(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Projektai

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas

2019-11-14 d. pasirašyta Sporto rėmimo fondo projektų finansavimo sutartis Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0028 tarp Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos. Šia sutartimi patvirtinama, kad Sporto rėmimo fondo lėšomis bus finansuojamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto projektas „Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“, susijęs su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu.

Projekto partneris – Širvintų rajono savivaldybės Kultūros centras.

Projekto – Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau – tikslas – sportu stiprinti sveikatą, ugdyti bendruomeniškumo jausmą.

Tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:

 1. Organizuoti atskirus fizinio aktyvumo užsiėmimus.
 2. Supažindinti bendruomenės narius ir moksleivius su fizinio aktyvumo nauda sveikatai.
 3. Plėsti ir gilinti žinias apie sveiką gyvenseną.
 4. Stiprinti gimnazijos jaunuolių ir bendruomenės narių sveikatą, grūdinti organizmą, lavinti fizines galias.

Tikslinė grupė: Projektas skirtas gimnazijos jaunimui ir miesto bendruomenei. Planuojama, kad projekto veiklose dalyvaus visi gimnazijos I–IV klasių mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai rūpintojai), socialiniai partneriai. Ypač atkreipiamas projekto dėmesys į parengiamosios ir specialiosios fizinio pasirengimo grupės mokinius, į merginų aktyvų dalyvavimą veiklose.

Bendra projekto vertė – 6125 €. Sporto rėmimo fondo lėšos – 5696 €, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuosavos lėšos – 429 €.

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019-06-10. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020-06-19.


_______

Aerobikos užsiėmimai su svareliais, gimnastikos ir balansiniais kamuoliais

Spalio 6, 8, 13 ir 15 dienomis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko aerobikos užsiėmimai su svareliais, gimnastikos ir balansiniais kamuoliais. Mokymus vedė partnerių specialistė Odeta Žinienė. Į juos susirinko apie 70 įvairaus amžiaus žmonių.

Treniruotės prasidėjo nuotaikinga mankšta – skambant garsiai muzikai dalyvės apšilo ir pasirengė tolimesnei veiklai. Pamokos vyko po valandą laiko, jų metu susirinkusieji aktyviai praleido laiką, mankštino įvairias raumenų grupes ir ritmingai sekė užvedančius trenerės judesius. Pirmieji du užsiėmimai vyko naudojant svarelius, taip daugiausiai dėmesio skiriant rankų raumenims. Kitų treniruočių metu buvo koncentruojamasi į pusiausvyros išlaikymą, atliekami pratimai su balansiniais ir gimnastikos kamuoliais. Nors aerobikos pratimai buvo vykdomi greitu tempu, užsiėmimuose sau vietą rado kiekvienas – tiek reguliariai sportuojantys, tiek rečiau sportu užsiimantys žmonės. Vakarai buvo praleisti turiningai – aerobikos treniruotes dalyvės paliko būdamos energingos ir tarpusavyje besišnekučiuodamos su šypsenomis veiduose.

Pasibaigus visiems užsiėmimams, partnerių specialistei Odetai Žinienei buvo įteikta padėka, o dalyviai buvo apdovanoti renginio rėmėjų  UAB Baltic Champs (savininkas – Kęstutis Juščius) dovanomis. Projektas yra finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis. Jį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Austėja Lebedinskaitė, IVb

___________________________________________________________________

 

Projekto „Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“ renginys „Atvirų durų diena“

 

__________________________________________________________________________________________________________

Dalyvavome  projekte „Sportuoju namuose  – saugau tave“

Balandžio 3 d. startavo Lietuvos mokyklų žaidynių projektas „Sportuoju namuose-saugau tave“, kurio metu bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai siuntė namuose sportuojančių mokinių filmuotą medžiagą. Projekte dalyvavo 42 mokyklos ir daugiau nei 250 mokinių iš visos Lietuvos.

Šiame projekte dalyvavo ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Ia klasės mokinės Kornelija Kojalaitė ir Reda Adomavičiūtė. Merginų vaizdo medžiaga pateko tarp 30 geriausiųjų!
Jos bus apdovanotos marškinėliais.

Sveikiname!

Kūno kultūros mokytoja metodininkė Irena Žarnauskienė


SPORTO VARŽYBOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) „Sportuoja visa šeima“

Vasario 28 dieną Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vyko projekto „Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“ varžybos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“. Projektas yra finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis. Jį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Projekto tikslas – sportu stiprinti sveikatą, ugdyti bendruomeniškumo jausmą.

Projekto „Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“ veiklų organizatorė – gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Žarnauskienė. Ji sutelkė gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvelius bei miesto bendruomenę aktyviai praleisti laiką drauge. Į sporto renginio veiklas užsiregistravo 80 dalyvių, kurie sudarė keturias komandas: geltoną, mėlyną, rožinę ir raudoną. Renginį pradėjome Širvintų kultūros centro šiuolaikinių šokių kolektyvo „SO“ (vadovė – Odeta Žinienė) pasirodymu, gimnazijos direktorės Audronės Buzienės kalba bei bendra nuotaikinga mankšta. Projekto dalyvių laukė penkios komandinės užduotys: teniso kamuoliuko nešimas šaukštelyje per kliūčių ruožą, estafetinis bėgimas vorele, žaidimas „Žemė – lava“, kurio metu, naudojantis popieriaus lapais, reikėjo pasiekti savo komandą tiesiogiai nepaliečiant grindų. Po pirmųjų trijų užduočių dalyviai turėjo galimybę atgauti jėgas bei pasigėrėti Kėdainių OPEN 2020 jaunimo/suaugusiųjų 1-osios vietos nugalėtojų Laurynos Ramanauskaitės ir Lauryno Jakubicko šokių pasirodymu. Vėliau komandų laukė dar dvi užduotys – žaidimas „Kryžiukai-nuliukai“, kurio metu komandos varžėsi dėl nugalėtojo titulo bei užduotis „Lankas rate“. Renginio metu netrūko geros nuotaikos ir entuziazmo. Visi energingai dalyvavo rungtyse ir stengėsi kuo greičiau atlikti užduotis, siekdami pergalės savo komandai. Pasibaigus visoms užduotims, dalyviams buvo įteiktos projekto „Sportuoju ir jaučiuosi vis geriau“ padėkos bei renginio rėmėjų  UAB Baltic champignons (savininkas – Kęstutis Juščius), Širvintų Veivera vartotojų kooperatyvo (vadovas – Vytautas Stundžia), UAB „Ekmeta“ (direktorė – Lilija Serekpajevienė) dovanos.

Buvo gera matyti tiek žmonių, o dar geriau – su jais kartu judėti. Gimnazijos sporto salėje vyravo puiki atmosfera, dalyviai tarpusavyje šiltai bendravo ir vieni iš kitų sėmėsi energijos. Labai džiugu, jog tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus žmonės atidavė visas savo jėgas ir stengėsi nenusileisti kitoms komandoms. Projektas pateisino visus lūkesčius, o jo organizatoriai džiaugiasi rezultatais ir tikisi, jog ateityje tokie renginiai pritrauks vis daugiau žmonių ir skatins bendruomeniškumą bei norą sportuoti.

Mokytojai Irenai Žarnauskienei organizuoti renginį padėjo: Ieva Eigelytė (IVa), Gabija Vercinskaitė (IIIc), Justinas Blažys (IIIc), Lukas Voveris (IIIb), Kostas Barauskas (IIIb), Miglė Dvilevičiūtė (IIb), Ugnė Savickaitė (IIb) ir šių eilučių autorė. Renginį fotografavo Rugilė Petuškaitė (IIIc).

Iki kitų susitikimų gimnazijos sporto salėje!

Austėja Lebedinskaitė (IIIb)

Renginio nuotraukos

 

 

PROJEKTO TIKSLAS

Sukurti paramos savarankiškiems lyderiams infrastruktūrą plėtojant vadybines kompetencijas, atveriant naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir išlaisvinant mokyklą, įgalinant švietimo bendruomenę ir kiekvieną jos narį.

PROJEKTO PRINCIPAI

• Lyderis – tai nebūtinai vadovas, juo gali būti kiekvienas.
• Visos veiklos yra susijusios viena su kita.
• Visose veiklose dalyvauja visų lygmenų atstovai: nacionalinio, savivaldybių ir mokyklų.
• Visuose lygmenyse didinama kritinė švietimo lyderių masė.
• Visuose lygmenyse įtvirtinama lyderystės vardan mokymosi idėja – visų lygmenų ir švietimo dalyvių sutelktos pastangos gerinti kiekvieno mokinio mokymąsi.
• Kuriamos bendradarbiavimo, tarimosi tradicijos per nuolatinius švietimo lyderių forumus, viešąsias konsultacijas.
• Motyvuotos savivaldybės ir mokyklos sukuria unikalius pokyčio projektus.

PROJEKTO TINKLALAPIS www.lyderiulaikas.smm.lt

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE

Eil. Nr. Veikla Laikas Adresatas Proceso rodiklis (kiek?) Rezultato rodiklis (kas iš to? Ką tai davė?) Pokyčio pasekmė (mokinių pasiekimai)
 

Mokyklų lyderystės renginys „Ką mes kartu darome mokykloje, kad gerėtų mokinių pažanga?“

Moderatorė T. Balvočienė

2019 m. rugsėjo 16 d. Mokyklų komandos (5-6 mokytojai)

Projekte dalyvaujančių (6) mokyklų komandos

30 pedagogų

Pristatytas projektas LL3 ir Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto kryptis. Analizuota turima patirtis, numatytos darbo gairės  
 

Mokyklų lyderystės renginys „Vardan ko arba prieš ką?“

Lektorius G. Kazakevičius

2019 m. spalio 28 d.

Mokyklų vadovai, komandos

LL 3 komanda

Visų (7) ugdymo įstaigų komandos, mokyklų vadovai,metodinių tarybų nariai Aptartas projektas LL3 ir Širvintų rajono savivaldybės pokyčio projekto kryptis  
 

Mokyklų lyderystės renginys. Seminaras apie tai kas yra pažanga ir kaip ji matuojama

 

2019m. gruodžio 23 Mokyklų komandos      
  Apklausa „Kaip suprantame mokinio pažangą?”  2020 sausis Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija I-II klasių mokiniai, tėvai, mokytojai Atnaujinami susitarimai, ką laikome mokinio pažanga. Ieškome rodiklių individualios pažangos vertinimui. Turėsime gaires gimnazijos VIP matavimo ir fiksavimo priemonių tobulinimui
  Savivaldybės bendruomenės mokymosi programa. Aurimo Juozaičio seminaras apie bendradarbiavimą (1 diena) 2020 m. sausio mėn Mokyklų komandos      
 

Mokyklų lyderystės renginys. Metodinė diena  „Mokinio asmeninės pažangos matavimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“

 

2020 vasaris 18 dieną Širvintų Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazija Pedagogai Atnaujinti VIP fiksavimo įrankiai gimnazijoje  
  V etapas. Įrankių tobulinimas, atranka 2020 m. kovo -balandžio mėn.

Visos mokyklos

 

Visos mokyklos numato priemones ir tikslus įsivertinimo sistemos tobulinimui    
  VI etapas. Įrankių išbandymas praktikoje 2020 m. balandžio – birželio mėn.

Visos mokyklos

Mūsų idėja – tik 1-2 klasėse.

  Nauji, patobulinti instrumentai Gerėja mokinių įsivertinimo įgūdžiai
             
  VII etapas. Apibendrinimas. Refleksija birželis-gruodis Visos mokyklos   Naujos tvarkos, susitarimai mokyklose naujiems mokslo metams

Auga mokinių įsivertinimo gebėjimo lygis, motyvacija, pažanga.

(Auga mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos lygis, patobulinti refleksijos įgūdžiai)

  Savivaldybės bendruomenės mokymosi programa. Aurimo Juozaičio seminaras apie mokinio pažangą (2 diena) 2020 m. rugpjūčio paskutinė savaitė Rajono mokytojai 90 rajono mokytojų Profesinės kompetencijos tobulinimas.  
 

Mokyklų lyderystės renginys.

Baigiamoji konferencija

Moderatorė Tatjana Balvočienė

2021 m. sausio mėn. Visos ugdymo įstaigos Visų mokyklų komandos Apibendrinta projekto veikla ir rezultatai  

PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“  MOKYKLŲ LYDERYSTĖS INICIATYVŲ RENGINYS

2020 metų vasario 18 dieną Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje įvyko projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys-metodinė diena „Mokinio asmeninės pažangos vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“.

 

Renginį gimnazijoje organizavo  metodinės tarybos pirmininkė Diana Lesutienė  ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė. Renginį moderavo švietimo konsultantė Rasa Zubrickienė. Renginyje dalyvavo gimnazijos mokytojai, mokinių tarybos atstovai, projekto „Lyderių laikas 3“  Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės grupės vadovė Vaiva Redeckienė.

Renginio metu susirinkę gimnazijos pedagogai analizavo turimą individualios pažangos matavimo ir fiksavimo tvarką, pasidalino savo gerąja patirtimi – buvo aptarti sėkmingai taikomi mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo įrankiai,  metodai.   Gimnazijos pedagogus Diana Lesutienė ir Lina Janickaitė supažindino su vykdytų bendruomenės apklausų rezultatais. Apklausų pagalba siekta išgryninti, koks individualios pažangos aspektas būtų aktualiausias mūsų gimnazijos bendruomenei.

Savo nuomonę individualios mokinio  pažangos klausimais  pristatė gimnazijos mokinių taryba – kokios kompetencijos ypatingai svarbios gimnazijos mokiniui, kokioms mokinio kompetencijoms reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Likusią popietę mokytojai skyrė mokinio individualios pažangos į(si)vertinimo tvarkos analizei, diskutavo apie jau taikytų mokinio individualios pažangos fiksavimo įrankių aktualumą, svarstė, ko reikia šiandienos mokiniui, kurie įrankiai  vis dar teikia naudingą informaciją mokiniui, mokytojui ir mokinio tėvams (globėjams rūpintojams). Pedagogai susitarė dėl tėvų  įtraukimo į mokinio įsivertinimo procesą formų, susitarė dėl pedagogų susirinkimų skirtų aptarti kiekvieno mokinio individualiai pažangai svarbos, įvardino grįžtamojo ryšio svarbą mokinio pažangai planuoti…

Gimnazijos mokytojai sutarė daug, nemažai diskutuotinų klausimų dar liko, nemažai sprendimų dar nepriimta. Bet norisi pasidžiaugti ir nuoširdžiai padėkoti mokytojams, mokinių tarybos atstovams, švietimo konsultantei Rasai Zubrickienei, projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės grupės vadovei Širvintų rajono savivaldybėje Vaivai Redeckienei už palaikymą, bendravimą bei bendradarbiavimą, už pranešimus, mintis, idėjas, pasiūlymus ir buvimą kartu, gimnazijos metodinės tarybos  pirmininkei Dianai Lesutienei už darbą organizuojant ir vykdant renginį.

Lina Janickaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  PROJEKTO „LYDERIŲ LAIKAS 3“  MOKYKLŲ LYDERYSTĖS INICIATYVŲ RENGINYS

 „Mokinio asmeninės pažangos vertinimas – nuo apmąstymų prie instrumentų“

Renginio vieta: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Renginio laikas: 7.30–14.45

Renginio programa

7.30–8.00 Dalyvių registracija. Pasitikimo kava

 

8.00–10.00

 

Sveikinimo žodis. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė

Projekto „Lyderių laikas 3“ pristatymas, jo nauda ir galimybės“.

Vaiva Redeckienė,  projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos vadovė.

Rita Česonienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos įsivertinimo grupės vadovė

„Turimi pažangos matavimo instrumentai ir jų teikiama informacija“ – 

Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė;

Edita Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė;

Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, Ia klasės auklėtoja.

 Vykdytos apklausos mokykloje apibendrinimas

Lina Janickaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės kūrybinės komandos narė, IT ir matematikos vyr. mokytoja

Diana Lesutienė,  fizikos ir IT mokytoja metodininkė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė

10.00–10.15 Kavos pertrauka.
10.15–10.30

Mokinių tarybos pranešimas.

Lukas Voveris, Austėja Lebedinskaitė Širvintų Lauryno  Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Mokinių tarybos nariai, IIIb klasės mokiniai

 

10.30–12.15

 

Veikiame kartu dėl mokinio pažangos (veiklas moderuoja švietimo konsultantė Rasa Zubrickienė)

12.15-12.45

 

Pietų pertrauka

 

12.45 – 14.30

 

Individualios pažangos vertinimo sistemos kūrimas mokykloje (veiklas moderuoja švietimo konsultantė Rasa Zubrickienė)
14.30 – 14.45

RENGINIO BAIGIAMOJI DALIS.

Refleksija, diskusijos.

 

Apklausos nuorodos:

 
 

Projekto veiklos

Projekto viešinimas

Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”

Mokymosi sėkmė ir džiaugsmas – kiekvienam vaikui

Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 16 Lietuvos mokyklų, pakviestų prie jo prisijungti. Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.

Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi bei žengia naują žingsnį. Per dvejus projekto įgyvendinimo metus mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai. Kas mūsų laukia?

 • Pačioje projekto pradžioje mokykloje bus atliekamas išsamus tyrimas, kad galėtume identifikuoti sritis, kurias reikėtų tobulinti. Nuorodas ir kvietimą užpildyti apklausos anketas netrukus gaus visi mokyklos mokytojai, mokiniai bei jų tėveliai.
 • Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą.
 • Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė, teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.
 • Projekto metu bus stebima ir tiriama mokyklos pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.

Projektą įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.


Projekto veiklos

Dalyvavome projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ renginiuose

Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokytojos Edita Rutkauskienė, Valda Maslinskienė ir Diana Lesutienė balandžio 25 dieną dalyvavo mokymuose, kuriuose psichologas, Koučingo konsultantas, Švietimo lyderystės konsultantas Audrius Matiukas supažindino su konsultavimo praktika, koučingo pokalbio technikomis, jo aptarimo lygiais, kaip gauti ir panaudoti grįžtamąjį ryšį, kaip pakreipti pokalbį pozityviąja linkme.
Balandžio 26 dieną gimnazijos direktorė Audronė Buzienė bei mokytojos Edita Rutkauskienė ir Diana Lesutienė buvo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ renginyje „Pokyčių istorijos mokyklose: ką gali bendruomenė“. Išgirdome 14 tikrų istorijų, papasakotų mokytojų, mokinių ir jų tėvelių apie abejones ir baimę keistis, apie džiaugsmą išdrįsus, apie augančią bendrystę, tikėjimą savo jėgomis ir sėkmę. Šios istorijos – tai trumpas žvilgsnis į tai, kas dvejus metus vyko projekto mokyklose, kokios naujos tradicijos, erdvės, ryšiai, kultūra kūrėsi mokyklose, klasėse ir bendruomenėse. Įsitikinome, kad net ir didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažo žingsnio, nuo vieno pasikeitusio vaiko gyvenimo ar savijautos mokykloje.

Gimnazijos projekto komandos informacija


Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” mokymai mentoriams

 

Balandžio 23–24 d.d. vyko projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” mokymai mentoriams. Pirmąją dieną su lektore Vitalija Bujanauskiene kalbėjomės apie pamokos stebėjimo ir vertinimo subtilybes, efektyvaus grįžtamojo ryšio teikimą. Antrąją dieną patirtinio mokymo būdų mokėmės su lektore Julija Ladygiene.

Edita Šidlauskienė

 


Sutelktos diskusijų grupės susitikimas

Balandžio 4 dieną gimnazijos pokyčio projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ komanda susitiko su projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ tyrėjais – Sigitu Balčiūnu ir Lina Milteniene. Tyrėjai, taikydami sutelktos (focus) grupės metodą, organizavo pokalbį apie šiuo metu gimnazijoje vykdomą pokyčio projektą. Gimnazijos pokyčio projekto komanda – Edita Rutkauskienė, Diana Lesutienė, Edita Šidlauskienė, Ineta Stanevičiūtė, Audronė Buzienė, Lina Janickaitė, Valda Maslinskienė – turėjo galimybę pasidalinti mintimis, kaip vykdomas projektas „palietė“ gyvenimą gimnazijoje, kokie vykdomų veiklų rezultatai jau matyti, ko tikimės netolimoje ateityje.

Projekto informacija


Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.


 

Gimnazijos bičiulių ratas plečiasi

Kovo 13 dieną Vilniaus Antakalnio gimnazijoje susitiko trijų projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau tekste – RM) mokyklų atstovai: šios gimnazijos direktorė Vita Kirkilienė, pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė, etikos / filosofijos mokytojas Martynas Juocevičius, RM mokytoja Ieva Tamašauskaitė, jos mentorė – Violeta Kriščiūnienė, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos direktorė Jolita Marcinkevičienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Sigitas Kavoliūnas, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė. Susitikimą moderavo projekto RM konsultantė Olivija Saranienė. Kiekviena RM gimnazija yra parengusi pokyčio projektą. Vilniaus Antakalnio gimnazijos pokyčio projekto kryptis – „Kolegialus grįžtamasis ryšys, kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė“.

