(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Veiklos įsivertinimas

2020 m. spalio 20 d. Gimnazijos taryba pritarė Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės siūlymui 2020-2021 mokslo metais nagrinėti įsivertinimo rodiklį –  4.1.2. LyderystėRaktiniai žodžiai: pasidalinta lyderystė, lyderystė mokymuisi, įsipareigojimas susitarimams.
 
Įsivertinimo grupės nariai 2020-2021 m.m.:
 • Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, grupės vadovė
 • Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, grupės narė
 • Jūratė Griškevičienė, ekonomikos vyresnioji mokytoja, grupės narė
 • Irena Žarnauskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, grupės narė

____________________________________________________

Kviečiame susipažinti su rezultatais:

 

 

 

 

___________________________________________________

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS

2020–2021 m.m. 

Tikslas – atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 • rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;
 • bendradarbiauti su Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius;
 • stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už gimnazijos veiklos kokybę;
 • teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie gimnazijos veiklos sričių kokybę.

 

ĮSIVERTINIMO ETAPAI

VEIKLA

DATA

ATSAKINGI

Pasirengimas įsivertinti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (GVKĮ) grupės sukūrimas. Rugsėjis Gimnazijos administracija
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas. Rugsėjis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Gimnazijos bendruomenės informavimas apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą (informacijos skelbimas gimnazijos interneto tinklapyje, informacijos stende atnaujinimas). Spalis R.Česonienė
NMVA elektroninės anketos apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus už 2019–2020 m.m. pildymas ir pateikimas. Spalis/lapkritis (laikas gali būti koreaguojamas)

R.Česonienė,
GVKĮ grupės nariai,

Gimnazijos administracija, Gimnazijos mokytojai

Įsivertinimo sampratos kūrimas Diskusija dėl giluminiam įsivertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio nustatymo. Lapkritis Gimnazijos taryba, gimnazijos administracija, Metodinė taryba, Mokinių taryba, R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Analizės ir diskusijos rezultatų apibendrinimas ir rodiklių krepšelio giluminiam įsivertinimui formavimas. Lapkritis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Įsivertinimo atlikimas Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius suformavimas. Gruodis, sausis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas,  vertinimo instrumentų rengimas. R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai, Metodinė taryba
Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų suformulavimas Vasaris, kovas, balandis

R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai, Mokinių taryba, Metodinė taryba,

Mokinių taryba

Atsiskaitymas ir informavimas Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Gegužė R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Rekomendacijų gimnazijos veiklos kokybei tobulinti pateikimas.

Birželis

(Mokytojų tarybos posėdis)

R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas gimnazijos interneto tinklapyje. Gimnazijos administracija

Ankstesnių metų duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS

2019–2020 m.m.

Tikslas – atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.

   Uždaviniai:

 

 • rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus;
 • bendradarbiauti su Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba ir Mokinių taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius;
 • stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už gimnazijos veiklos kokybę;
 • teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie gimnazijos veiklos sričių kokybę.
ĮSIVERTINIMO ETAPAI VEIKLA DATA ATSAKINGI
Pasirengimas įsivertinti Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (GVKĮ) grupės sukūrimas. Rugsėjis Gimnazijos administracija
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas. Rugsėjis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Gimnazijos bendruomenės informavimas apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą (informacijos skelbimas gimnazijos interneto tinklapyje, informacijos stende atnaujinimas). Spalis R.Česonienė
NMVA elektroninės anketos apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus už 2018–2019 m.m. pildymas ir pateikimas. Spalis/lapkritis (laikas gali būti koreaguojamas)

R.Česonienė,
GVKĮ grupės nariai,

Gimnazijos administracija, Gimnazijos mokytojai

Įsivertinimo sampratos kūrimas Diskusija dėl giluminiam įsivertinimui pasirinktos srities /temos/ rodiklio nustatymo. Lapkritis Gimnazijos taryba, gimnazijos administracija, Metodinė taryba, Mokinių taryba, R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Analizės ir diskusijos rezultatų apibendrinimas ir rodiklių krepšelio giluminiam įsivertinimui formavimas. Lapkritis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Įsivertinimo atlikimas Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius suformavimas. Gruodis, sausis R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Iliustracijų kūrimas darbo grupėse. Vertinimo metodų ir šaltinių numatymas,  vertinimo instrumentų rengimas. R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai, Metodinė taryba
Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų suformulavimas Vasaris, kovas, balandis

R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai, Mokinių taryba, Metodinė taryba,

Mokinių taryba

Atsiskaitymas ir informavimas Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos parengimas. Gegužė R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Rekomendacijų gimnazijos veiklos kokybei tobulinti pateikimas.

Birželis

(Mokytojų tarybos posėdis)

R.Česonienė
GVKĮ grupės nariai
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos publikavimas gimnazijos interneto tinklapyje. Gimnazijos administracija


Mokinių nuomonė
Tėvų, globėjų apklausa

2019-2020 m.m. veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita