui parengtą pastatą prie bažnyčios. Vėl dirbama 2 pamainomis.

1961-1963 m. mokykloje buvo ir rusų kalba dėstomos klasės (1-6 kl.). Panaikinus rajoną, dauguma rusų tautybės tarnautojų išvažiavo ir rusiškos klasės buvo panaikintos. Atkūrus rajoną rusiškos klasės nebuvo atkurtos.

1966 m. buvo pradėta ir 1968 m. baigta mokyklos pastato ir bendrabučio statyba. 1969 m. mokykloje buvo 27 klasės ir 679 mokiniai.

Devintojo XXa. Dešimtmečio pradžioje labai padaugėjo mokinių. Net dirbant dviem pamainomis ima trūkti patalpų. 1985 m. įkuriama Širvintų 2-oji vidurinė mokykla.

Atgimimo laikotarpiu mokykloje atgimsta religinės ir tautinės šventės, tradicijos. Susikuria Šaulių, Skautų organizacijos.

1991 m. pradžioje mokykla iš Kanados gauna 12 kompiuterių, įrengiama kompiuterių klasė. 1991 m. prie mokyklos prijungta vakarinė mokykla (suaugusiųjų klasės).

1996 m. mokykla pavadinta Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vardu. 1998 m. įsteigta vaikų dailės galerija „Vieversys“.

Nuo 1999 m. dalyvaujama tarptautiniame COMENIUS projekte (bendradarbiaujama su 7 Vakarų Europos valstybių mokyklomis). 2004 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Barselio realine mokykla (Vokietija).

2006 m. birželio 27 d. įsteigta Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2010 m. įvykdytas energijos taupymo projektas iš ES lėšų ir gimnazijoje tapo gerokai šviesiau ir šilčiau, atnaujintos pastato išorinės sienos.

Istorijos mokytojas metodininkas Jonas Stankevičius

Gimnazijos direktoriai

Gimnazijos direktoriai

1924-1927 – M.Gylys

1927-1929 – S.Rakauskas

1929-1930 – A.Kliučius

1930-1931 – I.Daugirdas, Č.Markšaitis, P.Sūdžius

1931-1934 – Č.Markšaitis

1935- 1938 – J.Skučas

1939-1953 – M.Antanaitis, A.Brazdeikis, A.Taškūnas, M.Visockas, D.Dubietytė, Kavaliauskas, Mažulis, Steponėnas, J.Diržienė

1953-1956 – V.Dalinkevičius

1956-1959 – Pr.Radvilas

1959-1960 – A.Ažubalis

1960-1961 – St.Dačka

1961-1964 – A.Kuliešius

1964-1969 – A.Ažubalis

1969-1989 – A.Kuliešius

1989-2011 – J.Martinaitienė

2011 – A.Buzienė

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etapas

Penki Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai rajoniniame etape garbingai atstovavo mokyklai. Džiaugiamės ir plojame konkurso nugalėtojai  – Adrijai Redeckaitei IIb kl. mokinei ir ją ruošusiai mokytojai Elvyrai Lipeikytei. Antrąją vietą pelnė gimnazistas Justinas Blažys IIIc kl., ruošė Edita Rutkauskienė, trečiąją – Kristupas Sterbavičius, kuriam ruoštis padėjo Rasa Baranauskienė. Ačiū dalyviams už nuoširdumą, jautrumą, pasitikėjimą. Adrijai regioniniame ture linkime laisvai jaustis ir mėgautis.


Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje 9-10 klasių grupėje – III vieta, 11-12 klasių grupėje – I ir II vietos, meninio skaitymo konkurse – I, II, III vietos nugalėtojai! Mokinius ruošė mokytojos R. Baranauskienė, E. Lipeikytė, E. Rutkauskienė


58-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajono etape dalyvavo 11 gimnazijos mokinių. Jie laimėjo 10 prizinių vietų: 4 pirmąsias ir po 3 antrąsiais ir trečiąsias.

Mokinius ruošė chemijos mokytoja metodininkė Loreta Skardžiuvienė.


53-osios mokinių biologijos olimpiados rajono etape dalyvavo 16 gimnazijos mokinių. Jie laimėjo 10 prizinių vietų: 3 pirmąsias, 3 antrąsiais ir 4 trečiąsias vietas.

Mokinius ruošė biologijos mokytojos metodininkės SondraBartulienė ir Laimutė Kalesnykaitė


9–10 klasių anglų kalbos konkurso rezultatai

9-10 klasių anglų kalbos konkurse dalyvavo 8 gimnazistai iš Širvintų Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos.

I vieta – IIa klasės mokinė Kamilė Aršauskaitė

III vieta – IIb klasės mokinys Jokūbas Šilgalis Anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Sakalauskienė