Susitikimas prasidėjo pasivaikščiojimu po mokyklą. Apie ją labai jautriai ir šiltai pasakojo buvęs šios mokyklos mokinys, dabar mokytojas, Martynas, gimnazijos direktorė Vita, kiti kolegos. Buvo labai gera matyti ir girdėti žmones, kuriems Vilniaus „Antakalnio“ gimnazija yra ne tik darbo vieta, bet ir gyvenimo būdas, pasididžiavimo objektas. Tai vieta, kur drauge su mokiniais ir kolegomis kuriama ir svajojama. Draugiška, atvira, kurianti, telkianti, laisvus žmones ugdanti mokykla. Tokį įspūdį parsivežėme iš susitikimo.

Pokalbyje apie grįžtamojo ryšio svarbą su RM pokyčio projekto „Kolegialus grįžtamasis ryšys, kaip ugdymo kokybės stiprinimo galimybė“, buvo susitelkta ties pirmomis sėkmėmis ir tobulintinais momentais. Išklausėme RM mokytojos Ievos ir jos mentorės Violetos mintis apie bendradarbiavimo patirtį.

Kitas susitikimas planuojamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje rudenį. Iki!

Projekto informacija

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.


2018 m. birželiio 15 d. gimnazijos komanda dalyvavo šventiniame projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ atidarymo renginyje. Nuo rugsėjo gimnazijoje istoriją dėstys Ineta Stanevičiūtė. Ji drauge su gimnazijoje suburta pokyčio komanda sieks stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, kurti saugią ir pozityvią emocinę mokyklos aplinką, kurioje kiekvienas vaikas patirtų mokymosi džiaugsmą ir sėkmę.

Renginio nuotraukos


2018 m. spalio 8 d. projekto “Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” asistentė Roberta Žižienė dalyvavo mokytojos Inetos Stanevičiūtės pamokose.

 


Projekto “Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” gimnazijos komanda: Lina Janickaitė, Edita Šidlauskienė, Diana Lesutienė, Valda Maslinskienė, Edita Rutkauskienė, Audronė Buzienė, Ineta Stanevičiūtė .dalyvavo pirmuose „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ mokymuose 2018 m. spalio 29-30 d.


Dideli gimnazijos mokytojų lūkesčiai

Mokyklose, besivadovaujančiose įtraukiojo ugdymo principais, tikima, kad kiekvienas gali mokytis ir išmokti. Siekiant pašalinti visas galimas kliūtis ir užtikrinti ugdymo prieinamumą kiekvienam, keičiamas ne mokinys, bet mokykla. Įtraukusis ugdymas – tai kiekvieno besimokančiojo poreikius atliepiantis ugdymas, o įtraukiuoju ugdymu besiremianti mokykla – tai mokykla, kurioje gera ir sekasi kiekvienam vaikui. Tokie yra Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos startavusios Mokyklų tobulinimo centro vykdomame projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau tekste – RM-MK), lūkesčiai.

Istoriją ir pilietiškumo ugdymą gimnazistams nuo rugsėjo 1 d. dėsto RM-MK projekto mokytoja Ineta Stanevičiūtė. Ji taip pat kuruoja gimnazijos mokinių tarybos veiklą. Startui šiame projekte turėjome atlikti „namų darbus“. 2018 m. gegužės mėnesį gimnazijos bendruomenė, kaip ir kitos 15 RM-MK projekto Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenės, dalyvavo tyrime „Įtraukiojo ugdymo situacija mokykloje (I matavimas)“. Anoniminį tyrimą virtualioje erdvėje vykdė projekto RM-MK tyrėjai. Jame dalyvavo 272 gimnazistai, 199 mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) ir 36 mokytojai. Tyrimo rezultatai parodė, kokios yra stipriosios ir silpnosios gimnazijos pusės. Bendra tendencija – per mažai vieni kitais pasitikime ir bendradarbiaujame. Antrasis projekto „namų darbas“ – iš anksto sutelkta gimnazijos pokyčio komanda (gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, pavaduotoja ugdymu Lina Janickaitė, RM-MK mokytoja Ineta Stanevičiūtė, jos mentorė – Edita Šidlauskienė ir mokytojos Diana Lesutienė, Edita Rutkauskienė, Valda Maslinskienė), kurios nariai, tobulindami turimus vadybinius ir pedagoginius gebėjimus, įsivertinę labiausiai pokyčių reikalaujančias gimnazijos veiklos sritis, parengia pokyčių projekto planą, kurį sieks įgyvendinti per dvejų dalyvavimo RM-MK projekte metų ciklą. Gimnazijos siekis – į mokymą orientuotas pamokas, kuriose dominuoja pedagogas, keisti pamokomis, kuriose didžioji dalis laiko skirta mokymuisi, t. y. aktyviai mokinių veiklai pamokoje. Mokytojai pasiryžę tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas. 2016 ir 2017 metais gimnazijos metodinė taryba jau buvo organizavusi Atvirų pamokų savaites, kuriose keli mokytojai vedė atviras pamokas kolegoms. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos mokytojai vedė 219 atvirų pamokų, kurias stebėjo ir analizavo kolegos ir gimnazijos vadovai. Aktyvią poziciją šioje veikloje pasirinko 92 proc. gimnazijos mokytojų. Mokytojai, aptardami stebėtas pamokas, dalinosi pamokos planavimo ir organizavimo tobulinimo idėjomis. Pokyčio projektu „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ gimnazijoje bus siekiama efektyvios mokytojų partnerystės, bendradarbiavimo, pamokos kokybės augimo, orientuojantis į mokymąsi bendradarbiaujant tiek „kolega-kolegai“ lygmeniu, tiek galvojant apie mokymąsi pamokoje ir aukštesnius mokinių pasiekimus. Keliame labai didelius lūkesčius sau ir mokiniams. Pokyčio projekto tikslas yra, kad 2021 metų pradžioje ne mažiau kaip 40 proc. gimnazijos pamokų dominuotų mokinių savivaldis mokymasis.

Audronė Buzienė

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau tekste – RM-MK), lūkesčiai.

Skaityti straipsnį

Nuotraukos iš projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” archyvo


2019 m. sausio 3–4 d. vyko projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokymai (lektorė dr. Coleen Jackson) mokyklų vadovams, kuriuose dalyvavo mūsų gimnazijos direktorė Audronė Buzienė​ ir pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė


Nuo geros pamokos prie dar geresnės

2018 m. gruodžio mėn. projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau – RM-MK) gimnazijos pokyčio komanda parengė projektą „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“. Didžioji dalis gimnazijos mokytojų stebi vieni kitų vedamas pamokas, jas analizuoja, bendradarbiauja, drauge ieško mokinius įtraukiančių pamokų „receptų“. Šiuo projektu yra siekiama, kad pamokose dominuotų aktyvus mokymasis.

Pasibaigus I-ajam pusmečiui, vasario 5 d. mokytojų taryba rinkosi posėdžiauti. Šio susitikimo tikslas – susitarti dėl geros pamokos gimnazijoje požymių. Posėdyje dalyvavo projekto „RM-MK“ konsultantė Marina Vildžiūnienė. Dirbome konstruktyviai, turime labai svarbią žinią sau patiems. Pagal gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų susitarimą geroje pamokoje yra aiškiai suformuluotas pamokos uždavinys (pateiktas, naudojant IKT); vyrauja mokymasis; laikomasi susitarimų; aiškus ugdymo turinys; pamokos rezultatas aptariamas su mokiniais (refleksija); kiekvienas mokinys įtraukiamas į veiklą; šiltas ir pagarbus mokytojo bendravimas su mokiniais; taikomas formuojamasis vertinimas.

Nuotraukų iš mokytojų tarybos posėdžio autorė – Inga Grigalaitienė.

Audronė Buzienė

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.


 

Vasario 22 dieną projekto „Renkuosi mokyti — mokyklų kaitai!” gimnazijos pokyčių komandos mokytojos Valda Maslinskienė, Edita Rutkauskienė ir Diana Lesutienė dalyvavo mokymuose „Aktyvaus mokymo(si) planavimas ir organizavimas už klasės ribų” (lektorė Dovilė Čiškauskaitė (RM4) ir „Darbelių pritaikymas dalykiniam turiniui” (lektorė Rita Urbonaitė-Krulikovska (RM2)). Lektorės pasidalino savo patirtimi, kokius būdus ir metodus galima taikyti mokinius mokant ne klasėje, kaip organizuoti projektines veiklas, klasės valandėles, darbą su mokinių tėvais.


Lapkričio 6–9 dienomis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mentorė Edita Šidlauskienė ir mokytojos Edita Rutkauskienė bei Diana Lesutienė kartu su kitų projekte dalyvaujančių mokyklų komandomis vyko į Estiją ir Latviją pasimokyti, padiskutuoti, susitikti su kolegomis. Vizito metu stengėmės išsiaiškinti, pamatyti ir sužinoti, kokios yra Estijos švietimo laimėjimų sėkmės priežastys, kaip Latvijai sekasi atnaujinti ugdymo programų turinį, kaip atrodo estiška ir latviška mokykla ir pamokos jose, su kokiais iššūkiais susiduria kaimynai ir kaip su jais tvarkosi. Apsilankėme penkiose mokyklose –Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Kunstigümnaasium, Avatud Kool Estijoje ir Rigas Juglas vidusskola, Rigas 22. vidusskola Latvijoje, taip pat Talino universitete susitikome su dėstytoja ir programos „Noored Kooli“ (lietuviškos programos „Renkuosi mokyti!“ atitikmuo Estijoje) atstove Sandra Fomotškin, kuri kalbėjo apie savo šalies švietimo laimėjimus, sėkmes ir nuosekliai įgyvendinamą švietimo politiką. Rygoje susitikome su IESPĒJAMĀ MISIJA  (lietuviškos programos „Renkuosi mokyti!“ atitikmuo Latvijoje)  alumnu, dabar dirbančiu su Latvijos švietimo sistemos keitimo naujuoju projektu „Skola2030”, apie kurio laukiamus rezultatus ir pokyčius kalbėjo visose mūsų aplankytose Rygos mokyklose.

Nuoširdžiai dėkojame projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” koordinatoriams Robertai Žižienei, Dovilei Čiškauskaitei, Agnei Motiejūnei  ir Vilmantei Rimšienei už galimybę arčiau susipažinti su kaimyninių šalių švietimo sistema. Džiugu, kad mūsų šalyje be sunkių iššūkių yra ir gerų dalykų.
Su gimnazijos bendruomene kelionės įspūdžiais, įžvalgomis ir refleksija ketiname pasidalinti lapkričio 19 dieną po septynių pamokų. Maloniai kviečiame.

Mokomasis vizitas mokykloms yra projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalis. Projektą įgyvendiną VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, pagrindinis projekto partneris – Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“.
Mokytojos dvi Editos ir Diana


DISKOTEKA BE AMŽIAUS CENZO

Dalyvaudami „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ projekte, ieškome naujų gimnazijos bendruomenės telkimo būdų. Gimnazijos tėvų komitete dar rugsėjo mėnesį gimė idėja suorganizuoti  diskoteką atnaujintoje aktų salėje.

Pati mintis organizuoti tokio pobūdžio renginį turbūt nieko nenustebins, tačiau gimnazijoje besimokantys paaugliai, jaunuoliai savo laisvalaikį dažniausiai leidžia be tėvelių ar mokytojų draugijos. Renginio organizatoriai kvietė tai daryti drauge.

Kiekviena klasės bendruomenė turėjo užduotį – pasiūlyti diskotekos grojaraščiui du kūrinius, vieną pagal gimnazistų skonį, kitą – pagal gimnazistų tėvelių. Mokytojai taip pat turėjo galimybę diskotekoje turėti savo muzikinį kūrinį. Taigi turėjome bendrauti, tartis, bendradarbiauti ir priimti sprendimus. Buvo matyti, kad esame skirtingo aktyvumo ir iniciatyvumo ir skirtingai suprantame bendruomeniškumą. Be visa ko, diskotekos dalyviai buvo kviečiami dėvėti galvos apdangalą – kepuraitę, skrybėlaitę ar bet kokį akcentą. Užduotis tarsi nesudėtinga, bet vėlgi turi būti kūrybingas ir drąsus, laikytis susitarimo.

Buvo labai gera matyti, kaip diskotekai ruošėsi ir kiek savo asmeninio laiko skyrė buvęs gimnazistas Jomantas Grickevičius. Drauge su juo dirbo gimnazistas Justinas Blažys. Atsakingi, pozityvūs, kūrybingi jauni žmonės neleido abejoti, kad vakaras bus puikus.

Diskotekos dalyvių laukė keli labai malonūs siurprizai. Pats jautriausias ir svarbiausias buvo susijęs su 1 mėn. amžiaus Jauniaus dalyvavimu renginyje. Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau tekste –RM) gimnazijos istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Ineta Semėnė šiuo metu yra motinystės atostogose. Jos apsilankymas gimnazijoje drauge su sūneliu mūsų bendruomenei buvo didelis džiaugsmas ir kartu priminimas, koks išradingas gali būti žmogus, jeigu jis jaučiasi įsipareigojęs, vertinamas ir mylimas.

Kitas malonus dalykas – mūsų vakare dalyvavo Emilija Zakaitė. Tai jaunoji kolegė iš RM  projekto 8-tos kartos. Emilija padėjo mums aktyviai leisti laiką, kai nešokome. Labai neįprastas ir geras jausmas, kai, žaidžiant psichologinį „ledlaužį“, kiekvienam teko galimybė pakalbėti apie sau svarbius paprastus gyvenimiškus dalykus su atsitiktinai muzikinių burtų parinktais žmonėmis – mokytojais, gimnazistais, jų tėveliais ir taip pat juos išklausyti. Akivaizdu, kad mūsų gimnazijos bendruomenei iki to, kas vadinama „labai labai gera mokykla“ trūksta nedaug. Ir tai ne vadovėliai ar kompiuteriai. Tai bendravimas – atviras, pagarbus ir be baimės. Ar mes tai sugebėsime, parodys laikas.

Dar vienas vakaro siurprizas – visi diskotekos dalyviai turėjo galimybę mokytis šokti salsą. Odeta Žinienė mokė su tokia vidine „ugnele“, kad sunku buvo likti stebėtoju.

Renginio akimirkas fiksavo gimnazistės Ieva Eigelytė ir Rugilė Petuškaitė.

Didelis džiaugsmas buvo matyti gimnazijos mokytojus, mokinių tėvelius, gimnazijos bičiulius, buvusius šios mokyklos mokinius. Gimnazijos atvirumas ir draugiškumas – tai būtina sąlyga, kad žodžiai „įtraukiojo ugdymo kultūra“ būtų ne tik dokumentuose užrašyti sakiniai.

              Gimnazijos pokyčio projekto komandos narių vardu Audronė Buzienė

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.

Renginio nuotraukos (fotografavo Ieva Eigelytė IVa kl. ir Rugilė Petuškaitė IIIc kl.)

____________________________________________________________

2020-10-07

Renkuosi mokyti ir mokytis!

Net ir didžiausi pokyčiai prasideda nuo mažo žingsnio. Tas žingsnis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai prieš dvejus metus buvo dalyvavimas projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ atrankoje. Be reikiamų dokumentų parengimo vyko ir kelias valandas trukęs mano pokalbis su projekto vadove Marina Vildžiūniene ir mokyklų pokyčių projektų koordinatore Agne Motiejūne. Turėjau galimybę atvirai, drąsiai, savikritiškai kalbėti apie gimnaziją įvairiais aspektais. Manimi ir bendruomenės galimybėmis inicijuoti šiam laikmečiui labai reikalingus pokyčius gimnazijoje buvo patikėta. Nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. tapome viena iš 16 projekto „Renkuosi mokyti“ 9 kartos mokyklų. Pradėjome gilintis į įtraukiojo ugdymo filosofiją. Reikėjo drąsos pasakyti sau ir pedagogams, kad, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, turi būti keičiamas ne mokinys, bet mokykla.

Gimnazijos bendruomenė pastaruosius dvejus metus gyveno dinamiškiau, jautriau, aktyviau, nei tai buvo įprasta. Daugiausia iššūkių patyrė mokytojai ir vadovai. Reikėjo išdrįsti išeiti iš per daugybę metų nusistovėjusios „komforto zonos“ ir atverti kolegoms duris į savo vedamas pamokas (pokyčio projektas „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“). Gimnazijos filosofija – mokomės gyventi žmonių įvairovėje. Mokiniai pradėjo aktyviau tiesiogiai dalyvauti, priimant svarbius sprendimus. Jų buvimas įvairiose darbo grupėse labai pozityviai veikė mokytojus. Buvo kažkaip nepatogu tokiose veiklose užimti poziciją žmogaus, kuris dažniausiai viską kritikuoja, bet pats nieko nesiūlo. Nestovime mokiniams už nugaros, budėdami gimnazijos erdvėse. Mažiau kontrolės, daugiau pasitikėjimo įvairiais lygmenimis. Nesėkmės atveju (o tokių tikrai yra), ne bausmė (kritika), o pokalbis, kviečiant gimnazistus ar kitus bendruomenės narius prisiimti asmeninę atsakomybę. Man tarsi balzamas širdžiai yra mokinių iniciatyvos keisti gimnazijos aplinką. Taip praėjusiais metais ant mokyklos fojė sienų „apsigyveno“ nauji piešiniai, mokinių taryba šiuo metu įsirenginėja savo erdvę. Labai geras jausmas suvokti, kad mokiniams gimnazija šiuo metu yra žymiai daugiau nei vieta, kurioje reikia „atbūti“ ketverius metus.

Šalia pokyčių, inicijuotų gimnazijos, jau ne vienerius metus Širvintų rajono savivaldybės administracija, rajono vadovės inicijuoja projektą po projekto ir ugdymo sąlygos, edukacinės aplinkos mokykloje keičiasi neatpažįstamai.

Gimnazijos bendruomenės vardu dėkoju projekto konsultantei Marinai Vildžiūnienei,  mokyklų pokyčių projektų koordinatorėms Robertai Žyžienei, Agnei Motiejūnei, mūsų bičiuliams iš Vilniaus Salomėjos Nėries ir Antakalnio gimnazijų, Renkuosi mokyti mokytojai Inetai Stanevičiūtei (Semėnei), „Renkuosi mokyti“ projekto alumnei Emilijai Zakaitei, visiems, iš kurių patyrimo mokėmės ir su kuriais dalinomės savo sėkmėmis. Ačiū jau buvusiems ir esamiems gimnazistams – Ievai Eigelytei, Matui Lisauskui, Justinui Blažiui, Lukui Voveriui ir kt. už aktyvų įsitraukimą ir dalyvavimą gimnazijos pokyčiuose. Ačiū gimnazistų tėveliams, kurie organizavo mūsų diskoteką. Ačiū gimnazijos pokyčio komandai – Linai Janickaitei, Valdai Maslinskienei, Editai Šidlauskienei, Editai Rutkauskienei, Dianai Lesutienei ir visiems kolegoms, dalyvavusiems pokyčio projekto veiklose. Ačiū kiekvienam už gerą žodį mūsų gimnazijos bendruomenės adresu.

Startuojant projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ man labai įsiminė vienuose iš mokymų išgirstas sakinys – pasibaigus projektui, mokykla tikrai nebus tokia, kokia buvo. Po dvejų dalyvavimo projekte metų su džiaugsmu ir pasididžiavimu galiu patvirtinti, kad tai tiesa.

Baigti norėčiau paskutinės laidos abiturientų atsisveikinimo žodžiais „Paskutinio skambučio“ šventės proga. „Šiandien ši mokykla jau nebe viena iš tūkstančių…šiandien ji mums vienintelė. …norime padėkoti, kad visą laiką buvote, kad tapote savais.“

Labai tikiuosi, kad mūsų bendruomenei pavyks neprarasti tikėjimo vieni kitais ir kiekvienas mokinys čia turės galimybę patirti savo sėkmę.

Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendino VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.

Projekto veiklos

„RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI!”

GIMNAZIJOS POKYČIO PROJEKTAS

Projekto pavadinimas – Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas

Pokyčio tikslas – Projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ tikslas – 40 procentų šiuolaikinės (mokymosi) paradigmos pamokų gimnazijoje iki 2021 m. pradžios.

