(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Neformalusis švietimas

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos

Neformalaus švietimo tvarkaraštis

                                                                  2021–2022 m.m.                                                                 

 

Programos pavadinimas (klasė)

Programos

vadovas

Diena

Laikas.

Vieta

Medžio tekinimo būrelis

(I–IV kl.)

Arvydas Golcas Pirmadienis

14.45–16.15

Technologijų kabinetas, I aukšte

Gitaros būrelis (I–II kl.) Arvydas Golcas Trečiadienis

14.45–16.15

Technologijų kabinetas, I aukšte

Gitaros būrelis (III–IV kl.) Arvydas Golcas Ketvirtadienis 1 4.45–16.15 Technologijų kabinetas, I aukšte
Tinklinio-smiginio programa (I–II kl.)

Irena Žarnauskienė

 

Pirmadienis

14.45–15.30

Sporto salė

Tinklinio-smiginio programa (III–IV kl.) Irena Žarnauskienė Pirmadienis

15.30–16.15

Sporto salė

Ugdymo karjerai konsultavimas

(I–IV kl.)

Gražina Gudonienė Antradienis

14.45–16.15

Aktų salė

Krepšinio programa

(III–IV kl.)

Romualdas Chmeliauskas Trečiadienis

14.45–15.30

Sporto salė

Tinklinio programa

(I–II kl.)

Romualdas Chmeliauskas Trečiadienis

14.45–15.30

Sporto salė

Programa „Dizaino manufaktūros. Technologijos“

(I–II kl.)

Daiva Erslavienė Ketvirtadienis

14.45–16.15

Technologijų kabinetas, IV aukšte

Programa „Verslumo dvasia“  (II kl.) Rita Česonienė Trečiadienis

14.45–16.15

Mokytojų kambarys

Verslo modeliavimas (III–IV kl.) Rita Česonienė Ketvirtadienis

14.45–15.30

Mokytojų kambarys

Programa  “Domėtis, pažinti, aplankyti”( I–IV kl.) Margarita Vaičelytė

 

Antradienis

14.45–16.15

Istorijos kabinetas

Kelių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas

(III–IV kl.)

Kęstutis Jankauskas Pirmadienis

15.00–17.25

Informacinių technologijų kabinetas Nr.2

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                        Lina Janickaitė

Gimnazijos jaunimo organizacija – Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-oji kuopa.

Jeigu po pamokų gimnazijoje išgirsite komandas ir darnų žygiavimą, turėkite vilties, kad tuoj iš už kampo pasirodys vaikinų ir merginų būrys, kuriam vadovauja Eimantas. Tai – jaunieji šauliai. Šioje organizacijoje supažindinama su tarnybos Lietuvos kariuomenėje ypatumais, ugdomas patriotiškumas, pilietiškumas, fizinis, pradinis karinis ir psichologinis pasirengimas, drąsa, ištvermė, drausmė, pareigingumas. Šauliai susitinka su  Krašto apsaugos savanoriais, dalyvauja varžybose, valstybinėse šventėse, gimnazijos ir miesto renginiuose. Kiekvieną pirmadienį ir kevirtadienį, jaunuoliai ir merginos renkasi į užsiėmimus. Smagu būti kartu ir jausti, kad  būryje bendraminčių galima daug ko išmokti, sustiprėti fiziškai, susipažinti su Lietuvos kariuomenė. Ir kas gali žinoti, gal dalyvavimas Jaunųjų šaulių organizacijos veikloje paskatins  šiuos jaunuolius susieti savo gyvenimą su  savanoriška krašto apsauga ar armija…

Šaulių organizacijos vadovė Margarita

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-ajai kuopai

priklausančių gimnazistų sąrašas 2018–2019 m. m. PDF

Širvintų šaulių X-osios kuopos Jaunųjų šaulių būrio vadas                                         Liveta Grinytė

 

KUOPOS STRUKTŪRA

Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-oji kuopa

Širvintų šaulių X-osios kuopos vadas Leonas Vaicekauskas

Širvintų šaulių X-osios kuopos Jaunųjų šaulių būrio vadas Liveta Grinytė

Nuotraukos


Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-oji kuopa

Lietuvos Šaulių sąjunga (LŠS) – sukarinta organizacija, gyvuojanti nuo 1919 metų. Šios organizacijos tikslai: stiprinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, rengtis pilietinei savigynai ir ginkluotai krašto gynybai, ugdyti pilietiškumą, pagarbą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, puoselėti tautos etninę kultūrą, dalyvauti rengiant piliečius visuotiniam pilietiniam ir ginkluotam pasipriešinimui karo grėsmės ir okupacijos atveju.

Šaulių sąjunga siekia pilietiškai ir patriotiškai auklėti jaunimą, rengti jį karo tarnybai.  Lietuvos šaulių sąjunga kartu su Jaunimo integracijos galimybių centru yra parengusi ir išleidusi “Jaunųjų šaulių visuomeninės-pilietinės veiklos programą”, kuria remdamiesi jaunieji šauliai vykdo savo veiklą. Šauliai vykdo rikiuotės šaulių karinio rengimo užduotis, dalyvauja bendruose su kariuomene mokymuose ir pratybose. Ne rikiuotės šauliai rengiami pagalbinėms teritorinės gynybos užduotims. Šaulių sąjungoje organizuojama įvairi kultūrinė, švietėjiška veikla. Visuomenei plačiai skleidžiama informacija apie Sąjungos veiklą. Sportinė veikla ypač svarbi LŠS. Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, skatinama aktyviai sportuoti, būti fiziškai stipriems. Įvairiose varžybose galima išmokti valingai siekti užsibrėžto tikslo. Šaulių sąjunga sprendžia jaunimo užimtumo problemą. Vasaros atostogų metu rengiamos mobilios stovyklos. Lietuvos šaulių sąjunga bendradarbiauja ne tik su įvairiomis organizacijomis Lietuvoje, bet palaiko ir tarptautinius ryšius.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių dalis taip pat priklauso šios organizacijos Karaliaus Mindaugo X-ajai  kuopai.  Mūsų šaulius labiausiai domina sportinė veikla, todėl kiekvienais metais ruošiamės Jaunųjų šaulių sporto žaidynėms. Taip pat mokykloje vyksta rikiuotės pratybos, vykstame į žygius. Vasarą šauliai noriai keliauja į stovyklas, kur gyvena karišką gyvenimą.

Visus, norinčius pajusti darnos jausmą, vienybę, puoselėti tautiškumą ir patriotiškumą, siūlome prisijungti prie Lietuvos Šaulių sąjungos. Čia kiekvienas randa saviraiškai tinkamą veiklą.