(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Valstybinės lietuvių kalbos egzaminas

VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2021 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Vasario 25–26 d. Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymas atšaukiamas (daugiau informacijos čia).

Širvintų rajono Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija 2019–2021 metams (Įsakymas):

Komisijos pirmininkė
Audronė Buzienė,
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.
Nariai:
Elvyra Lipeikytė,
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Rima Nainienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Edita Rutkauskienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Vaida Šeipūnė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
Edita Šidlauskienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė;
Romas Zibalas, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas.

Vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286, kandidatai, pateikę prašymą laikyti egzaminą, registruojami bazinėje mokykloje. Širvintų rajono savivaldybėje bazinė mokykla, kurioje vyksta valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai, yra Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Vilniaus g. 69, LT-19121 Širvintos, tel.: (8 382) 51 230 (Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos pirmininkė Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė).

– Prašymas kalbos kategorijai

– Prašymas Konstitucijos pagrindams

Registracija baigiama likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki egzamino.

Už egzamino medžiagos parengimą, egzamino vykdymą ir kitas egzamino organizavimo bei administravimo reikmes kandidatai moka nustatyto dydžio mokestį.

Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ (2020-12-30 Nr. 1467) nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – dabar 40 Eur. Todėl už Valstybinės kalbos egzamino medžiagos parengimą, egzamino vykdymą ir kitas egzamino organizavimo ir administravimo reikmes kandidatai nuo š. m. sausio 1 d. moka nustatyto dydžio mokestį: 

Už I kategorijos egzaminą (0,3 BSI) – 12 Eur; 

            Senatvės pensininkai (0,2 BSI) – 8 Eur; 

            Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,1 BSI) – 4 Eur (išskyrus asmenis, siekiančius įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę); 

Už II kategorijos egzaminą (0,4 BSI) – 16 Eur; 

             Senatvės pensininkai (0,3 BSI) – 12 Eur; 

             Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,2 BSI) – 8 Eur; 

Už III kategorijos egzaminą (0,5 BSI) – 20 Eur; 

              Senatvės pensininkai (0,4 BSI) – 16 Eur; 

              Asmenys, kuriems pripažinta negalia (0,25 BSI) – 10 Eur; 

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų tvarkaraštis paskelbtas čia: 2021m_egzaminu_tvarkarastis_LRK.pdf (smm.lt) 

Valstybinės rinkliavos mokestis už Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą – 2,90 Eur.

Valstybinės rinkliavos mokestis už Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą 2,90 Eur pervedamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT247300010112394300. Įmokos kodas 53089.

Mokama į mokyklos, kurioje dirba komisija, sąskaitą. Įmoką patvirtinantis dokumentas pateikiamas registruojantis. Egzamino neišlaikiusiems kandidatams pinigai negrąžinami. Kandidatai, pakartotinai laikantys egzaminą, nuo mokesčio neatleidžiami.

Rekvizitai :

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

A.s. LT247300010112394300, kodas 53089

už LR Konstitucijos pagrindų egzaminą

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Banko sąskaita: LT544010042000147849

Bankas AB Luminor bank, banko kodas 40100

Mokėjimo paskirtis: „Mokestis už egzaminus“

Kandidatams į bazinę mokyklą laikyti egzamino rekomenduojama atvykti  likus ne  vėliau kaip 15 min. iki jo pradžios. Pavėlavusiems atvykti į egzaminą ne daugiau kaip 20 min., laikyti egzaminą komisija leidžia nepratęsdama egzamino laiko. Kandidatai, pavėlavę  daugiau kaip 20 minučių, į egzaminą neįleidžiami.

Asmeniui, išlaikiusiam valstybinės kalbos mokėjimo egzaminą, per 5 darbo dienas išduodamas tai patvirtinantis valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimas. Pažymėjimą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas taip pat vykdomas bazinėje mokykloje. Vadovaujantis Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1687 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1448 redakcija), asmuo, ketinantis laikyti egzaminus (-ą), turi pateikti Komisijai šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. dokumentą, patvirtinantį, kad už egzaminų (-o) laikymą sumokėta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Asmuo, siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, pirmiausia laiko valstybinės kalbos egzaminą. Asmuo, siekiantis gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, laiko tik valstybinės kalbos egzaminą. Valstybinės kalbos mokėjimui taikoma pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija. Valstybinės kalbos egzamino laikyti nereikia tiems asmenims, kurie turi pirmąją, antrąją arba trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją ir pateikia tai patvirtinantį dokumentą, taip pat tiems asmenims, kurie siekia įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir yra nurodyti Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje.

Siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo, išlaikęs valstybinės kalbos egzaminą, laiko Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Egzaminas laikomas raštu (testo forma). Dėl objektyvių priežasčių (pvz., neįgalumo) neįstengiantis laikyti egzamino raštu asmuo gali laikyti egzaminą žodžiu.

Gavęs neigiamą valstybinės kalbos egzamino ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino įvertinimą asmuo, siekiantis įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę ar gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, turi teisę neišlaikytą egzaminą laikyti iš naujo. Egzamino laikymo skaičius neribojamas.Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Naujausi įrašai
Archyvai