Pokyčių komanda:

Audronė Buzienė – gimnazijos direktorė

Lina Janickaitė – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ineta Stanevičiūtė – projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ mokytoja

Edita Šidlauskienė – mentorė

Edita Rutkauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Valda Maslinskienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė

Diana Lesutienė – fizikos ir IT mokytoja metodininkė

Projektu „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ siekiama efektyvios kolegų partnerystės, bendradarbiavimo, pamokos kokybės augimo, orientuojantis į mokymąsi bendradarbiaujant tiek „kolega-kolegai“ lygmeniu, tiek galvojant apie mokymąsi pamokoje.

Pokyčio projekto esmė – kolegų pamokų stebėsena ir refleksija yra realus kelias pamokų kokybės augimui stiprinant mokytojo pasitikėjimą savimi kaip profesionalu ir pedagogų pasitikėjimą vieni kitais, didinant darbinio bendradarbiavimo ir bendravimo poreikį ir intensyvumą.

Pokyčio nauda/poveikis mokiniams ir poveikis mokyklos bendruomenei

Įtraukus ir patrauklus mokiniams ugdymo(si) procesas (pamoka). Mokinių, kuriems mokykloje nuobodu, procentas ne didesnis kaip 20. Pedagogų, gimnazijos vadovų, kitų darbuotojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijų augimas. Mokytojo psichologinis „stiprinimas“. Didesnis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pasitikėjimas ugdymo įstaiga. Įtrauki gimnazijos kultūra.

Planuojami projekto renginiai bendruomenei (2 mokymosi renginiai, 2 bendruomenės renginiai):

 1. Mokymai gimnazijoje (2019 m. kovo mėn.; Lektorė – Marina Vildžiūnienė). Mokymų tema – pamokos planavimas (1).
 2. Mokymai gimnazijos pedagogams (2019 m. spalio mėn.; pokyčio komandos nariai + 6 mokytojai). Pamokos planavimas (2).
 3. Sporto šventė gimnazijoje (2019 m. rugsėjis)
 4. Gimnazijos dienos šventė (2020 gegužė)

Planuojamos įgyvendinti veiklos

Kaip sieksime pokyčio? (veiklos pokyčiui pasiekti) Veiklos aprašymas Veiklos trukmė

Laukiamas rezultatas

(rodiklis)

Laukiamas pokytis
1. Pamokų stebėsena

60 procentų gimnazijos mokytojų (pagal pareigybės aprašymą) įsipareigoja per mėnesį stebėti nuo 2 iki 4 pamokų (išimtis – pradedantysis mokytojas ir mokytojas mentorius, jie tai daro dažniau)

Gimnazijos pedagogai laisvu nuo pamokų metu susitaria su kolegomis ir stebi jų pamokas. Pildomas pamokos stebėsenos protokolas, aptariamos pamokos stipriosios ir tobulintinos pusės, mokomasi planuoti pamoką

Per visus 2018-2019 ir 2019-2020 m. m. Stebėsenos dažnis : nuo 2 iki 4 pamokų per mėnesį (pradedančiajam mokytojui iki 4 pamokų per savaitę; mokytojui mentoriui – 2 pamokos per savaitę Pamokų stebėsenos protokolai – duomenys apie pamokos kokybę ir jos didinimo galimybę pedagogų akimis; pamokos kokybės didinimo galimybių aptarimas dalykų metodinėse grupėse ir metodinėje taryboje. Klausimyno „Įtraukiojo ugdymo situacijos mokykloje“ II matavime 70 procentų mokinių įdomu gimnazijoje. Didesnis mokytojų pasitikėjimas savo jėgomis ir pasitikėjimas vieni kitais. Didesnė pedagogų motyvacija pamokos planavimui. Mokytojo vidinė motyvacija organizuojant mokymosi paradigmos pamokas.
2.Stebėsenos aptarimas metodinėse grupėse (stebėsenos protokolo formos keitimas) Aptariant 2018 m. lapkričio, gruodžio mėnesiais vykdytą pamokų stebėseną, keisti esamą pamokų stebėsenos protokolą, kuris yra orientuotas į mokymo paradigmos pamokas 2018 metų paskutinė gruodžio savaitė Mokytojų skatinimas, planuojant pamoką, susitelkti į aukštesnę pamokos planavimo kokybę (pamokos uždavinys; refleksija) Didėjanti mokytojų (50 proc.) vidinė motyvacija aukštesnei pamokos planavimo kokybei
3.Pokyčio projekto grupės nariai dirba diadose (du pedagogai), planuojant ir stebint pamokas 2 mokytojai, ruošdami pamokos planus, konsultuojasi vienas su kitu, stebi, kaip pamokoje realizuojamas pamokos uždavinys 2019– 2020 m. m. Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos augimas, geresnė pamokos kokybė Ugdymo proceso stebėseną vykdantys asmenys savo stebėsenos protokoluose fiksuoja šiuolaikinės paradigmos pamokos požymius
4.Susitarti mokytojų tarybos posėdyje, kokia pamoka yra gera pamoka gimnazijoje Iki 2019 metų rugpjūčio mėnesio pabaigos mokytojai bus pamatę ir aptarę tam tikrą kiekį vieni kitų pamokų 2019 m. rugpjūčio pask. sav. Mokymosi paradigmos pamokų skaičiaus didėjimas Iki 2019 m. gruodžio pab. turėtų būti stebimas šiuolaikinės paradigmos pamokų skaičiaus gimnazijoje augimas (rezultato pamatavimui naudosime stebėsenos protokolus ir mokinių anoniminę anketinę apklausą)
5.Matematikos pamokų stebėsena Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje kovo mėnesį Gimnazijos matematikos mokytojai vyksta į partnerių gimnaziją matematikos pamokų stebėsenai ir aptarimui 2019 m. kovo mėn. Dalyvauja visi gimnazijos matematikos mokytojai Naujos patirties realizavimas matematikos pamokose, dirbant su interaktyviomis mokymosi priemonėmis
6.Atviros matematikos pamokos gimnazijoje, dalyvaujant Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos matematikos mokytojams Gimnazijos matematikos mokytojai veda matematikos pamokas, stebint kolegoms iš Vilniaus 2019 m. balandis Visi gimnazijos matematikos mokytojai veda atviras pamokas Naujos patirties demonstravimas, vedant mokymosi paradigmos pamokas, kuriose taikomos interaktyvios mokymosi priemonės
7.Antrojo išmaniojo kabineto gimnazijoje įrengimas Šiuo metu gimnazijoje esančio vieno išmaniojo kabineto nepakanka, kad visi pageidaujantys ten vesti pamokas pedagogai tai galėtų daryti. Poreikio tenkinimui rasti finansiniai resursai 2019 m. vasaris Pamokas išmaniajame kabinete veda lietuvių k., socialinių mokslų mokytojai Pamokų, kuriose mokiniai dažnai naudojasi technologijomis, skaičiaus augimas (tikėtinas rezultatas II Įtraukiojo ugdymo mokykloje matavime – 25 proc.)

Projekto veiklos

Projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ naujienos

Balandžio 30 dieną pokyčio projekto komanda susitiko su projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ konsultante Marina Vildžiūniene. Bendra veikla su Marina yra viena iš gimnazijos sėkmių. Profesionalumas, pozityvumas, racionalumas, paprastumas ir empatiškumas – tai projekto komandos susitikimų su Marina įspūdžiai. Kiekvienas grupės dalyvis aptarė savo asmeninę dalyvavimo pokyčio projekto veiklose patirtį.

Gegužės 22 dieną vykusio gimnazijos mokytojų tarybos posėdžio metu pokyčio projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ komanda reflektavo savo veiklų patirtį. Svarbiausia, kas jau įvyko gimnazijoje, tai pasikeitęs didžiosios dalies gimnazijos mokytojų požiūris į atviras pamokas. Stebintis pamoką kolega tapo įprastu reiškiniu. Jeigu pradžioje buvo labai daug abejonių ir atsargumo, galvojant, kad pamokų stebėsena yra kontrolės būdas, tai šiandien aišku, kad į pamoką ateinantis kolega yra bendramintis profesionalas, siekiantis tobulėti pats ir gebantis padėti tai daryti kolegoms. Audronė Buzienė pristatė projekto veiklų dienoraštį. Lina Janickaitė, remdamasi „Įtraukiojo ugdymo situacijos klausimyno (I matavimas)“ duomenimis, priminė kolegoms, kad pokyčio projekto idėją „pasufleravo“ patys mokytojai, atsakydami į minėto tyrimo klausimus. Valda Maslinskienė pasidalijo geros pamokos gimnazijoje požymių „receptu“, kurį rengė visi gimnazijos pedagogai. Diana Lesutienė drauge su Loreta Skardžiuviene pasidalijo kolegiškos partnerystės planuojant pamokas patyrimu. Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ mokytoja gimnazijoje Ineta Stanevičiūtė dalijosi viena iš savo pedagoginių sėkmių. Kolegė džiaugėsi, kad iš labiau patyrusių mokytojų išmoko, kaip mokiniams būti ir supratingu draugu, ir mokytoju vienu metu. Edita Šidlauskienė dalijosi su kolegomis patirtinio mokymosi idėjomis. Edita Rutkauskienė, kalbėdama apie savo sėkmę pokyčio projekte, priminė labai paprastą, bet svarbų dalyką – gebėjimo padėkoti kolegai už pagalbą, bendras veiklas, idėjas ir kt. svarbą ir stebuklingą poveikį.

Dėkojame visiems projekte dalyvaujantiems ir tikimės, kad rudenį mums pakaks noro ir idėjų šiai veiklai tęsti.

Gimnazijos pokyčio projekto komanda

Sutelktos diskusijų grupės susitikimas

Balandžio 4 dieną gimnazijos pokyčio projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ komanda susitiko su projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ tyrėjais – Sigitu Balčiūnu ir Lina Milteniene. Tyrėjai, taikydami sutelktos (focus) grupės metodą, organizavo pokalbį apie šiuo metu gimnazijoje vykdomą pokyčio projektą. Gimnazijos pokyčio projekto komanda – Edita Rutkauskienė, Diana Lesutienė, Edita Šidlauskienė, Ineta Stanevičiūtė, Audronė Buzienė, Lina Janickaitė, Valda Maslinskienė – turėjo galimybę pasidalinti mintimis, kaip vykdomas projektas „palietė“ gyvenimą gimnazijoje, kokie vykdomų veiklų rezultatai jau matyti, ko tikimės netolimoje ateityje.

Projekto informacija


Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.


Gimnazijos naujienos

Dalyvaudami projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“, inicijavome gimnazijos pokyčio projektą „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“. Siekiamo pokyčio kryptis – ugdymo kokybės gimnazijoje gerinimas, pasitelkiant pedagogų bendradarbiavimą pamokos lygmeniu. Kovo 7 d. šio projekto vykdymo grupės nariai susitiko su projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ konsultante Marina Vildžiūniene. Susitikimo tikslas – numatyti artimiausius žingsnius, planuojant tolesnes veiklas kolegų pamokų stebėsenoje. Nuspręsta susitelkti į mažos mokytojų komandos (2-3 nariai) bendradarbiavimą pamokų planavime.

Pokyčio projekto vadovė Audronė Buzienė

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.

Susitikimo nuotraukos autorė – Inga Grigalaitienė.


Nuo geros pamokos prie dar geresnės

2018 m. gruodžio mėn. projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ (toliau – RM-MK) gimnazijos pokyčio komanda parengė projektą „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“. Didžioji dalis gimnazijos mokytojų stebi vieni kitų vedamas pamokas, jas analizuoja, bendradarbiauja, drauge ieško mokinius įtraukiančių pamokų „receptų“. Šiuo projektu yra siekiama, kad pamokose dominuotų aktyvus mokymasis.

Pasibaigus I-ajam pusmečiui, vasario 5 d. mokytojų taryba rinkosi posėdžiauti. Šio susitikimo tikslas – susitarti dėl geros pamokos gimnazijoje požymių. Posėdyje dalyvavo projekto „RM-MK“ konsultantė Marina Vildžiūnienė. Dirbome konstruktyviai, turime labai svarbią žinią sau patiems. Pagal gimnazijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų susitarimą geroje pamokoje yra aiškiai suformuluotas pamokos uždavinys (pateiktas, naudojant IKT); vyrauja mokymasis; laikomasi susitarimų; aiškus ugdymo turinys; pamokos rezultatas aptariamas su mokiniais (refleksija); kiekvienas mokinys įtraukiamas į veiklą; šiltas ir pagarbus mokytojo bendravimas su mokiniais; taikomas formuojamasis vertinimas.

Nuotraukų iš mokytojų tarybos posėdžio autorė – Inga Grigalaitienė.

Audronė Buzienė

Projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras drauge su Vilniaus prekybos paramos fondu „Dabar“.

 

Projekto veiklos

ERASMUS+ PROJEKTAS DE. CO. D. E

DEveloping COmpetences, Developing Europe – Tobulini kompetencijas, tobulini Europą

Mūsų partneriai:

 • Keguma komercnovirziena vidusskola (Kegums, LATVIJA)
 • Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” (Giulianova, ITALIJA)
 • 4th High school of Ilion (Ilion, Atėnai, GRAIKIJA)
 • Agrupamento de Escolas de Casquilhos (Barreiro, PORTUGALIJA)

Pagrindinės veiklos:

 • I NEED TO KNOW – Aš privalau žinoti – ITALIJA
 • I NEED TO EXPRESS MYSELF – Aš noriu išreikšti save – GRAIKIJA
 • I AM A DIGITAL PERSON – Aš esu skaitmeninis žmogus – LIETUVA
 • I LOVE STEM – Man patinka STEM – Portugalija
 • I AM A YOUNG ENTREPRENEUR – Aš esu jaunasis verslininkas
 • I CAN REPORT – Aš galiu atsiskaityti – LATVIJA

Nori pagilinti anglų kalbos žinias? Domiesi istorija ar IKT? Mielai bendrauji su bendraamžiais? Patinka keliauti? Prisijunk prie Erasmus+ komandos! Kreipkis į anglų kalbos mokytoją Valdą Maslinskienę.

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą “Erasmus+”.


PROJEKTO VEIKLOS

Erasmus+. Tobulini kompetencijas, tobulini Europą

Vienas iš šiuolaikinės mokyklos uždavinių yra padėti mokiniui išsiugdyti tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas. Projektinė veikla yra vienas iš veiksmingiausių metodų tai padaryti. Nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Latvijos, dalyvauja Erasmus+ projekte „Tobulini kompetencijas, tobulini Europą“ (DEvelopig COmpetences, Developing Europe, DE.CO.D.E), kurį finansuoja Europos Komisija.

Projekto tikslas – padėti mokiniams įgyti pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas, kurios būtinos sėkmingai įsitvirtinti nuolat besikeičiančioje daugiakultūrėje visuomenėje. Suplanuoti 5 tarptautiniai susitikimai, kurių metu siekiama įgyvendinti numatytus tikslus, ugdyti asmenines, socialines, komunikavimo, mokėjimo mokytis ir pažinimo kompetencijas. Lapkričio 27–gruodžio 1 dienomis 4 gimnazisčių grupė, lydima projekto koordinatorės Valdos Maslinskienės ir istorijos mokytojos Inetos Stanevičiūtės, dalyvavo pirmajame tarptautiniame susitikime 4-oje Ilion vidurinėje mokykloje (Atėnai, Graikija). Susitikimo tema – “Aš noriu išreikšti save” (I Need to Express Myself). 40 jaunų žmonių iš Italijos, Portugalijos, Graikijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė savo šalis, mokyklas, ugdė savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dirbdami tarptautinėse komandose, lankėsi Akropolio muziejuje, keliavo. 2019 metų vasario 24–kovo 2 dienomis įvyko antrasis tarptautinis susitikimas Italijoje, Giulianova mieste. Liceo Statale Marie Curie bendruomenė svetingai priėmė 23 projekto dalyvius ir juos lydinčius mokytojus. Susitikimo tema – Europos istorija („Aš privalau žinoti“ (I Need to Know)). Viešnagės metu šeimininkai organizavo įvairias veiklas mokiniams. Mokytojai turėjo galimybę pasidalinti gerąja patirtimi seminaruose, aptarti šiuolaikinio ugdymo prioritetus ir iššūkius, mokytojų kvalifikacijos kėlimo problemas. Intensyvias projekto veiklas mokykloje keitė pažintinė kultūrinė programa.


Erasmus+. Iš Portugalijos sugrįžus.

Įsibėgėjo antrieji Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiiaus Erasmus+ projekto „Tobulini kompetencijas, tobulini Europą“ (DEvelopig COmpetences, Developing Europe, DE.CO.D.E), kurį finansuoja Europos Komisija, metai. Dalyvavimas šio projekto veikloje  yra puiki galimybė mokiniams praktiškai pritaikyti žinias, įgytas pamokų metu. Mokiniai mokosi planuoti savo ir visos projekto komandos veiklą, pasiskirstyti pareigomis, bendradarbiauti ir aktyviai pritaikyti anglų kalbos, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų žinias tikrovėje.

Vienas iš projekto tikslų – ugdyti matematinius gebėjimus ir pagrindinius gebėjimus mokslo ir technologijų srityse. Spalio 20-26 dienomis Portugalijoje, Barreiro mieste, įvyko ketvirtasis tarptautinis Erasmus+ projekto DE.CO.D.E. susitikimas tema STEM (Science, technology, engineering and mathematics). Susitikime Agrupamento de Escolas de Casquilhos dalyvavo penki Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II-IV klasių mokiniai, lydimi mokytojų Valdos Maslinskienės, Dianos Lesutienės ir gimnazijos direktorės Audronės Buzienės, bei partnerinių mokyklų iš Graikijos, Italijos ir Latvijos  komandos. Ruošdamiesi šiam susitikimui, turėjome paruošti „namų darbus“. Gimnazistai kūrė video apie mokyklą ir Širvintas, ruošė pristatymą apie STEM kaip ugdymo metodo naudojimą mūsų gimnazijoje.

Sekmadienio popietę džiugiai nusiteikę pradėjome kelionę ir tikėjomės truputį po vidurnakčio pasiekti savo kelionės tikslą.  Deja, skrydis vėlavo, po to buvo atidėtas dar kartą, ir dar kartą. Kai pagaliau pasiekėme Varšuvos oro uostą, lėktuvas į Lisaboną jau buvo išskridęs, tik be mūsų… Pirmadienį pagaliau atskridę į Lisaboną supratome, kad mūsų nuotykiai dar nesibaigė – savo lagaminų taip ir nesulaukėme. Tai gi, Barreiro pasiekėme vėlyvą pirmadienio popietę, kelionėje užtrukę „tik“ parą ir be lauktuvių ir asmeninių daiktų,  praleidome sutikimą mokykloje ir ekskursiją į Sintrą.

Antradienis buvo kupinas veiklų mokykloje. Mokiniai dirbo mišriose tarptautinėse grupėse: atliko fizikos ir chemijos eksperimentus, žaidė matematinius žaidimus, sprendė galvosūkius. Popietė buvo skirta komandų prisistatymams ir „namų darbų“ apie STEM mokyklose pristatymui. Trečiadienį projekto dalyviai kūrė, konstravo ir programavo mašinas-robotukus, išbandė 3D spausdinimo galimybes. Penktadienio veiklos buvo skirtos visos savaitės aptarimui ir vertinimui. Visi projekto dalyviai dirbo nacionalinėse grupėse ir kūrė skaitmeninį žurnalą, kuriame dalinosi įspūdžiais ir savo naujomis patirtimis. Džiugu, kad projekto dalyviai vizito metu lavino bendravimo anglų kalba, skaitmeninio raštingumo, iniciatyvumo ir kitus bendruosius gebėjimus, įgijo naujų kompetencijų.

Siekiant ugdyti kultūrinį sąmoningumą, susitikimo dalyvių laukė gerai apgalvota, įdomi ir turtinga kultūrinė programa. Ketvirtadienį praleidome Lisabonoje: aplankėme įspūdingo grožio Šv. Jeronimo vienuolyną ir  paminklą atradimams, grožėjomės vienu iš Lisabonos simbolių – ažūriniu Belemo bokštu ir ragavome burnoje tirpstančių Belemo pyragaičių. Popietę apsilankėme Lisabonos istorijos centre, kuriame stebėjome interaktyvų miesto istorijos pristatymą, pasivaikščiojome po senamiestį. Ne mažiau įspūdinga buvo penktadienio išvyka į interaktyvų mokslo ir technologijų muziejų „Žinių paviljoną“ ir Okeanariumą.

Nors ši kelionė neapsiėjo be nuotykių, džiaugiamės turėję galimybę įgyti naujos patirties ir problemų sprendimo kompetencijų. Šeimininkų nuoširdus priėmimas, kruopščiai suplanuotos ir organizuotos veiklos ir kultūrinė programa paliko neišdildomą įspūdį mūsų komandai. Grįžome kupini džiugių emocijų, įspūdžių ir naujų idėjų.

DE.CO.D.E. projekto koordinatorė Valda Maslinskienė

 


ERASMUS+. SUSITIKIMAS MŪSŲ GIMNAZIJOJE

Balandžio 7–13 dienomis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje įvyko trečiasis Tarptautinis susitikimas tema „Aš esu skaitmeninis žmogus” (I am a Digital Citizen). Susitikimo tikslas – suteikti mokiniams galimybę ugdytis įgūdžius atsakingai, tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas. Gimnazijos bendruomenė svetingai priėmė 22 mokinius iš partnerinių Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Latvijos mokyklų bei 9 juos lydinčius mokytojus. Pirmadienį svečiai ir gimnazistai-projekto dalyviai rinkosi mokykloje ir dalyvavo veiklose, skirtose geriau pažinti vieniems kitus: klausėsi dainų, atliekamų gimnazistų ir jų mokytojų, susipažino su mokykla ir Širvintomis, bendravo, žaidė žaidimus, svečiai pristatė savo šalis ir mokyklas. Trečiadienį ir penktadienį projekto dalyviai pristatė namų darbus saugaus interneto naudojimo tema, mokiniai dirbo tarptautinėse komandose ir vykdė veiklas, susijusias su IKT naudojimo įgūdžių tobulinimu: dalyviai diskutavo, analizavo ir vertino interneto svetainių saugumą, kūrė asmeninius tinklaraščius, kuriuose aprašė savo įspūdžius iš Erasmus+ projekto DE.CO.D.E. susitikimų. Projekto koordinatoriai bei lydintys mokytojai stebėjo mokinių veiklą, dalinosi patirtimi, planavo sekančius susitikimus. Veiklas gimnazijoje keitė pažintinės kelionės ir kultūrinė programa. Antradienį svečiai, lydimi gimnazijos mokytojų ir mokinių, lankėsi sostinėje Vilniuje. Ekskursijos po senamiestį metu visi klausėsi gidų pasakojamos Lietuvos istorijos, gėrėjosi senąja architektūra, nepakartojama Vilniaus panorama. Ketvirtadienį laukė išvyka į senąsias Lietuvos sostines – Trakus ir Kernavę. Svečiai lankėsi Užutrakio dvare, Trakų salos pilyje, gėrėjosi nuostabiais vaizdais, atsiveriančiais nuo Kernavės piliakalnių. Nors oras nelepino, tačiau geros nuotaikos ir puikių įspūdžių netrūko.

Mokiniai turėjo galimybę visą savaitę bendrauti su kitų šalių moksleiviais anglų kalba, keistis informacija, susipažinti su projekte dalyvaujančių šalių kultūra, ugdyti savo iniciatyvumą, kūrybingumą, kritinį mąstymą bei įgyti naujų kompetencijų. Erasmus+ projektas – tai bendravimo, bendradarbiavimo ir gerų emocijų šaltinis. Projekto komanda nekantriai laukia ketvirtojo susitikimo, kuris vyks spalio mėnesio pabaigoje Agrupamento de Escolas de Casquilhos (Barreiro, Portugalija).

Projekto koordinatorė Valda Maslinskienė„Ką mūsų labui daro Europa?”

Gegužės 9 d. Augustė Baravykaitė, IIIb klasė, Viktorija Aliukonytė, IIIb klasė, Justinas Blažys, IIc klasė, ir anglų kalbos mokytoja, Erasmus+ projekto DE.CO.D.E. koordinatorė Valda Maslinskienė dalyvavo Europos dienai skirtoje diskusijoje „Ką mūsų labui daro Europa?”. Renginio metu visuomenei buvo pristatytas projektas, mokiniai dalijosi patirtimi ir įspūdžiais iš tarptautinių susitikimų. Diskusiją organizavo Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka.


Erasmus+. DE.CO.D.E. Iš Italijos sugrįžus

2019 metų vasario 24–kovo 2 dienomis septyni gimnazijos mokiniai, lydimi Erasmus+ projekto DE.CO.D.E. koordinatorės Valdos Maslinskienės, gimnazijos direktorės Audronės Buzienės ir istorijos mokytojos Inetos Stanevičiūtės, dalyvavo antrajame tarptautiniame susitikime Italijoje, Giulianova mieste. Liceo Statale Marie Curie bendruomenė svetingai priėmė 23 projekto dalyvius iš Graikijos, Portugalijos, Latvijos ir Lietuvos ir juos lydinčius mokytojus. Susitikimo tema – Europos istorija ( „Man reikia žinoti“ (I Need to Know)). Viešnagės metu dalyviai pristatė savo mokyklas, namų darbus, šeimininkai organizavo įvairias veiklas mokiniams. Mokytojai turėjo galimybę pasidalinti gerąja patirtimi seminaruose, aptarti šiuolaikinio ugdymo prioritetus ir iššūkius, mokytojų kvalifikacijos kėlimo problemas. Intensyvias projekto veiklas mokykloje keitė pažintinės kelionės, kultūrinė programa. Gyvendami šeimose gimnazistai turėjo galimybę patirti pietietišką gyvenimo būdą, betarpiškai susipažinti su italų bendravimo kultūra ir papročiais. Šis projektas – tai bendravimo ir bendradarbiavimo, gerų emocijų ir tobulėjimo šaltinis.

Anglų kalbos mokytoja, Erasmus+ projekto koordinatorė Valda Maslinskienė


ERASMUS+. SUSITIKIMAS ITALIJOJE

Vasario 24–kovo 2 dienomis aš ir kiti 6 mūsų gimnazijos mokiniai buvome Italijoje. Tuo metu nedideliame Italijos miestelyje, Giulianovoje, oras buvo šiltas ir malonus. Vien tai pakėlė mūsų nuotaikas visą savaitę. Lankėmės mokykloje, bendravome su graikais, portugalais, latviais ir italais. Visą savaitę vykome į ekskursijas: turėjome galimybę pasižvalgyti pačioje Giulianovoje, miestelyje Pescara. Buvome Abruzzo regione bei vaikščiojome Apeninų kalnyno kalnų papėdėmis – čia atsivėrė neregėtas ir nuostabus vaizdas. Paskutinę dieną Italijoje mes praleidome šalies sostinėje – Romoje.

Projektas “Erasmus +” suteikė galimybę pažinti kitą šalį, jos kultūrą, susipažinti su bendraamžiais iš kitų Europos šalių. Patirtis buvo neįkainojama, praplėtė akiratį ir leido pakeisti aplinką. Kartočiau tokias keliones ir išvykas dar ir dar kartą!

Paulė Vinčaitė IIc


Erasmus+. DE.CO.D.E.

Nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija dalyvauja Erasmus+ projekte “DEvelopig COmpetences, Developing Europe”, kurį finansuoja Europos Komisija. Lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis 4 gimnazisčių grupė, lydima projekto koordinatorės Valdos Maslinskienės ir istorijos mokytojos Inetos Stanevičiūtės, dalyvavo pirmajame tarptautiniame susitikime 4-oje Ilion vidurinėje mokykloje (Atėnai, Graikija). 40 jaunų žmonių iš Italijos, Portugalijos, Graikijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė savo šalis, mokyklas, ugdė savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dirbdami tarptautinėse komandose, lankėsi Akropolio muziejuje, keliavo. Gimnaziją šiame susitikime puikiai atstovavo Augustė Baravykaitė (IIIb kl.), Martyna Bankauskaitė (IIIb kl.), Miglė Dvilečiūtė (Ib kl.) ir Adrija Redeckaitė (Ib kl.) Projekto komanda nekantriai laukia antrojo tarptautinio susitikimo, kuris įvyks vasario mėn. pabaigoje Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” (Giulianova, Italija).

Anglų kalbos mokytoja, Erasmus+ projekto koordinatorė Valda Maslinskienė


Iš Graikijos sugrįžus

Laukiant skrydžio pilve linksminosi zoologijos sodas. Jaučiau nežinomybės baimę ir smalsumą, kaip mažas vaikas. Kuo toliau, tuo labiau dariausi savimi pasitikinti ir laukiau tos akimirkos kuomet sutiksiu mane globosiančią šeimą. Tokia nežinomybė skatino norą domėtis ir apgalvoti viską iš naujo.

Pirma diena buvo sunkiausia. Tiek daug įspūdžių patyrusi po to negalėjau išsimiegoti keletą dienų. Vos išlipusią iš autobuso mane pasitiko šilti sveikinimai ir apkabinimai. Jaučiausi laiminga ir sutrikusi, nes nežinojau ko tikėtis. Mane globojanti mergina su savo broliu nusivežė namo. Ten laukė šilta vakarienė, gitaros garsai ir mama, kuri turėtų būti pavyzdys visoms mamoms. Tokios laimingos ir žavios šeimos Lietuvoje lengvai nesurasi. Todėl labai džiaugiausi pakliuvusi į tokią mielą ir draugišką šeimą. Jau pirmą vakarą ėjome apžiūrėti miesto, susitikti su kitais Erasmus+ projekto dalyviais. Kadangi kartu dar turėjo gyventi du projekto dalyviai iš Portugalijos, vos jiems atvažiavus sulaukėme dar daugiau svečių. Pirmas vakaras tiesiog susprogdino mano mintis. Sekančią dieną, nemiegojusi, bet pilna įspūdžių keliavau į mokyklą. O ten pasitiko darbštūs ir globėjiški pedagogai. Nors buvo sunku klausytis pavargus, bet jų kalbos pririšo klausytojus prie savęs. Jau pirmą dieną teko peržengti per savo baimes ir apribojimus. Teko šokti, dainuoti, kalbėti ir žaisti. Visi žinojome, kad susirinkome bendraminčiai žmonės ir nėra ko bijoti ar baimintis suklysti. Viską darėme natūraliai, taip, kaip mokėjome. Atradome draugų ir sulaukėme daug šypsenų. Svetimšalius jie priėmė labai globėjiškai. Vakare, susėdus prie bendro vakarienės stalo, susipažinome dar artimiau. Sekančią dieną teko susipažinti ne tik su žmonėmis iš programos, bet ir su Atėnais ir jų grožiu. Neapsakomai nuostabus Akropolio vaizdas ir miestas, kurį galima pamatyti iš viršaus. Dalimi savęs jau tada pajaučiau, jog esu kažkuo prisirišus prie šio krašto. Paskutinėmis dienomis pradėjome galvoti apie artėjantį išsiskyrimą ir negalėjome patikėti, jog laikas bėga taip greit. Stengėmės kiekvieną minutę praleisti kartu. Miegodavome kiek galima mažiau. Dainuodavome, grodavome ir kalbėdavomės iki išnaktų. Programoje įpratome kalbėti anglų kalba, todėl grįžus dažnai tekdavo apgalvoti kaip tai reiktų pasakyti lietuviškai. Manau, dabar kiekvienas dalyvis galėtų pasakyti, jog kalbėti angliškai jie gali daug laisviau ir dėl to nesijaučia nepatogiai.

Dabar, kuomet esu grįžusi namo, vis dar palaikau ryšį su visais dalyviais. Manau, kad būtent šioje programoje susikūrė tikros draugystės pradžia. Ir dar daug laiko palaikysim vieni kitus ir stengsimės tobulinti savo kalbos įgūdžius geresniam bendravimui.

Augustė Baravykaitė, IIIb kl.


Lapkričio 20 d. dešimt gimnazistų, Erasmus+ projekto DE.CO.D.E. dalyvių, lankėsi kooperatinėje bendrovėje “Grybai LT”. Mokiniai susipažino su naujausiomis technologijomis, naudojamomis šiame moderniausiame konservavimo fabrike Baltijos šalyse. Mokiniai stebėjo automatizuotą ekologiškos morkų sriubos gamybos procesą, pakavimo linijos robotų darbą . Labiausiai nustebino faktas, kad didžioji “Grybai LT” produkcijos dalis eksportuojama į tokias šalis, kaip Japonija ar Kanada.

Projekto DE.CO.D.E. koordinatorė Valda Maslinskienė

Erasmus+. DE.CO.D.E.

Nuo 2018 metų rugsėjo mėnesio Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija dalyvauja Erasmus+ projekte “DEvelopig COmpetences, Developing Europe”, kurį finansuoja Europos Komisija. Lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis 4 gimnazisčių grupė, lydima projekto koordinatorės Valdos Maslinskienės ir istorijos mokytojos Inetos Stanevičiūtės, dalyvavo pirmajame tarptautiniame susitikime 4-oje Ilion vidurinėje mokykloje (Atėnai, Graikija). 40 jaunų žmonių iš Italijos, Portugalijos, Graikijos, Latvijos ir Lietuvos pristatė savo šalis, mokyklas, ugdė savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dirbdami tarptautinėse komandose, lankėsi Akropolio muziejuje, keliavo. Gimnaziją šiame susitikime puikiai atstovavo Augustė Baravykaitė (IIIb kl.), Martyna Bankauskaitė (IIIb kl.), Miglė Dvilečiūtė (Ib kl.) ir Adrija Redeckaitė (Ib kl.) Projekto komanda nekantriai laukia antrojo tarptautinio susitikimo, kuris įvyks vasario mėn. pabaigoje Liceo Scientifico Statale “Marie Curie” (Giulianova, Italija).

Anglų kalbos mokytoja, Erasmus+ projekto koordinatorė Valda Maslinskienė

 

Iš Graikijos sugrįžus

Laukiant skrydžio pilve linksminosi zoologijos sodas. Jaučiau nežinomybės baimę ir smalsumą, kaip mažas vaikas. Kuo toliau, tuo labiau dariausi savimi pasitikinti ir laukiau tos akimirkos kuomet sutiksiu mane globosiančią šeimą. Tokia nežinomybė skatino norą domėtis ir apgalvoti viską iš naujo.

Pirma diena buvo sunkiausia. Tiek daug įspūdžių patyrusi po to negalėjau išsimiegoti keletą dienų. Vos išlipusią iš autobuso mane pasitiko šilti sveikinimai ir apkabinimai. Jaučiausi laiminga ir sutrikusi, nes nežinojau ko tikėtis. Mane globojanti mergina su savo broliu nusivežė namo. Ten laukė šilta vakarienė, gitaros garsai ir mama, kuri turėtų būti pavyzdys visoms mamoms. Tokios laimingos ir žavios šeimos Lietuvoje lengvai nesurasi. Todėl labai džiaugiausi pakliuvusi į tokią mielą ir draugišką šeimą. Jau pirmą vakarą ėjome apžiūrėti miesto, susitikti su kitais Erasmus+ projekto dalyviais. Kadangi kartu dar turėjo gyventi du projekto dalyviai iš Portugalijos, vos jiems atvažiavus sulaukėme dar daugiau svečių. Pirmas vakaras tiesiog susprogdino mano mintis. Sekančią dieną, nemiegojusi, bet pilna įspūdžių keliavau į mokyklą. O ten pasitiko darbštūs ir globėjiški pedagogai. Nors buvo sunku klausytis pavargus, bet jų kalbos pririšo klausytojus prie savęs. Jau pirmą dieną teko peržengti per savo baimes ir apribojimus. Teko šokti, dainuoti, kalbėti ir žaisti. Visi žinojome, kad susirinkome bendraminčiai žmonės ir nėra ko bijoti ar baimintis suklysti. Viską darėme natūraliai, taip, kaip mokėjome. Atradome draugų ir sulaukėme daug šypsenų. Svetimšalius jie priėmė labai globėjiškai. Vakare, susėdus prie bendro vakarienės stalo, susipažinome dar artimiau. Sekančią dieną teko susipažinti ne tik su žmonėmis iš programos, bet ir su Atėnais ir jų grožiu. Neapsakomai nuostabus Akropolio vaizdas ir miestas, kurį galima pamatyti iš viršaus. Dalimi savęs jau tada pajaučiau, jog esu kažkuo prisirišus prie šio krašto. Paskutinėmis dienomis pradėjome galvoti apie artėjantį išsiskyrimą ir negalėjome patikėti, jog laikas bėga taip greit. Stengėmės kiekvieną minutę praleisti kartu. Miegodavome kiek galima mažiau. Dainuodavome, grodavome ir kalbėdavomės iki išnaktų. Programoje įpratome kalbėti anglų kalba, todėl grįžus dažnai tekdavo apgalvoti kaip tai reiktų pasakyti lietuviškai. Manau, dabar kiekvienas dalyvis galėtų pasakyti, jog kalbėti angliškai jie gali daug laisviau ir dėl to nesijaučia nepatogiai.

Dabar, kuomet esu grįžusi namo, vis dar palaikau ryšį su visais dalyviais. Manau, kad būtent šioje programoje susikūrė tikros draugystės pradžia. Ir dar daug laiko palaikysim vieni kitus ir stengsimės tobulinti savo kalbos įgūdžius geresniam bendravimui.

Augustė Baravykaitė, IIIb kl.


Nauji žmonės Europai – nauja Europa pasauliui

Mūsų partneriai:

 • Gymnasio Eirinis kai Eleytherias (Deryneia, KIPRAS),
 • Scula seondaria 1 ° grado paritaria “Maria Regina“ (Bergamo, ITALIJA),
 • Zakladni skola Blansko (Blansko, ČEKIJA);
 • Het Erasmus (Almelo, OLANDIJA);
 • Europashule Barsel (Barselis, VOKIETIJA).

Pagrindinės veiklos:

 • Learning for the future environment (ecology) – Cyprus
 • Learning for a safe future (employment opportunities) – Italy
 • Learning for a better understanding (social life and economy) – Chech Republic
 • Learning for life (motivation) – Netherlands

Susidomėjai?

Nori pagilinti anglų kalbos žinias?

Prisijunk prie Erasmus+ komandos!

Kreipkis į anglų kalbos mokytoją Ieva Vidauskienę.

Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą “Erasmus+“


Tarptautiniai švietimo projektai – veiklos, teikiančios naudą tiek mokiniams, tiek mokytojams. Tuo įsitikino ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, nuo 2018 m. kartu su partnerinėmis mokyklomis iš Kipro, Italijos, Olandijos, Čekijos ir Vokietijos dalyvaudamos „Erasmus+“ mokyklų mainų partnerysčių projekte „New people for Europe – New Europe for the world“. Projekto tikslas – skatinti kompetencijų bei įgūdžių įsisavinimą ir socialinį verslumą jaunų žmonių gretose, naudojant atvirąjį švietimą bei inovatyvią praktiką skaitmeninėje erdvėje.

Numatyti 4 susitikimai suplanuotiems tikslams įgyvendinti. Pirmas susitikimas įvyko kovo 17 d.–23 d. Kipre, Derinijoje, Gymnasio Eirinis kai Eleytherias. Projekte, kurio tema „Learning for future environment“, kartu su manimi, Ieva Vidauskiene, bei pavaduotoja Stase Vaškūniene, dalyvavo šeši Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistai. Visos šalys pristatė save ir savo mokyklas bei dalyvavo įvairiose veiklose: gamino saulės energija varomas mašinas, dalyvavo lenktynėse, susipažino su vėjo jėgainių nauda ir aplankė Kipro sostinę Nikosiją. Vizitas ne tik suteikė galimybę pažinti kitą kultūrą gyvenant vietinėse šeimose, bet ir pagerino santykius tarp mokytojų ir mokinių.

2019 m. gegužės 19–25d. įvyko antras susitikimas Olandijoje, Almelo mieste, Het Erasmus mokykloje. Vizito tema – „Learning for Life“. Kelionės metu gimnazistai kažką naujo atrado savyje, kituose ir pasaulyje. Gyvendami naujose šeimose, dirbdami tarptautinėse grupėse, bendraudami su vietiniais miesto žmonėmis, mokiniai panaudojo savyje užslėptas savybes: komunikabilumą, nuoširdumą, smalsumą, lyderystę bei jautrumą. Kelionės metu tarptautinės grupės aptarė dvidešimt pirmo amžiaus mokyklos idėją bei šiuolaikinius mokymosi įgūdžius, savo mintis perteikė ir pristatė kurdami trumpametražius filmus. Ši kelionė mokinius privertė į gyvenimą pažvelgti kitomis akimis, vertinti mus supantį pasaulį, džiaugtis kiekviena akimirka.

Erasmus+ projekto patirtis yra neįkainojama bei neišdildoma. Linkiu kiekvienam patirti tokių akimirkų, kuomet bendras darbas bei tikslas perauga į draugystę. Kiekvienas projektas yra tarsi ištrūkimas iš rutinos ir kasdieninio gyvenimo, tačiau tuo pačiu metu tai yra galimybė tobulėti naujose srityse.

Projekto koordinatorė Ieva Vidauskienė


Trečiasis „Erasmus+“ projekto „New people for Europe – New Europe for the World“ partnerių susitikimas Čekijoje

Ieva Vidauskienė, projekto koordinatorė

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija dalyvaudama „Erasmus+“ projekte „Nauji žmonės Europai – nauja Europa pasauliui“ (ang. New people for Europe – New Europe for the World) lapkričio 4–8 dienomis dalyvavo projekto partnerių susitikime Čekijoje, Blanske. „Erasmus+“ projekto partneriai –  švietimo įstaigos  iš Vokietijos, Kipro, Olandijos, Italijos, Čekijos ir Lietuvos. Tai – trečiasis tarptautinis vizitas, į kurį vyko 6 gimnazistai, lydimi manęs, projekto koordinatorės Ievos Vidauskienės bei mokytojų Linos Janickaitės ir Arvydo Golco.

Vienas iš projekto tikslų – skatinti kompetencijų ir įgūdžių įsisavinimą bei socialinį verslumą jaunų žmonių gretose. Vizito Čekijoje tema – socialinis gyvenimas ir ekonomika. Visa savaitė buvo kruopščiai suplanuota, pažintines veiklas keitė dirbtuvės ir atvirkščiai. Pirmadienį lankėmės mokykloje, vaikščiojome po miestą, aplankėme pilį ir muziejų bei  buvome iškilmingai sutikti miesto mero. Antradienis buvo dar įspūdingesnis: pasitiko nepakartojamas kalnų grožis bei Moravijos karsto  urvai. Nepaisant užklupusio lietaus, dalyvius lydėjo puiki nuotaika –  mes netgi išdrįsome išmėginti pasiplaukiojimą požemine Punkvos upe. Po pietų mokiniai  dirbo tarptautinėse grupėse, gamino marškinėlius, diskutavo apie antrinių žaliavų panaudojimo galimybes bei  dalyvavo visų komandų prisistatymuose bei viktorinoje. Trečiadienio popietę lankėmės romų kultūros muziejuje bei holokausto aukų memoriale, o ketvirtadienį mokiniai, susiskirstę į tarptautines grupes, ne tik gamino medines dėžes, bet ir kūrė savo papuošalus. Viso projekto metu mokiniai taikė įgytas žinias įvairiose situacijose: bendravo užsienio kalba, bedradarbiavo, diskutavo, naudojo informacines technologijas. Be galo įspūdinga buvo pažintinė ekskursija į Brno – antrą pagal dydį miestą Čekijoje, bei apsilankymas Brno mokslo centre, kur turėjome galimybę patyrinėti klimato, kosmoso, fizikos ir kitas ekspozicijas. Dalyvavimas įvairiapusėse „Erasmus+“ programos veiklose suteikė galimybę tapti šiuolaikiškesniais, daug ko vieniems iš kitų išmokti, praplėsti kultūrinį bei socialinį akiratį per asmeninę patirtį.

Projektinė veikla, grįsta tarptautine partneryste, daro didelį poveikį mokytojams bei mokiniams. Nors išvykome tik savaitei, tačiau grįžome kitokie – labiau motyvuoti, labiau organizuoti, labiau bendraujantys ir tikrai daugiau besišypsantys.


 


„Tik patirtis mus moko vertinti gyvenimo gėrybes“ – rašė J. V. Gėtė. Naudodamasis galimybėmis, kurias tau suteikia gyvenimas, gali atrasti draugystę, užmegzti naujus ryšius, atsiskleisti kaip asmenybė ir įgauti naujų žinių. Gegužės 19–25 d. šeši gimnazijos mokiniai, lydimi Erasmus+ projekto “New people for Europe – new Europe for the world” koordinatorės Ievos Vidauskienės ir dailės mokytojos Jurgitos Krušinskaitės, vyko į Almelo miestą Olandijoje.

Kelionės metu kiekvienas iš mūsų atrado kažką naujo savyje, kituose ir pasaulyje. Gyvendami naujose šeimose, dirbdami tarptautinėse grupėse, bendraudami su vietiniais miesto žmonėmis, panaudojome savyje užslėptas savybes: komunikabilumą, nuoširdumą, smalsumą, lyderystę bei jautrumą. Visa tai nebūtų įmanoma be šalia buvusių/esančių draugų, kurie vieni kitus palaikė, motyvavo, įkvėpė ir suprato. Draugystė pražydo tarsi gėlės pavasarį. James Boswell yra pasakęs: „Negalima tiksliai nustatyti akimirkos kada atsiranda draugystė. Kaip indą pripildant lašas po lašo, pagaliau vienas lašas priverčia tekėti per viršų, taip ir mielaširdysčių sraute viena jų galiausiai perpildo širdį.”

Pasaulis yra apvalus, todėl vieta, atrodanti lyg pabaiga, gali būti tik visko pradžia. Gyvendami Nyderlanduose mes susipažinome su kitoniška kultūra, išmokiusia būti tolerantiškais, atvirais naujoms galimybėms bei dėkingiems.

Patirtis pakaitalo neturi. Ši kelionė mus privertė į gyvenimą pažvelgti kitomis akimis, vertinti mus supantį pasaulį, džiaugtis kiekviena akimirka. Nei viena perskaityta knyga, nei vienas peržiūrėtas filmas negali prilygti tam, ką suteikia kelių dienų išvyka kartu su artimais draugais naujų žmonių būryje. Geriausia mokytoja – patirtis.

Austėja Lebedinskaitė, Samanta Vaidakaitė IIb klasė


Kovo 7 d. grupė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus mokinių buvo išvykę į Bagaslaviškį pas ūkininką Bronislavą Liubomirą Vošterį. Išvykos tikslas – pasiruošti tarptautiniam Erasmus+ projekto „Nauji žmonės Europai – nauja Europa pasauliui” susitikimui Kipre, kurio tema – alternatyvios energijos galimybės. Ūkininkas papasakojo apie galimybę įdarbinti saulės ir vėjo energiją, supažindino su elektros energijos gamybos ir panaudojimo procesais.

Ūkininkas be elektros energijos gamybos augina grūdines kultūras, linus, spaudžia rapsų, sėmenų aliejų. Reklamuodamas savo užaugintus produktus propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Mokiniams jis pateikė informacijos apie sveiką mitybą ir jos įtaką mūsų organizmui.

Ema Tamošiūnaitė, IIb klasė


Erasmus+ Kipre
2019 metų kovo 17–kovo 23 dienomis šeši gimnazijos mokiniai, lydimi projekto koordinatorės Ievos Vidauskienes ir gimnazijos pavaduotojos Stasės Vaškūnienės, dalyvavo Erasmus + projekte “New people for Europe – New Europe for the world”, Kipre, Derinijos mieste. Į projektą atvyko moksleiviai iš 5 skirtingų šalių: Vokietijos, Italijos, Olandijos, Čekijos ir Lietuvos.
Pirmąją dieną buvome šiltai sutikti mokinių ir nuvežti į jų šeimas. Sekančią dieną, mokykloje visos šalys pristatė savo mokyklas ir save, vėliau mokiniai buvo paskirstyti į grupes po vieną mokinį iš kiekvienos šalies ir turėjo pagaminti mašiną, varomą saulės energijos, kurios vėliau lenktyniavo tarpusavyje. Trečiąją ir ketvirtąją dieną buvo organizuojama ekskursija į kalnuose esančias vėjo jėgaines, po Kipro sostinę Nikosiją, muziejus bei skulptūrų parką. Grįžę po ekskursijų turėjome laisvą laiką, todėl leidome jį su šeimomis, labiau pažinome jų kultūrą, miestą, tradicijas. Penktąją dieną dirbome grupėse ir programavome robotus, o vėliau vyko robotų kautynės. Vakare dalyvavome atsisveikinimo vakarėlyje – valgėme tradicinį graikišką maistą, klausėmės gyvai dainuojamos muzikos, šokome tradicinius šokius. Šeštąją dieną vyko atsisveikinimas mokyloje – buvo rodomi šokiai, Kipro istorija, bei šokome mokyklos kieme tradicinius šokius.
Taigi, šis projektas suteikė galimybę pažinti kitą kultūrą, susipažinti su naujais žmonėmis, pamatyti gražių vietų, pasidžiaugti nuostabiu oru! Patariame visiems mokiniam nebijoti ir mėginti sudalyvauti šiame projekte, nes patirtis – neįkainojama!
IIb klasės mokinė Goda Kisieliūtė

 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija  nuo 2019 metų buvo kandidate, o nuo 2020 metų vasario mėnesio yra STEAM mokyklų tinklo narė.

2020 metais  STEAM mokyklų tinklas pasipildė naujomis ugdymo įstaigomis ir dabar tinkle jau 99 nariai bei 9 kandidatai. Visą sąrašą rasite čia.

Jungdamiesi į tarptautinį tinklą STEAM (iš anglų kalbos – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, menai ir matematika), siekia mokykloje populiarinti gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką. Mokslas ir inovacijos žaibišku greičiu žengia į priekį ir integruojasi į žmogaus gyvenimą.

STEAM naujienos Lietuvoje:  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38

Kas yra STEAM mokykla?  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/680

Mokyklos STEAM komandos kontaktai:
Telefonas: (8 382) 51 230
El. paštas: lina.janickaite@lsg.lt
Veiklų koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

2019 METŲ STEAM VEIKSMŲ PLANAS ĮVYKDYMAS

Tikslas: Didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, menais, informacinėmis technologijomis ir matematika bei ugdyti mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas.

Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių domėjimąsi STEAM mokslų srityse, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę;

 1. Ugdyti mokinių žinių integravimo ir taikymo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas;
 2. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM mokslų srityse;
 3. Vykdyti mokinių karjeros planavimą.
Kriterijai Rodikliai Įvykdymas Terminai

1. STEAM dalykų mokytojų grupės veikla.

 

 

 

 

STEAM mokytojų grupės subūrimas. Mokytojų grupė suburiama, kai yra konkreti veikla susijusi su STEAM 2019 m. kovo mėn.
STEAM mokytojų grupės veiklos plano 2019 m. rengimas, aptarimas. Gimnazijos metodinėse grupėse aptarytas 2019 metų STEAM veiklos planas, veiklos ir įsipareigojimai 2019 m. kovo mėn.
STEAM dalykų mokymo proceso organizavimo aptarimas metodinėse grupėse, mokytojų taryboje bei gimnazijos taryboje. 2019 m. kovo mėn.
STEAM dalykų mokymo stiprinimo veiksmų plano sudarymas. 2019 m. kovo mėn.
STEAM dalykų ugdymo proceso organizavimas, vykdymas ir stebėsena.

Vedamos atviros pamokos, vyksta stebėsena

2019 metais vestos atviros ir stebėtos kolegų apie 200 pamokų

Buvo sudarytos diados, vėliau triados, dirbama Pamokos studijos metodu

2019 m.

2. Mokinių STEAM dalykų ugdymosi poreikių pažinimas ir duomenimis grįsto ugdymo įgyvendinimas.

 

Ugdymosi veiklų mokiniams pasiūla (mokinių pasirinkimui) – Anotacijų mugė

Anotacijų mugė įvykdyta

Mokiniai pasirinko ir mokykla siūlo nuo rugsėjo mėnesio Patvirtintos ir vykdomos 11 programų I–II klasių mokiniams ir 12 programų III–IV klasių mokinimas

2019 m. balandžio mėn.
Gabių mokinių atpažinimas; mokinių ugdymosi poreikių tyrimas, poreikių stebėsena (analizė, aptarimas). Mokytojai pamokos ieško gabi mokinių, tiria jų mokymosi poreikį 2019 m. rugsėjo mėn.

3. Ugdymo metodų, skirtų mokinių STEAM gebėjimų plėtotei taikymas.

 

 

 

 

 

STEAM dalykų ugdymas vykdomas naudojant projektinę ugdymo(si) veiklą, taikant aktyviojo ugdymo metodus ir priemones: kūrybinį̨ darbą̨ grupėse, vykdant projektus, improvizacijos elementus, eksperimentus, tyrimus gimnazijoje ir kitose erdvėse (pvz., gamtoje, laboratorijoje ir pan.), modeliavimą (pamokoje ir po pamokų), dalijimąsi patirtimi ir atradimais, darbo rezultatų pateikimu ir pristatymu; praktinių ir kūrybinių gebėjimų, būtinų STEAM kūrybiniams darbams atlikti, įgijimu.

STEAM dalykų ugdymas vykdomas naudojant projektinę ugdymo(si) veiklą, taikant aktyviojo ugdymo metodus ir priemones: kūrybinį̨ darbą̨ grupėse, vykdant projektus, improvizacijos elementus, eksperimentus, tyrimus gimnazijoje ir kitose erdvėse (pvz., gamtoje, laboratorijoje ir pan.), modeliavimą (pamokoje ir po pamokų), dalijimąsi patirtimi ir atradimais, darbo rezultatų pateikimu ir pristatymu; praktinių ir kūrybinių gebėjimų, būtinų STEAM kūrybiniams darbams atlikti, įgijimu.

 

 2019 m.
Mokinių patirtinis mokymasis; mokymasis veikiant: mokomosios, edukacinės ekskursijos. Mokinių išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Gravitacinę  kalvą  2019 m.
Mokomieji tyrimai: praktinė- tiriamoji veikla. Mokiniai pamokose atlieka bandymus ir eksperimentus pagal gimnazijos ugdymo planą Gamtos mokslų dalyko pamokose mokomasi tiriant. Eksperimentinius ir praktinius įgūdžius ugdyti skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus  2019 m.
Mokinių dalyvavimas STEAM dalykų nepamokinės veiklos dienose. Buvo organizuota nepamokinio ugdymo pamokos: „Žemės diena“, Menų ir technologijų diena, Gamtos mokslų diena, Tinklinio diena ir Sporto šventė  2019 m.
Mokinių projektinė STEAM dalykų veikla.

Nuo 2019 m. parengtas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių metinių projektinių darbų aprašas, Metodinėje taryboje patvirtintos projektų temos, numatyti terminai iki kada mokiniai turi atlikti ir apsiginti metinius projektinius darbus

 

2019 m.

Konkursai, varžybos, parodos: Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“;

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis“;

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektai „Kengūra“;

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“; Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas;

Organizuojami STEAM dalykų žinių ir gebėjimų konkursai: fizikos, IT, greitojo teksto rinkimo ir kt.

Dalyvavimas rajono dalykinėse matematikos, technologijų, dailės, informacinių technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos olimpiadose.

Dalyvauta konkursuose, varžybose, parodose: Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“;

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis“;

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projektai „Kengūra“;

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“; Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas;

Organizuojami STEAM dalykų žinių ir gebėjimų konkursai: fizikos, IT, greitojo teksto rinkimo ir kt.

Dalyvavimas rajono dalykinėse matematikos, technologijų, dailės, informacinių technologijų, fizikos, chemijos ir biologijos olimpiadose.

2019 m.

4. Ugdymo turinio mokykloje siejimas su visuomenės gyvenimu ir aplinka.

 

Integruotos pamokos:

Madų tendencijos įvairiose šalyse (anglų k., technologijos), Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos (muzika, lietuvių kalba), Kalendoriniai papročiai (muzika, dailė), Informacinių technologijų ir technologijų pamokų ciklas „Pozityvas – negatyvas” (technologijos, informacinės technologijos), Informacinių technologijų ir technologijų pamokų ciklas „Technologijų egzamino darbo aprašo dokumento kūrimas ir redagavimas“ (Informacinės technologijos ir taikomojo meno, amatų ir dizaino technologijos).

Vestos šios integruotos pamokos:

Madų tendencijos įvairiose šalyse (anglų k., technologijos), Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir apeigos (muzika, lietuvių kalba), Kalendoriniai papročiai (muzika, dailė), Informacinių technologijų ir technologijų pamokų ciklas „Pozityvas – negatyvas” (technologijos, informacinės technologijos), Informacinių technologijų ir technologijų pamokų ciklas „Technologijų egzamino darbo aprašo dokumento kūrimas ir redagavimas“ (Informacinės technologijos ir taikomojo meno, amatų ir dizaino technologijos).

 2019 m.
Pavasarinė  Kaziuko mugė. Mokinių taryba vykdė Pavasarinę  Kaziuko mugę. 2019 m. kovo mėn.
5. Įrangos panaudojimas mokinių STEAM dalykų ugdymosi poreikiams. Platus mokyklinių mokymo priemonių, informacinių komunikacinių technologijų ir programinės įrangos panaudojimas pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. Gimnazijoje visuose kabinetuose yra kompiuteriai ir projektoriai, yra du kabinetai su „Išmaniomis lentomis“ ir planšetėmis, mokytojai naudoja ugdymo procese  2019 m.
6. Partnerystė su įvairiais socialiniais partneriais STEAM dalykų ugdymo srityse.

1.Bendradarbiavimo sutartys su partneriais ugdyme: aukštosiomis mokyklomis, mokslinėmis įstaigomis, mokslinėmis laboratorijomis, verslo ar pramonės įmonėmis.

2. Bendradarbiavimas su Širvintų meno mokykla.

3. Bendradarbiavimas su Širvintų pedagogine psichologine tarnyba. 2017 m. gruodžio 11 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirašė projekto Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002  „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ sutartį.

Bendraujama su gimnazijos alumnu R. Kraujaliu, „Eksma“ grupės, kuriai priklauso įmonės „Ekspla“, „Optolita“, „Bioeksma“, valdybos pirmininku.

Bendradarbiaujama su Širvintų meno mokykla, su Širvintų pedagogine psichologine tarnyba.

Įvykdytas 2017 m. gruodžio 11 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirašė projekto Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002  „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ sutartį.

 

 2019 m.

7. STEAM dalykų mokytojų kompetencijų tobulinimas.

 

 

STEAM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimas:

1. Mokymai, kaip dirbti su Google įrankiais ir jų naudojimo galimybėmis mokytojo darbe.

Vykdyti mokymai, kaip dirbti su Google įrankiais ir jų naudojimo galimybėmis mokytojo darbe – gimnazijos dalyvavo 15 mokytojų

 

2019 m. vasario mėn.
STEAM dalykų mokytojų gerosios patirties sklaida. Mokytojai veda atviras pamokas, kartu jas planuoja ir po pamokos aptaria  2019 m. rugpjūčio mėn.
Gimnazijos pokyčio projektas „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“, kurio tikslas – 40 procentų šiuolaikinės (mokymosi) paradigmos pamokų gimnazijoje iki 2021 m. pradžios. Gimnazija sėkmingai dalyvauja projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ ir jo rėmuose gimnazijos pokyčio projekte „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ 2019-2021 m.m.
Metodinių priemonių rengimas. Mokytojai savo pamokoms naudoja savo sukurtas prezentacijas, dirba su įvairiomis vertinimo ir įsivertinimo kompiuterines priemones. 2019 m.
8. Materialiųjų išteklių pritraukimas STEAM dalykų plėtrai gimnazijoje. STEAM dalykų mokymui skirtų priemonių įsigijimas. Pagal gimnazijos strateginį planą – prioritetas yra gamtos mokslų kabinetų aprūpinimas mokymo priemonėmis. 2019 m.  Menų ir technologijų priemonėms išleista 323,60 €, o vadovėliams 244,16 €, matematikos ir informacinių technologijų kabinetų mokymo  priemonėms – 200€, gamtos mokslų priemonėms – 938.80 €.  2019 m.
9. STEAM dalykų populiarinimas. Mokinių, besimokančių STEAM neformaliajame ugdyme, stebėsena; Neformalaus ugdymo užsiėmimai: Medžio tekinimo programa (2 val.), Kompiuterinės grafikos-leidybos programa (2 val.), Verslo
modeliavimo programa TITAN (2 val.), Kelių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas (3 val.).Mokiniams siūlomi laisvai pasirenkami šių mokomųjų dalykų moduliai: biologijos III-IV klasėse,  chemijos IV klasėse.

Vyko visi užplanuoti užsiėmimai:

Medžio tekinimo programa (2 val.), Kompiuterinės grafikos-leidybos programa (2 val.), Verslo
modeliavimo programa TITAN (2 val.), Kelių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas (3 val.).

Mokiniams siūlomi laisvai pasirenkami šių mokomųjų dalykų moduliai: biologijos III-IV klasėse,  chemijos IV klasėse.

 

 2019 m.
10. Kryptinga mokinių STEAM karjeros projektavimo veikla.

1. Karjeros projektavimo, susijusio su STEAM dalykais, veikla su mokiniais;

2. Supažindinimas su STEAM krypties specialybių atstovais: Ekskursijos į tėvų darbovietes.

3. Dalyvavimas su STEAM dalykais susijusių profesijų pažinime Atvirų durų dienų renginiuose.

4. Karjeros pamokos: tėvų įtraukimas į STEAM krypties specialybių propagavimą

5. Mokinių savanoriškos veiklos bendruomenėje skatinimas.

Vyko daug renginių 2019 m.
11. Visuminė (holistinė) prieiga STEAM integruojant į visas gimnazijos veiklos sritis. STEAM dalykų ir integracinių projektų inicijavimas ir įgyvendinimas; praktinė- tiriamoji veikla.  Įgyvendinta projektai, vykdyta praktinė- tiriamoji veikla.  2019 m.
12. Įvairių socialinių partnerių, gimnazijos bendruomenės narių įtraukimas, pagal savo kompetenciją, dalyvauti gimnazijos valdyme Socialinių partnerių, angažuotų STEAM ugdymu, įtraukimas į gimnazijos valdymo struktūras. Skirtingų STEAM dalykų mokytojų bendradarbiavimo skatinimas gimnazijoje; Dalyvavimas STEAM tematikos mokyklų tinkluose ir projektuose. Vizitai Erasmus+ įKiprą, Portugalija STEAM tema  2019 m.
13. Mokyklos steigėjų ir dalininkų dalyvavimas STEAM dalykų plėtotės veiklose gimnazijoje. Analizuojamos specialios STEAM ugdymo problemos. Parašyta 2019 m.
14. STEAM veiklos analizės rezultatų panaudojimas gimnazijos strateginiam planui ir jo įgyvendinimui tobulinti. Vykdoma STEAM dalykų ugdymo kokybės stebėsena, tyrimai. Įgyvendinamos žinių ir gebėjimų patikros: vykdytų ugdymo kokybės tyrimų, analizių rezultatai apie STEAM dalykų mokymosi gerinimą. Vykdyra  2019 m.
15. Informacijos apie gimnazijos STEAM veiklą ir jos kokybę pateikimas gimnazijos bendruomenei, partneriams ir visuomenei bei informacijos sklaida. Viešai skelbiama gimnazijos STEAM ugdymo stiprinimo kryptis: STEAM ugdymo viešinimas gimnazijos interneto svetainėje; STEAM ugdymo kokybės klausimai svarstomi gimnazijos valdymo organuose; vykdoma STEAM dalykų ugdymo nuolatinė stebėsena, analizuojami pažangos rezultatai. Skelbiama pastoviai 2019 m.
16. Tarpdalykinio bendradarbiavimo skatinimas neformaliame ugdyme bei organizuojant kultūrinius ir edukacinius renginius STEAM tematika. Neformaliojo ugdymo veiklos skiriamos STEAM plėtrai inicijavimas; tradicinių kultūrinių-pažintinių renginių, varžybų, olimpiadų ir kt. renginių numatymas STEAM ugdymui. Vykdyta 2019 m.

 

 

 

Projekto veiklos


„MOKINYS – MOKINIUI“

1. TIKSLAS:

 • suteikti esamiems ir buvusiems mokiniams galimybių perteikti žinias ir patirtį ar jos pasisemti iš kitų.

2. PAGRINDINIAI METŲ MOKYMO IR MOKYMOSI UŽDAVINIAI:

 • Skatinti asmenybės raišką, teikiant mokymosi pagalbą mokiniams, kuriems padėtų labiau suprantama bendraamžių kalba, suteikiama nemokama akademinė pagalba.
 • Sudaryti sąlygas papildomai mokytis, turintiems akademinių spragų, arba namų darbus atlikti mokykloje padedamiems kitų mokinių.
 • Stiprinti mokymosi motyvaciją, gilinti atsakomybės jausmą ir siekti mokymosi tikslų, vykdant profesinį informavimą ir orientavimą, supažindinant su darbo ir profesijų pasauliu.
 • Sugrąžinti į mokyklą sėkmingiausius, gyvenime jau pasiekusius pripažinimo žmones, kad jie pasidalintų su esamais moksleiviais patirtimi, motyvuotų ir įkvėptų jaunus žmones kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų ir rekomenduotų, kaip tai padaryti geriausiai.
 • Sėkmingu ir teigiamu pavyzdžiu padrąsinti ir įkvėpti jaunąją kartą labiau pasitikėti savo jėgomis, siekiant prasmingų gyvenimo tikslų ir kuo geresnių rezultatų savo ir savo šalies labui.

3. PROJEKTO DALYVIAI

Šis projektas skirtas mokiniams, turintiems akademinių spragų ir norintiems pagerinti savo žinias, arba namų darbus atlikti mokykloje padedamiems kitų mokinių. Taip pat mokiniams, kurie siekia įgyti lyderystės, vadovavimo įgūdžių, nori dalyvauti prasmingoje savanorystės veikloje. Projekte kviečiami dalyvauti iniciatyvūs, pritariantys projekto tikslams, pasižymintys atsakomybe, pareigingumu, mėgstantys bendrauti mokiniai.

Tapti projekto dalyviais bus kviečiami jau mokyklą baigę mokiniai, kad pasidalintų savo patirtimi su esamais mokiniais, juos motyvuotų, įkvėptų kryptingai siekti savo užsibrėžtų tikslų.

4. PROJEKTO EIGA

Projektas prasideda paprastai. Registracija į projektą paskelbiama lapkričio – gruodžio mėnesiais. Internetinėje atrankos anketoje mokiniai turi nurodyti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, savo klasę bei pamoką, kurioje jie nori tobulintis ar dalyką, kurį jie nori mokyti kitus. Moksleiviai, kurie nori tapti mokytojais, turi gerai išmanyti savo pasirinktą pamoką, todėl priimami tik su to dalyko mokytojo rekomendacija.

Moksleiviai susitinka vieną ar kelis kartus per savaitę ir stengiasi kartu išsiaiškinti nesuprantamą informaciją, užpildyti spragas. Mokinio „korepetitoriaus” užduotis – perteikti medžiagą draugiškoje, neformalioje ir neįpareigojančioje aplinkoje.

Projekto registracija pasibaigia gruodžio mėnesį, o pačios pamokos prasideda po žiemos (Kalėdų) atostogų ir trunka iki balandžio mėnesio pabaigos. Moksleiviai patys susitaria, kuriuo laiku ir kiek kartų per savaitę susitinka po pamokų, o administracija jiems skiria kabinetą. Ir mokinys, ir mokytojas pasirašo į tam skirtą knygelę ir taip sekama, kiek valandų moksleiviai kartu mokosi. Be to, mokiniai-mokytojai už savanorišką veiklą padėti skatinami socialinėmis valandomis ar kaupiamuoju vertinimu.

Pagalbos galima kreiptis į klasės vadovą, į dalyko mokytoją arba į projekto vadovę.

Kita šio projekto dalis yra buvusių mokinių susitikimai su esamais gimnazistais. Tikimasi, kad buvę mokiniai perteiks savo patirtį, motyvuos, paskatins siekti užsibrėžtų tikslų esamus mokinius. Kaip ir kasmet bus organizuojama „Verslumo savaitė“.

5. MOKYMO IR MOKYMOSI TURINYS:

Eil.nr. Planuojama veikla Mėnuo, valandų skaičius
1. Projekto darbo grupės susirinkimas, susipažinimas. Susipažinimas su projektu. Projekto sklaida www.lsg.lt ir socialiniame tinkle Facebook https://www.facebook.com/Širvintų-Lauryno-Stuokos-Gucevičiaus-gimnazija-197617393594684/ Rugsėjis (2)
2. Veiklos plano aptarimas ir sudarymas. Pasiskirstymas pareigomis ir darbais. Rugsėjis (1)
3. Susitikimų organizavimas su mokyklą jau baigusiais mokiniais, kurie padarę savo profesinę karjerą, įsitvirtinę gyvenime, turintys autoritetą visuomenėje. „Sėkmės pamokų organizavimas“.

Rugsėjis-birželis

(10)

4. Verslumo savaitės organizavimas ir sklaida. Lapkričio mėnesio trečią savaitę vykstantis renginys, kuriame dalyvauja mokyklą baigę mokiniai. Lapkritis (4)
5. Esamų gimnazijos mokinių ir mokinių-mokytojų registracija į projektą „Mokinys-mokiniui“. Projekto sklaida.

Lapkritis-gruodis

(4)

6. Mokinių ir mokinių-mokytojų spragų kompensavimo, žinių gilinimo susitikimai.

Sausis-balandis

(13)

7. Atsiliepimų apie projektą rinkimas. Informacijos sklaida. Birželis (2)
8. Projekto veiklos aptarimas. Birželis (1)

PROJEKTO VEIKLOS

Registruokis: https://tinyurl.com/mmokiniui


Aš galiu daugiau

Tai – žodžiai, kuriuos nuolat kartoja gruodžio 10 d. gimnazijoje viešėjusi UAB „Ekmeta“ direktorėLilija Serekpajevienė. Paprašyta papasakoti apie save, ji teigia: „Su šia mokykla susijęs visas mano gyvenimas. Dar nelankiau mokyklos, o jau bėgiojau jos koridoriais, nes mano mama buvo mokytoja. Nuo 1 iki 12 kl. čia mokiausi. Negaliu patikėti, kad praėjo 25 metai po baigimo. Vėliau šioje mokykloje ne vienerius metus teko ragauti mokytojos ir bibliotekininkės duonos. Dabar nuolat tenka užsukti vaikų reikalais, nes juos turiu tris, tad juokiuosi, kad nuolat kartoju gimnazijos kursą…Dabar jau eina devinti metai, kai esu UAB direktorė ir dirbam kartu su savo nedidele, bet puikia komanda. Su gimnazija dabar mane sieja ir darbo reikalai.“

Pasidalijusi savo svajonėmis, tikslais, nuveiktais darbais ir kasdienybe, Lilija į pokalbį įtraukė visus susitikimo dalyvius, kurie uždavė klausimus pašnekovei ir pasidalijo savo svajonėmis. Susitikimas buvo jaukus ir šiltas, o kiekvienas dalyvavęs gavo dovanų.

Dėkojame Lilijai už kartu praleistą valandą!

Projekto informacijaSusitikimas su Gintare Bernotaite

Lapkričio 23 d. gimnazijoje lankėsi jau daug metų gimnazijos neaplenkianti, prieš devynerius metus ją baigusi – Gintarė Bernotaitė. Kaip visada, žodžių neieškanti Gintarė trumpai pristatė SEB banko istoriją, parodė porą reklaminių vaizdo siužetų, su mokiniais praktiškai išbandė „Scrum“ procesą.

Linkime Gintarei sėkmės ir viliamės, kad tai ne paskutinis susitikimas.


Susitikimas su Ernestu Napriu

Lapkričio 21 d. gimnazijoje lankėsi buvęs mokinys, UAB „15min“ verslo žurnalistas Ernestas Naprys, kuris apie save sako: „2009 m. Vilniaus universitete baigiau Verslo informacijos vadybą, ankstesnę patirtį sėmiausi „Verslo žiniose“, taip pat viešųjų ryšių srityje, „Sodroje“ sukauptas darbo stažas viršija 11 metų, tad du trečdaliai potencialo dar priešakyje. Rašau apie finansus, verslą, ekonomiką, mokau atsakingos elgsenos su pinigais. 2018-aisiais Lietuvos žurnalistų sąjungos buvau pripažintas nugalėtoju Metų žurnalisto kategorijoje, už publikacijas apie Europos Sąjungos pinigų panaudojimą.“ Susitikimo metu Ernestas pasidalino savo žiniomis ir asmenine patirtimi apie bitkoinus, jų „kasimo“ procesą, apie investavimą į kriptovaliutas, papasakojo apie žurnalisto darbą. Visi laukė atsakymo į klausimą: kaip uždirbti milijoną? Atsakymas buvo aiškus – etiškas ir sąžiningas investavimas.

Projekto „Mokinys – mokiniui“ informacija


Sėkmė, išradimai ir … gyvenimas

Lapkričio 14 d. gimnazijoje lankėsi buvęs mūsų mokyklos XIX laidos abiturientas, jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus aukštąsias technologijas kuriančios grupės EKSMA prezidentas, Vilniaus universiteto tarybos pirmininkas, VU alumnas, baigęs Fizikos fakultetą, 30 patentų autorius – Rimantas Kraujalis. Svečias tris valandas skyrė susitikimams su gimnazistais, kurių metu dalijosi savo patirtimi apie fizikos mokslą, kalbėjo apie vertybes, svajones, išsilavinimo svarbą, kiek reikia mokytis, kad taptum konkurencingu ir laimingu, tikrus ir „netikrus“ pranašus, apie verslumą arba gebėjimą būti savo ateities tvarkytoju, kam ir kodėl mokomės, kaip mokytis tos…

Labai džiaugiamės ir dėkojame už dovanas fizikos kabinetui ir Adam Smith knygą „Tautų turtas“.

Projekto „Mokinys – mokiniui“ informacija


Projektas „Mokinys – mokiniui“ ir toliau į gimnaziją kviečia buvusius mokinius. Lapkričio 20 d. gimnazijoje vyko susitikimas su buvusiu mokiniu Grair Simonian, kuris yra baigęs VGTU biomechanikos studijas. Šiuo metu jis vadovauja klinikai, dirba komandoje su gydytojais-traumatologais, reabilitologais. Svečias papasakojo apie savo darbo specifiką, parodė ortopedinės technikos pavyzdžių.

Projekto „Mokinys – mokiniui“ informacijaProjektas „Kuriame gimnaziją be patyčių, smurto ir prievartos“

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pateikė projekto „Kuriame gimnaziją be patyčių, smurto ir prievartos“ paraišką lėšoms iš Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gauti. Priemonės įgyvendinimui skirta 700 eurų.

Projekto tikslas – formuoti nuostatą, kad smurtas ir patyčios yra visiškai nepriimtinas elgesys. Priemonėje numatytos kelios pagrindinės veiklos kryptys: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos bendruomenės narių įtraukimas į smurto ir patyčių prevenciją, suteikiant žinių apie efektyvius reagavimo į smurto ir/ar patyčių situacijas būdus, praktinių reagavimo įgūdžių formavimas, emocinio raštingumo stiprinimas, pagarbaus ir tolerantiško elgesio bei sąmoningumo ugdymas.

Remiantis prielaidomis, kad žinios – įgūdžiai – nuostatos ir vertybės gali padėti atstatyti psichologinę pusiausvirą, pasitikėjimą savimi, savigarbą, tikimės, kad gimnazijos bendruomenės narių dalyvavimas projekte „Kuriame gimnaziją be patyčių, smurto ir prievartos“ sudarys palankias sąlygas mokinių tinkamo elgesio formavimui, bendradarbiavimui, jaukios ir saugios aplinkos kūrimui bei puoselėjimui, užkirs kelią agresijos protrūkiams. Tik sukūrus saugią ir jaukią aplinką mokykloje, galima siekti numatytų švietimo tikslų ir sėkmingos jauno žmogaus socializacijos visuomenėje.

Projekto vadovė – Rita Kamarauskienė. Projekto vykdytojai: Vaida Babrauskienė, Margarita Vaičelytė, Gražina Gudonienė, Laima Razmienė, Nomeda Drazdienė.


PROJEKTO „KURIAME GIMNAZIJĄ BE PATYČIŲ, SMURTO IR PRIEVARTOS“ RENGINYS

 

2018 m. rugsėjo 11 d. gimnazijoje vyko susitikimas su Ignu Bakėjumi. Ignas Bakėjus – daugiavaikis tėvas, motyvatorius, lektorius, sporto ir sveikos gyvensenos judėjimo „My Hero!“ vienas iš įkūrėjų ir idėjinis vadas, žmogus, kurio tikslas – įkvėpti žmones pokyčiui per sportą, mitybą ir sąmoningumą.

„Niekada ne vėlu pradėti! Niekada, kol esame gyvi“ – sako Ignas ir plačiai šypsosi. Klausėmės paskaitos apie pagarbą, pasirinkimus ir tikslus: keisti vertybes, aplinką, įpročius, ugdyti charakterį, skaityti, klausytis, motyvuoti save. Didžiausia dovana gyvenime – laisvė augti. Dabar mes tam turime tūkstančius galimybių, tad neieškokime tūkstančių priežasčių, kodėl to nedaryti. Mums gyvenimas yra paruošęs šitiek nuostabių dalykų, tik turėkime drąsos juos pasiimti!

„Mano tikslas – sukurti tokią sistemą, kuri leistų žmonėms ne siekti trumpalaikių tikslų, o keisti įpročius, suteiktų laisvės, padėtų išguiti iš gyvenimo alkoholį, narkotikus, depresiją, pyktį ir kitus mus pančiojančius dalykus“, – sako jis. Tikslai tikrai ambicingi, tik ar ne per plačiai užsimota? Vis dėlto abejonės Igno veido netemdo. Pasak pašnekovo, jau dabar bendruomenę „My Hero!“ sudaro tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos, jie žingsnis po žingsnio juda tikslo link.

Priemonės koordinatorės: Gražina Gudonienė, Rita Kamarauskienė

Pastebėti, sugalvoti, padaryti – tai kelias, kuris keičia pasaulį

Daugelio sėkmių „raktas“ – komunikacija. Mes, suaugusieji, turėtume išmokyti jaunąją kartą pastebėti problemas, kūrybiškai jas spręsti ir mokyti sumanymus įgyvendinti. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazistai savo metiniu projektu „Freska senelių namuose“ tai ir atliko.

Gimnazija bendradarbiauja su Širvintų parapijos senelių globos namais. Jų direktorius Sigitas Kirtiklis ir socialinė darbuotoja Agnė Grybauskienė kartą užsiminė, kad seni žmonės jaučia baimę kilti liftu, bijo juntamo mažo greičio ir uždaros erdvės. Galbūt spalvingi paveikslėliai nukreiptų ir prablaškytų jų dėmesį… Taip kilo idėja dekoruoti lifto šachtos sieną. Šiam iššūkiui pasiryžo devintokų (gimnazijos pirmokų) komanda. Suderinome eskizą, nutarėme, kada ir ėmėmės darbo. Gimnazistai turėjo suvokti freskos formatą – 1,5×13 m., susitarti ir dirbti komandoje, tapyti ne ant popieriaus ar gruntuotos drobės, bet ant tinko, dirbti su akrilo dažais. Įsipareigojimas, parodytas pasitikėjimas puikiai motyvuoja! Kiekvieną pirmadienį po pamokų jaunuoliai eidavo į senelių namus. Gera buvo matyti jų džiaugsmą, susiklausymą, pastangas.

Dabar jau galima pasakyti, kad visa tai ir buvo mūsų sėkmė. Senų žmonių džiaugsmas, padėka, nuoširdus, nesumeluotas „ačiū“, dingusi jų baimė naudotis liftu – tai ženklas, kad menas padeda, įgalina, įkvepia, o vaizdiniai padeda orientuotis erdvėje.

Šis projektas padėjo mokiniams tapti socialiai jautresniems, jie ugdė savo kūrybines galias ir mokėsi techniškai tapyti freską bei spręsti kompozicinius uždavinius.  Štai ką sako patys mokiniai:

„Mane sudomino tiek komandinis darbas, tiek idėja tapyti didelį medį, kuriame visais metų laikais vyksta gyvenimas.“  Laurynas Savickas

„Man patiko šis darbas. Mačiau, kaip seneliai palaiko, stebi, dėkoja. Jaučiausi, kad darau kažką prasmingo. Labai džiaugiuosi galutiniu rezultatu.“ Kevinas Z.

„Piešimas lifte – tai labai įdomi patirtis. Man patiko idėja. Nors projektas atėmė nemažai laiko, jėgų, bet buvo verta. Daug išmokau. Išmokau bendradarbiauti, sutarti, pasiskirstyti darbus, patobulėjo tapymo įgūdžiai. Džiaugiuosi galutiniu rezultatu, kuris džiugins ir kitus.“ Laura K.

„Piešimas lifte buvo pirmas mano didelis projektas. Įdomiausia dalis buvo sukurti kažką savito vieningoje freskoje. Džiugino, kad seneliai pastebi net mažiausias smulkmenas. Patiko bendrauti ir dirbti kartu su draugais. Šį darbą prisiminsiu ilgai.  Nepamiršiu savo nutapyto kirmėliuko ir jo nuotykių.“ Miglė L.

Gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Nomeda Drazdienė


2019  metų vasario 15 dieną keturi mūsų gimnazijos mokiniai,- Norvilė Iljaitytė, Deimantė Stankevičiūtė, Lukas Vyšniauskas ir Lukas Voveris su mokytojomis Ligita Varaneckiene ir Nomeda Drazdiene aplankė Širvintų ligoninės slaugos skyriaus ligonius. Gimnazistai juos sveikino su Lietuvos valstybės šimtmečiu. Jautrus koncertas ir kiekvienam klausytojui įteiktas paukštis nors trumpam privertė pamiršti savo skausmą ir pasijusti Lietuvos dalimi. Nuoširdžiai dėkojame visiems II klasių mokiniams, kūrusiems laisvės paukščius.

Lukas Voveris Ib kl.


2015m.

Socialinis projektas «Matyti širdimi» vis darbuojasi.

Lankomės Ukmergės vaikų globos namuose.

Lankome ligonius Širvintų ligoninės slaugos skyriuje.

Dalyvaujame Lietuvos jaunimo dienose Alytuje.

Lankome senelius „Draugo“ dienos proga.


2014m.

Projektas „Matyti širdimi“, tęsia draugystę su parapijos senelių namais. Projekto dalyviai kartu švenčia šventes, savo rankomis kuria dovanas, ruošia vaidinimus ir montažus. Nuotraukose momentai iš vaidinimo „Trijų medžių svajonės“.

Projekto nariai padeda pradinės mokyklos kolektyvui puošti savo mokyklą Kalėdų šventėms.


Moksleiviams pageidaujant šis projektas tęsiamas ir šiais mokslo metais. Projekto dalyviai tobulina bendravimo pradžiamokslį, mokosi lyderiui būdingų vadybinių, socialinių, komunikacinių gebėjimų. Ugdomas jautrumas visuomenės problemoms. Gimnazistai mokomi ieškoti galimybių ir problemų sprendimo būdų. Moksleiviai skatinami kurti, būti jautrūs kitų skausmui, dalintis patirtimi. Kuriama bendruomenė, rengiami platieji projektai, akcijos, bendradarbiaujama su kitų projektų dalyviais. Lavinami lyderystės įgūdžiai. Jaunimas mokomas numatyti strategijas, planuoti veiklas, laiką, organizuoti užsiėmimus, vadovauti grupelėms, paruošti ir pristatyti savo mintis, nuveiktą darbą.


Dorinio ugdymo projektas “Matyti širdimi” turi socialinį ir religinį pobūdį. Religinis pobūdis ugdomas per adoracijas Bažnyčioje, lankant senelius, organizuojant pažintines ekskursijas į šventąsias vietas, vienuolynus, bažnyčias, susitikimus su vienuoliais, jaunimo centrų vadovais, dvasingumo siekiančiais žmonėmis.

Tikslai ir uždaviniai

 1. Mokyti atpažinti problemas.
 2. Ieškoti socialinių problemų sprendimo būdų.
 3. Mokyti apibendrinti ir sukonkretinti įgytą patirtį.
 4. Skatinti mokinius imtis iniciatyvos įsijungiant į visuomeninę veiklą.
 5. Padėti mokiniams priartėti prie visuomenės atstumtųjų sluoksnių.
 6. Skatinti mokinius aktyviai krikščioniškai veiklai organizuojant pažintines ekskursijas.
 7. Aktyviai įsijungti į mokyklos bendruomenės gyvenimą, padedant integruotis dėl įvairių priežasčių atstumtiesiems mokiniams.
 8. Rengti įvairias akcijas, atkreipiančias dėmesį į tarp mokinių esančias problemas, bei padedant socialiai apleistiems moksleiviams.
 9. Ieškoti įvairių problemų sprendimo būdų ypač remiant iš pačių mokinių kylančias iniciatyvas.
 10. Akcentuoti, tirti mokyklos bendruomenėje esančią padėtį.
 11. Mokyti moksleivius daryti pranešimus, konferencijas.
 12. Raginti mokinius pažvelgti į savo artimą ir jam padėti.
 13. Bendradarbiauti su senelių namais, žmonių su negalia bendrijomis, invalidų draugija.
 14. Padėti nepažangiems, konfliktuoti linkusiems moksleiviams sugrįžti į mokyklos bendruomenę ir energiją nukreipti pagalbos silpnesniam, o ne agresijos linkme.
 15. Rodyti pastatytus vaidinimus mokyklos bendruomenei.
 16. Rengti advento ir gavėnios laikotarpiui tinkančius renginius, minėjimus, susikaupimo vakarus.
 17. Skatinti jungtis į Bažnyčios bendruomenę.
 18. Dalyvauti adoracijose, rekolekcijose, piligriminėse kelionėse, bendradarbiauti su parapijos jaunimu, įsijungti į veiklą parapijoje.

Atsiskaitymo formos

Rodyti montažus advento ir gavėnios laikotarpiu.

Kurti ir dalyvauti akcijose.

Projekto dalyviai vertinami įskaita.

Nomeda Drazdienė, tikybos vyr. mokytojahttp://www.sirvintuparapija.lt/jaunimo-pamaldos-grupe/


 


Investicijų skyrius informuoja, kad pradedamas įgyvendinti projektas „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Širvintų rajono savivaldybės administracija 2018 m. sausio 12 d. pasirašė projekto „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0001 (toliau – Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 984 842,10 Eur, Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos – 837 115,78 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 73 863,16 Eur, Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 73 863,16 Eur.

Projekto tikslas – pagerinti Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos teikiamų bendrojo ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias erdves.

Problema ir projekto poreikis

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija – didžiausia bendrojo ugdymo įstaiga Širvintų rajone. Šiandieniniame informacinių technologijų, žinių amžiuje, keičiasi mokinių poreikiai: nepakanka vien tik gauti žinių iš pedagogų, vadovėlių, mokiniui reikia ir naujų motyvacijos formų, kurios skatintų domėjimąsi mokslu, žiniomis. Tinkamai sukurta mokyklos aplinka – sveika bei saugi, įdiegtos modernios technologijos – tai motyvai, kurie skatina vaikų kūrybiškumą, padeda geriau įsisavinti informaciją. Kaip ir daugelio ugdymo įstaigų, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos paslaugų kokybę bei prieinamumą riboja šios priežastys:

 1. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija turi stadioną, tačiau futbolo aikštelė yra visiškai nudėvėta, neįrengta danga, todėl šiandien ji netinkama mokinių fiziniam ugdymui;
 2. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė visiškai nesutvarkyta – nusidėvėję dušai, koridorius vedantis į sporto salę, nėra persirengimo spintelių, salės grindų danga, sienos ir lubos labai kenkia ugdymo įstaigos įvaizdžiui, labai trūksta sporto inventoriaus;
 3. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos aktų salė visiškai nepritaikyta moderniai visuomenei – vienu metu gali vykti tik viena repeticija, kadangi salėje tik viena didelė erdvė, salėje nėra projektoriaus, ekrano, įgarsinimo sistemos;
 4. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos koridoriai visiškai nudėvėti, juose nėra kūrybiškumą, bendravimą skatinančių erdvių. Mokiniai įprastai pertraukų metu renkasi mokyklos fojė – šios patalpos šiek tiek pritaikytos mokinių saugiam, jaukiam, kūrybiškam mokymuisi; kitos patalpos – koridoriai, nišos, laiptinės nudėvėtos.

Taigi, esamos problemos rodo, jog gimnazija neturi tinkamų, mokinių kūrybiškumo skatinimui pritaikytų erdvių. Siekiant patenkinti mokinių poreikius bei užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą, planuojamos investicijos į gimnazijos mokomojo korpuso modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimą vidaus patalpose, kuriose vyks bendrasis ugdymas: atnaujinti gimnazijos sporto salę, aktų salę, koridorius, sutvarkyti futbolo aikštę, įsigyti būtiną įrangą, sporto inventorių bei baldus.

Širvintų rajono savivaldybės administracijos informacija

Projekto „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ veikla

Projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“

Įgyvendinant projekto „Inovatyvios mokymo(si) aplinkos kūrimas“ veiklas, spalio 3 d. gimnazijos matematikos mokytojos Audronė Balčiūnaitė, Nijolė Lubienė, Danutė Vilkienė ir Vanda Kalesnikienė susitiko su VGTU licėjaus matematikos mokytoja eksperte Neringa Reisiene.

Lektorė stebėjo matematikos pamoką IV kl. B kurso grupėje (mokyt. V. Kalesnikienė), o po to drauge su mokytoja aptarė ją. Vėliau mokytoja Neringa Reisienė pasidalino savo praktine patirtimi dirbant su interaktyviomis mokymo priemonėmis, parodė jų naudojimo matematikos pamokose galimybes. Matematikos mokytojos mokėsi kurti užduotis apklausoms, naudoti aktyvaus balsavimo sistemą vertinimui bei įsivertinimui, refleksijai, apklausoms vykdyti, apklausų metu gautus rezultatus išsaugoti Microsoft Excel formato lentelėse, atliko praktines užduotis.

Matematikos mokytoja metodininkė Vanda Kalesnikienė


Konsultacija inovatyvias technologijas pamokose taikantiems pedagogams

Gegužės 8 d. Širvintų r. Gelvonų ir gegužės 9 d. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijose mokytojų, naudojančių interaktyvią lentą, pamokose dalyvavo UAB „Šviesa“ mokymų konsultantė Lina Sergejevienė. Atviras pamokas vedė matematikos mokytojos Milda Levandauskienė, Vanda Kalesnikienė, Danutė Vilkienė, Audronė Balčiūnaitė, Nijolė Lubienė ir lietuvių kalbos mokytoja Rasa Baranauskienė. Rugsėjo mėnesį numatyta dar viena konsultacijų diena pedagogams, dirbantiems su inovatyviomis mokymo priemonėmis.


Balandžio 24 dieną grupė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų mokytojų tęsė mokymus „Interaktyvių mokymo priemonių taikymas ugdymo procese“ (II dalis). Lektorė – Lina Sergejevienė. Dalis mokymuose dalyvaujančių pedagogų jau dirba pamokose, taikydami modernias technologijas.


Patirtimi dalinosi matematikos mokytojai

Nuo 2017-12-11 gimnazijoje vykdomas ESF finansuojamas projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“. Esame projekto vykdytojai. Projekto partneriai – Širvintų r. Gelvonų ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos. Projekto tikslas – pagerinti abiejų Širvintų rajono gimnazijų 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos pasiekimus. Vilniaus Simono Daukanto gimnazija – projekto konsultuojantis partneris. Kovo 27 dieną širvintiškiai matematikos mokytojai vyko į Vilnių stebėti matematikos pamokų. Balandžio 19 dieną toks renginys vyko Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose. Matematikos pamokas vedė Nijolė Lubienė, Danutė Vilkienė, Audronė Balčiūnaitė, Vanda Kalesnikienė, Milda Levandauskienė. Pamokas stebėjo matematikos mokytojos iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos: Dana Kanclerienė, Vilma Lenkaitytė, Kristina Jasaitytė, Irma Gecevičiūtė, Asta Gylytė. Abi Širvintų rajono gimnazijos iš projekto lėšų yra įsigijusios po vieną išmaniosios klasės komplektą. Pedagogai jau dalyvavo mokymuose ir bando taikyti modernias informacines technologijas matematikos pamokose. Projekto sumanytojai tikisi, kad šios veiklos padės Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų mokiniams ir mokytojams dirbti pamokose įdomiau ir efektyviau.

Dėkojame konsultuojančios gimnazijos matematikos mokytojams už dalykiškumą ir geranoriškumą. Labai vertiname galimybę dalintis patirtimi ir mokytis vieniems iš kitų.

Projekto vadovė Audronė Buzienė


Projekto dalyvių susitikimas Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje

Kovo 27 dieną projekto „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ dalyviai – Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų matematikos mokytojai ir vadovai –vyko į Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją. Buvo stebimos matematikos pamokos, kurias vedė mokytojos Irma Gecevičiūtė, Vilma Lenkaitytė, Kristina Jasaitytė, Dana Kanclerienė, Asta Gylytė. Stebėjome, kaip matematikos pamokose taikomos interaktyvios mokymo(si) priemonės (interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai). Pamokos organizuotos, remiantis šiuolaikine mokymo(si) paradigma. Matematikos mokytojas matėme, kaip patariančias, provokuojančias savarankiškai ieškoti atsakymų, pastebinčias kiekvieną mokinį pamokoje. Mokiniai – savarankiški ir pakankamai aktyvūs. Tam, kad visa tai vyktų, reikia labai aukšto mokytojo profesionalumo ir gero pasiruošimo pamokai. Tai ir matėme. Džiaugėmės mokytojo – mokinių kūrybingu ir partnerišku bendradarbiavimu pamokose.

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė kolegas iš Širvintų supažindino su gimnazija. Ypač didelį įspūdį paliko chemijos laboratorija. Verta pasimokyti, kaip galima kūrybingai ir racionaliai įrengti ugdymo(si) erdves, turint didelį patalpų deficitą.

Metodinio pasitarimo metu buvo dalijamasi užduočių sudarymo, vertinimo principais, rengimosi matematikos PUPP metodika.

Esame dėkingi savo kolegoms vilniečiams už labai konstruktyvų bendradarbiavimą, dalijimąsi patirtimi ir šiltą bendravimą. Balandžio 19 d. numatytas projekto partnerių-konsultantų vizitas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose.

Projekto vadovė Audronė Buzienė


Technologiniai-metodiniai mokymai „Interaktyvių mokymo priemonių taikymas ugdymo procese“

Įgyvendinant projekto „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ veiklas, kovo 21 d. gimnazijoje vyko pedagogų technologiniai-metodiniai mokymai „Interaktyvių mokymo priemonių taikymas ugdymo procese“. Mokymus vedė UAB „Alma Littera sprendimai“ lektorė Lina Sergejevienė. Mokymuose dalyvavo 15 Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir 5 – iš mūsų projekto partnerių – Gelvonų gimnazijos. Mokymų tikslas – mokytojų IKT kvalifikacijos tobulinimas.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose šiuo metu įrenginėjamos interaktyvios klasės, kuriose mokytojai galės dirbti, naudodami interaktyvųjį skaitmeninį dalykų turinį, taikydami šiuolaikiškas mokymo priemones.

Projekto vadovė Audronė Buzienė


2017 m. gruodžio 11 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirašė projekto Nr. 09.2.1-EFA-K-728-01-0002 „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ sutartį.

Projekte dalyvauja Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija kartu su partneriais Širvintų r. Gelvonų gimnazija ir Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Projekto – Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas – tikslas – pagerinti 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos bendrojo ugdymo pasiekimus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijose, įdiegiant interaktyvias mokymo(si) priemones ir skatinant pokyčius šių švietimo įstaigų veikloje. Šiam tikslui pasiekti yra keliami tokie uždaviniai:

1) Virtualios aplinkos kūrimas matematikos mokymui(si) su interaktyviomis mokymo priemonėmis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijose.

2) Kelti mokytojų kvalifikaciją IKT srityje.

ES parama siekiama sukurti mokiniams šiuolaikinę mokymo(si) aplinką, įkuriant išmaniąją klasę, sudominti mokinius ir įtraukti juos į interaktyvų matematikos mokymąsi, padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti juos ieškoti, įgytas žinias pritaikyti praktikoje, diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant. Įgyvendinus projektą abiejų gimnazijų mokiniai naudosis skaitmeninėmis technologijomis savo mokyklose, mokytojai pakels savo kvalifikaciją. Visa tai gerins pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros (PUPP) matematikoje rezultatus.

Tikslinė grupė: Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijos 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniai ir jiems dėstantys matematikos mokytojai. Kaip konsultuojantį partnerį Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija pasirinko Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, kurios 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos PUPP rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis.

Bendra projekto vertė – 26 335,48 Eur. Europos struktūrinių fondų lėšos – 25808,77 Eur. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų lėšos – 527 Eur.

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Numatoma projekto pabaiga – 2019m. gruodžio 11 d.


2019-01-25 (straipsnis)

Matematikos pamokos kitaip

Kaip sudominti dabartinius paauglius mokytis matematikos, kad jiems tai būtų įdomu ir patrauklu? Kaip motyvuoti matematikos mokytojus keisti požiūrį į pamokose taikomus metodus ir priemones? Tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieško Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijų bendruomenės. Jau antri metai šiose ugdymo įstaigose įgyvendinamas projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“). Projekte dalyvauja mūsų ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų 9-10 (I-II gimnazijos) klasių mokiniai ir jiems dėstantys matematikos mokytojai. Kaip konsultuojantį partnerį pasirinkome Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, kurios 10 (II gimnazijos) klasės mokinių matematikos PUPP rezultatai yra aukštesni nei šalies vidurkis.

Šiuolaikinei mokymo(si) aplinkai sukurti įrengtos išmaniosios klasės, kuriose pamokas galima vesti interaktyviai. Moderni mokymo(si) aplinka padeda lengviau sudominti mokinius ir įtraukti juos į matematikos mokymąsi, padidinti mokymosi veiksmingumą, ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti juos ieškoti, įgytas žinias pritaikyti praktikoje, diferencijuoti ir individualizuoti mokymąsi, racionaliau paskirstyti pamokos laiką ir naudoti metodus, skatinančius mokymąsi bendradarbiaujant.

Iššūkis matematikos mokytojams – kompetencijos, kurių reikia, norint savo pamokose taikyti interaktyvias mokymo(si) priemones. Pedagogai dalyvavo tam skirtuose mokymuose, stebėjo vieni kitų pamokas visose trijose projekte dalyvaujančiose gimnazijose. Ko gero, pats sudėtingiausias uždavinys projekte – suaugusio žmogaus apsisprendimas greitai ir intensyviai mokytis ir dirbti pamokose kitaip, nei esame įpratę. Labai svarbu, kad mokytojas turėtų profesinių ambicijų tai daryti, o jo aplinka būtų padedanti, skatinanti, palaikanti ir tuo pačiu kelianti aukštus lūkesčius. Projektui įpusėjus, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje tapo aišku, kad viena išmanioji klasė netenkina mokinių ir mokytojų poreikių dirbti interaktyvioje aplinkoje. 2019 metų pradžioje įrengta dar viena tokia klasė. Šiandien jau matyti akivaizdus abiejų Širvintų rajono gimnazijų matematikos mokytojų IKT taikymo kompetencijos augimas. Didžiuojuosi kolegomis matematikos mokytojais, džiaugiuosi, kad gimnazistai turi galimybę matematiką mokytis interaktyviai.

Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė, projekto vadovė


2019 m. kovo 26 dieną Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje vėl susitiko šio projekto partneriai ir konsultantai. Susitikimo tikslas – matematikos pamokų stebėsena ir aptarimas, dalijimasis metodinės veiklos patirtimi, projekto veiklų refleksija. Susitikime dalyvavo Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė, šios gimnazijos matematikos mokytojos Irma Gecevičiūtė, Kristina Jasaitytė, Asta Gylytė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė, matematikos mokytojos Audronė Balčiūnaitė, Danutė Vilkienė, Nijolė Lubienė, Vanda Kalesnikienė. Širvintų r. Gelvonų gimnazijai atstovavo mokytoja Milda Levandauskienė ir mokytojos Nijolė ir Vanda, šiuo metu dirbančios dvejose gimnazijose.

Buvo stebimos matematikos pamokos II-III gimnazijos klasėse. Stebėtų pamokų refleksijoje susitikimo dalyviai aptarė interaktyvių mokymosi priemonių taikymo galimybes ir turimą patirtį. Kolegės iš Širvintų gimnazijų papasakojo apie elektroninių matematikos pratybų kūrimą. Audronė Buzienė pasidžiaugė, kad matematikos mokytojai per metus sėkmingai tobulino IKT taikymo ugdymo procese kompetencijas.

Esame dėkingi savo kolegoms vilniečiams už profesinę bendrystę. Balandžio 16 d. numatytas projekto partnerių – konsultantų vizitas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Gelvonų gimnazijose.

Susitikimo nuotraukų autorė – Lina Janickaitė.

Vanda Kalesnikienė

Matematikos mokytoja


Tikimės aukštesnių matematikos pasiekimų

Nuo 2017 m. gruodžio 11 dienos gimnazijoje startavęs projektas „Inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimas“ artėja prie finišo tiesiosios. Šio projekto tikslas – II klasių gimnazistų matematikos pasiekimų gerinimas. Balandžio 16 dieną vyko projekto partnerių ir konsultuojančios gimnazijos matematikos mokytojų susitikimas. Jo metu Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus ir Širvintų r. Gelvonų gimnazijų matematikos mokytojos – Audronė Balčiūnaitė, Nijolė Lubienė, Danutė Vilkienė, Milda Levandauskienė – vedė atviras pamokas. Ugdymo procesą stebėjo kolegės iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos: Irma Gecevičiūtė, Dana Kanclerienė, Kristina Jasaitytė, Asta Gylytė. Galima džiaugtis širvintiškių matematikos mokytojų IKT kompetencijos augimu, dar labiau sustiprėjusia vidine motyvacija tobulėti. Norisi tikėti, kad abiejų rajono gimnazijų mokiniai ir mokytojai galės džiaugtis aukštesniais matematikos pasiekimais jau šių metų patikroje.

Šio projekto veiklos tiesiogiai siejasi su Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje vykdomo pokyčio projekto „Ugdymo praktikos bendradarbiaujant tobulinimas stebint pamokas“ tikslais. Efektyvus, inovatyvus mokymo ir mokymosi procesas – vienas iš mūsų gimnazijos 2019–2021 metų strateginių prioritetų.

Projekto vadovė Audronė Buzienė


Projektas „Judėk ir tobulėk“

Projekto veiklos

Priemonės pavadinimas „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“

Priemonei įgyvendinti reikalinga suma: 800 Eurų

Prašoma suma: 700 Eurų

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1. Organizacijos vadovas (pareigos, vardas, pavardė), organizacijos pavadinimas, kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas (-ai), faksas, el. paštas, atsiskaitomoji sąskaita, banko pavadinimas, banko kodas.

Direktorė Audronė Buzienė Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 190360892, Vilniaus g. 69, 19121 Širvintos, Lietuva, 838251230,
, LT544010042000147849, AB DNB bankas, 40100.

2. Priemonės vadovas (pareigos, vardas, pavardė), darbovietė, kvalifikacija (išsilavinimas, mokslinis laipsnis, patirtis sveikatinimo veikloje ir pan.), adresas susirašinėti, pašto indeksas, telefonas, faksas, el. paštas.

 

Kūno kultūros mokytoja Irena Žarnauskienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, aukštasis, bakalauras, kūno kultūros mokytoja metodininkė, Vilniaus g. 69, 19121 Širvintos, +37066371355,

II. PRIEMONĖS APRAŠYMAS

3. Situacijos atitinkamoje srityje statistinis apibūdinimas ir įvertinimas

Žmogus sukurtas judėti, o judėjimas turi didžiulę reikšmę gyvenimo kokybei bei gerovei. Fizinis aktyvumas – vienas iš sveikatą stiprinančių bei gyvenseną atspindinčių veiksnių. Jo stoka, kartu su kitais sveikatos rizikos veiksniais (rūkymu, nesveika mityba, antsvoriu ir kt.), skatina lėtinių ligų atsiradimą. Fizinio aktyvumo didinimas gali teigiamai paveikti ne tik jūsų kūną, bet ir protą. Ištirta, jog organizmas labai sunkiai pakelia nejudrumą, todėl ypač paplito širdies ir kraujagyslių sistemos ligos (Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, jos sudaro beveik pusę tų ligų, nuo kurių žmonės miršta). Aktyvios fizinės veiklos deficito problema aktuali visoms amžiaus grupėms, tačiau opiausia, kai kalbama apie paauglių sveikatą. Paaugliai judresni už suaugusiuosius, tačiau dėl paplitusių pasyvaus laisvalaikio formų ir jiems gresia hipokinezės (nepakankamas fizinis aktyvumas) pasekmės. Nuo judėjimo priklauso tinkamas organizmo ir jo sistemų ir organų vystymasis, organizmo funkcijų ir galių vystymasis, taisyklinga laikysena ir geras kūno sudėjimas, prisitaikymas gyventi tam tikroje gamtinėje ir socialinėje aplinkoje, ligų profilaktika, psichinis ir socialinis vystymasis, daugelio ligų ir negalavimų gydymas. Tinkamas fizinis aktyvumas reguliuoja virškinimą, padeda išvengti nutukimo, teigiamai veikia nervų sistemą, padeda įveikti stresą, emocinį nuovargį bei depresiją. Ne mažiau svarbi yra pilnavertė mityba, kuri gerina fizinę, psichinę bei socialinę savijautą. Jauni žmonės, kurie nuolatos skuba, daug mokosi, daug dirba, valgo tada, kada turi laiko, ir nesusimąsto, ar valgo sveikai. Jaunimas linkęs maistą rinktis pagal skonį ir mažiausiai kreipia dėmesį į jo naudą sveikatai. Daugelis atliktų tyrimų rodo, kad paaugliai vartoja per daug riebalų, per mažai angliavandenių, nepakankamai gauna vitaminų, mineralų, mažai vartoja vaisių ir daržovių.

Šiuo projektu norime paskatinti jaunimą, kuo daugiau judėti ir sveikai maitintis. Tikimės, kad suteikta informacija ir praktinės veiklos padės suprasti sveikos mitybos ir reguliaraus fizinio aktyvumo naudą saugant ir stiprinant sveikatą bei išvengiant ligų. Norime parodyti fizinio aktyvumo naudą, atkreipti jaunuolių ir bendruomenės narių dėmesį į tai, kad bėgti, mankštintis ir sveikai maitintis bei iš to gauti naudos gali kiekvienas.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių sveikatos būklė nėra pati geriausia, o statistiniai duomenys pateikami 1 lentelėje.

1 lentelė

Sveikatos surikimai Mokinių skaičius
Regos sutrikimai 136
Iš jų trumparegystė 110
Skeleto raumenų sutrikimai 67
Iš jų skoliozė 25
Laikysenos sutrikimai 22
Antsvorį turi 16
Nutukimas nustatytas 9
Kvėpavimo sistemos susirgimai 15
Kraujotakos ligos 31
Nervų sistemos ligos 9
Virškinimo sistemos ligos 7
Endokrininės sistemos ligos 16

4. Problemos pagrindimas ir priemonės įgyvendinimo būtinumas.

Fizinio aktyvumo poveikis vaikams ir paaugliams yra neabejotinas. Jis stimuliuoja viso organizmo gyvybinę veiklą ir augimo procesus, didina organizmo imunitetą ir atsparumą nepalankiems išorės veiksniams, teigiamai veikia visas raumenų grupes. Esant fiziškai aktyviam mažėja streso hormonų lygis kraujyje, o tai ypač aktualu vyresnių klasių moksleiviams, kurie nemažai įtampos patiria ruošiantis egzaminams. Kadangi fizinis aktyvumas didina didžiųjų galvos smegenų pusrutulių žievės tonusą – didėja protinis darbingumas, gerėja miegas, didėja pasitikėjimas savimi ir pasitenkinimas gyvenimu, daugėja galimybių savirealizacijai, gerėja gebėjimas bendrauti ir socialinė adaptacija.

Šiuo metu yra įgyvendinamas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstrukcijos projektas. Aplinkinės teritorijos netvarkingumas ir sunkesvorė technika neleidžia gimnazistams sportuoti stadione. Rekonstravus stadioną, bus sukurtos puikios sąlygos vaikų ir jaunimo neformaliam švietimui, šeimų laisvalaikio užimtumui, užtikrintos sąlygos miesto bendruomenei organizuoti renginius, turnyrus ir pan., bet to dar reikės palaukti. Teikiamo projekto įgyvendinimas ženkliai prisidėtų gerinant kūno kultūros pamokų, įvairių sportinių renginių kokybę gimnazijos teritorijoje ir miesto erdvėse, sprendžiant mokinių ir bendruomenės narių užimtumo problemas, užkertant kelią žalingų įpročių atsiradimui.

Tradiciškai paaugliai laikomi „pažeidžiamiausia grupe“ dėl padidėjusio maisto poreikio ir maisto, turinčio mažai maisto medžiagų, vartojimo. Paauglystė yra gyvensenos ir savojo „aš“ keitimosi laikotarpis, taip pat ir fizinio augimo, ir didėjančio maisto poreikio laikas, tai sukelia kai kuriuos mitybos netolygumus. Paauglių mityba dažnai būna chaotiška, paaugliai dažnai valgo ne namuose, todėl dažniausiai pasirenkami šalti užkandžiai, greitas maistas. Emocinis nestabilumas ir pakitusi kūno išvaizda gali sukelti protarpinį stresą ir tai gali nulemti nenormalius valgymo įpročius, pvz., persivalgymą, svorio mažinimą, nervinę anoreksiją ar bulimiją. Potraukis į alkoholį, piktnaudžiavimas cheminiais preparatais gali pakeisti maisto medžiagų būklę organizme. Mados pasaulis sukūrė ypač liesos merginos grožio idealą. Merginos, siekdamos tokio idealo, pradeda laikytis dietos. Jos bijo valgyti, kad nepriaugtų svorio, todėl jų mityba būna nevisavertė.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija yra miesto centre. Tai strategiškai patogi vieta pasiekti beveik visas miesto maitinimo ir prekybos įstaigas. Pertraukų metu mokiniai apsilanko prekybos centruose, valgo sausą maistą, nepaliekami be dėmesio ir kebabai. Tikimės, kad įgyvendinus teikiamo projekto veiklas, mūsų jaunimas supras, kad sveikiausias maistas yra gimnazijos valgykloje.

5. Tikslai ir uždaviniai.

Projekto pavadinimas: „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“

Projekto tikslas: Organizuojant fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdyti judesių kultūrą, savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę, komunikabilumą, skatinti moksleivių ir bendruomenės narių fizinį aktyvumą, ugdyti(s) sveikos mitybos įgūdžius ir gerinti sveikatą.

Projekto uždaviniai:

 • Supažindinti bendruomenės narius ir moksleivius su fizinio aktyvumo nauda sveikatai.
 • Organizuoti atskirus fizinio aktyvumo užsiėmimus bendruomenės nariams ir moksleiviams.
 • Aktyviai ir tikslingai praleisti laiką.
 • Mokytis gyventi sveikai, ugdyti(s) sveikos mitybos įgūdžius.

6. Įgyvendinimo būdai.

 

Projektas bus įgyvendinamas šiais būdais:

 • Aerobinių svarmenų, balansinių ir koordinacinių treniruoklių pirkimas.
 • Mokymai kaip naudotis aerobiniais svarmenimis, balansiniais ir koordinaciniais treniruokliais.
 • Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos mokiniams ir atvirosios pamokos rajono pedagogams ir bendruomenės nariams.
 • Aktyvaus judėjimo dienos organizavimas mokiniams ir bendruomenės nariams.
 • Judėjimo savaitės organizavimas mokiniams ir bendruomenės nariams.
 • Sporto varžybų mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“ organizavimas.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymas (integruota į ugdymo procesą).
 • Sveikos mitybos dienos organizavimas mokiniams.

 

7. Priemonės objektas (kokioms gyventojų grupėms skiriama; kokių bendruomenės grupių ar institucijų reikmes jis labiausiai tenkins ir kokią jų veiklą aktyvins).

 

Projektas skirtas gimnazijos bendruomenei ir miesto vaikams bei jaunimui. Projekto veiklose dalyvaus visi (333) gimnazijos 9 – 12 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), socialiniai partneriai.

 

8. Kitos priemonėje dalyvaujančios organizacijos.

 

Širvintų miesto bendruomenė. Širvintų rajono ugdymo įstaigų kūno kultūros ir kitų specialybių mokytojai.

 

9. Įgyvendinimo etapai ir terminai (pateikti darbo planą).

 

 

 

Veiklos turinys

2 lentelė

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vykdymo vieta Atsakingas
1

Sveikos mitybos diena:

 • Sveiko maisto pristatymas.
 • Piešinių konkursas „Sveika mityba – sveikam gyvenimui“.

2018 m.

spalis

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, kūno kultūros mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, biologijos ir dailės mokytojai.
2

1. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos 9 – 12 klasių mokiniams (Šiaurietiškas ėjimas).

2. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos 9 – 12 klasių mokiniams (Aerobikos ir šokių).

2018 m.

balandis birželis

2018 m.

lapkritis gruodis

Takas aplink Širvintų marias,

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė

Arvydas Raskilas Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas Šiaurietiško ėjimo C kategorijos treneris Kaišiadorių r.sav. visuomenės sveikatos biuras, šokių vyr. mokytoja Odeta Žinienė ir kūno kultūros mokytojai.
3

Aktyvaus judėjimo diena „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“

 • Konkursas „Būk saugus“.
 • Paplūdimio tinklinio varžybos.
 • Kryžiažodžių sprendimas sveikos mitybos tema.
2018 m. gegužė birželis Širvintų miesto paplūdimys Kaišiadorių r.sav. visuomenės sveikatos biuras, kūno kultūros mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, biologijos mokytojai, klasių vadovai.
4

Judėjimo savaitė:

 • Bėgimas Igno Šeiniaus alėja.
 • Krepšinio varžybos.
 • Tinklinio varžybos.
 • Šokių (aerobikos) diena.

2018 m.

rugsėjis

lapkritis

Širvintų miesto Igno Šeiniaus alėja

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė,

krepšinio aikštelė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, kūno kultūros, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, klasių vadovai, šokių vyr. mokytoja Odeta Žinienė.
5 Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“. 2018 m. spalis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė, kūno kultūros, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, klasių vadovai.
6 Netradicinės biologijos pamokos. Užkrečiamų ligų prevencija. Visus metus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, biologijos mokytojai.

 

 

 

10. Laukiami rezultatai (kas naujo ir kaip bus padaryta, kas pasikeis įgyvendinus priemones; kokią įtaką turės atitinkamai sričiai modernizuoti).

Šiuo projektu siekiama, kad mo­ki­niai tei­gia­mai ver­tintų sa­ve, po­zi­ty­viai mąs­ty­tų, kon­tro­liuo­tų emo­ci­jas, pri­im­tų pa­lan­kiausius ra­cio­na­lius spren­di­mus sa­vo, ar­ti­mų­jų, ben­druo­me­nės svei­ka­tai ir ge­ro­vei; mankš­tin­tųsi ir prak­ti­kuo­tų įvai­rias ki­tas fi­zi­nio ak­ty­vu­mo for­mas (šiaurietiškas ėjimas, aerobika), svei­kai mai­tin­tųsi, lai­ky­tųsi dar­bo ir po­il­sio rit­mo, as­mens ir ap­lin­kos šva­ros; su­ras­tų, at­si­rink­tų ir pri­tai­ky­tų pa­ti­ki­mą in­for­ma­ci­ją, prie­mo­nes ir pa­slau­gas svei­ka­tai sau­go­ti bei stip­rin­ti; kri­tiš­kai ver­tintų šei­mos, ben­dra­am­žių, me­di­jų, tech­no­lo­gi­jų, kul­tū­ros įta­ką svei­kai gy­ven­se­nai, at­si­spir­tų nei­gia­mam so­cia­li­niam spau­di­mui; pa­si­nau­dotų sa­vo fi­zi­nė­mis, psi­chi­nė­mis, dva­si­nė­mis ga­lio­mis svei­ka­tai pa­lankiai ap­lin­kai kur­ti; iš­si­kel­tų trum­pa­lai­kius ir il­ga­lai­kius svei­ka­tos saugo­ji­mo ir stip­ri­ni­mo tiks­lus. Fizinis aktyvumas – tai ne tik kūno kultūros pamokų ar įvairių sporto būrelių lankymas. Prasminga fizinė veikla yra ir ėjimas pėsčiomis į mokyklą, važinėjimasis dviračiu, riedučiais, maudynės ežere, sniego kasimas ar net tvarkymasis namuose. Sportuojantys jaunuoliai išsiugdo gražias kūno formas, sugeba gražiai ir plastiškai judėti. Aktyvų fizinį gyvenimą gyvenantys žmonės yra sveikesni, darbingesni, gražesni ir geresnės nuotaikos. Tikimasi, kad sportinės veiklos ir visapusiškas švietimas padidins jaunimo užimtumą, motyvaciją mokytis ir sumažins norą žalingiems įpročiams. Po parodomųjų (šiaurietiško ėjimo ir aerobikos) pamokų, mokytojai įsigiję inventorių (šiaurietškas lazdas ir aerobinius svarmenis), gautą patirtį galės panaudoti ugdymo procese ir kasdieniniame gyvenime.

11. Rezultatų įvertinimo kriterijai (kaip patys rengėjai vertins gautus rezultatus).

 

Kriterijai:

 • Mokinių susidomėjimas ir aktyvumas. Tikimės, kad sportinėje veikloje dalyvaus 70-90 % mokinių.
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas sporto varžybose. Tikimės, kad renginiuose dalyvaus 10-30 % tėvų (globėjų, rūpintojų).
 • Atvirose pamokose dalyvausiančių kolegų skaičius. Dalyvaus 10-15 pedagogų.
 • Mokinių sergamumo peršalimo ligomis mažėjimas.
 • Mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir bendruomenės atsiliepimai apie veiklas. Atsiliepimai bus skelbiami gimnazijos interneto svetainėje www.lsg.lt, gimnazijos profilyje socialiniame tinkle Facebook: https://www.facebook.com/Širvintų-Lauryno-Stuokos-Gucevičiaus-gimnazija-197617393594684/

12. Priemonės tęstinumo galimybės.

 

Tai jau būtų antras savivaldybės lėšomis finansuojamas projektas. Jau trečius metus vykdysime netradicinio ugdymo pamokas, kurios praėjusiais mokslo metais pasipildė šiaurietiško ėjimo užsiėmimais, o šiais metais — aerobikos ir šokių užsiėmimais. Vykdysime „Judėjimo savaitę“. Tęsime sporto renginius: sporto varžybos mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“, aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“, kuri šiais metais pasipildys sveikos mitybos tematika. Šio projekto dėka, įsigijusi aerobinių svarmenų, balansinių ir koordinacinių treniruoklių, gimnazija galėtų plėtoti sporto šakų įvairovę.

13. Informacijos apie priemonę ir jos rezultatus sklaidos būdai.

 

Informacijos sklaida:

 • elektroninis dienynas TAMO;
 • gimnazijos interneto svetainė www.lsg.lt;
 • gimnazijos laikraštis „ATOdangos“;
 • rajoninė spauda;
 • gimnazijos profilis socialinis tinklas Facebook: https://www.facebook.com/Širvintų-Lauryno-Stuokos-Gucevičiaus-gimnazija-197617393594684/.

III. TURIMI IŠTEKLIAI PRIEMONEI VYKDYTI

14. Kolektyvas, dalyvaujantis vykdant priemonę (skaičius, kvalifikacija, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai).

 

Projekto organizatoriai:

Irena Žarnauskienė – LVKKI 1998 m., aukštasis (bakalauras) – kūno kultūros mokytoja;

Stasė Vaškūnienė – Šataitė – VVV. Kapsuko universitetas 1981 m., aukštasis – fizikos dėstytoja;

Renata Dikčiūtė – VPU, 2000 m., gamtos mokslų magistro laipsnis – biologijos mokytoja;

Laimutė Kalesnykaitė – VPI, 1986 m., aukštasis – biologijos ir žemės ūkio darbų mokytoja;

Romualdas Chmeliauskas – LVKKI, 1989 m., aukštasis – kūno kultūros dėstytojas;

Laima Razmienė – VPU, 2009 m., aukštasis, socialinio pedagogo kvalifikacija, Vilniaus medicinos mokykla, 1985 m., Vaikų įstaigų medicinos sesuo;

Arvydas Raskilas – LSMU, 2011 m. magistro diplomas, visuomenės sveikatos magistro kvalifikacijos laipsnis.

Odeta Žinienė – KU, 2000 m. aukšojo mokslo diplomas, sportinių šokių pedagogo – trenerio kvalifikacija.

15. Materialiniai ištekliai priemonei vykdyti (patalpos, transportas ir kt.).

 

Reikalingi materialiniai ištekliai:

 • gimnazijos sporto salė;
 • gimnazijos krepšinio aikštelė;
 • gimnazijos valgykla;
 • kompiuteris su interneto prieiga projekto sklaidai organizuoti;
 • spausdintuvas padėkos raštams spausdinti.
 1. KONKRETŪS PRIEMONEI VYKDYTI SKIRTI DARBAI

3 lentelė

Eil. Nr. Konkretūs darbai Atlikimo vieta Atlikimo laikas Dalyvių (gavėjų) skaičius Darbų vertinimo kriterijai
1

Sveikos mitybos diena:

 • Sveiko maisto pristatymas.
 • Piešinių konkursas „Sveika mityba – sveikam gyvenimui“.
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2018 m.

spalis

330, I–IV klasių mokiniai

14 sveiko maisto patiekalų (kiekviena klasė po 1);

20-30 darbų piešinių konkursui

2

1. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos 9 – 12 klasių mokiniams (Šiaurietiškas ėjimas).

2. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos 9 – 12 klasių mokiniams (Aerobikos ir šokių).

Takas aplink Širvintų marias

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė

2018 m.

balandis birželis

2018 m.

lapkritis gruodis

34 I-IV klasių specialiosios ir parengiamosios fizinio pajėgumo grupių mokiniai;

80, I-IV klasių merginų

4 mokomosios šiaurietiško ėjimo pamokos;

8 aerobikos ir šokių pamokos

3

Aktyvaus judėjimo diena „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“:

 • Konkursas „Būk saugus“.
 • Paplūdimio tinklinio varžybos.
 • Kryžiažodžių sprendimas sveikos mitybos tema.

Širvintų miesto paplūdimys

2018 m. gegužė birželis

120 I ir III klasių mokinių

70-90% mokinių dalyvavimas

4

Judėjimo savaitė:

 • Bėgimas Igno Šeiniaus alėja.
 • Krepšinio varžybos.
 • Tinklinio varžybos.
 • Šokių (aerobikos) diena.

Širvintų miesto Igno Šeiniaus alėja

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė, krepšinio aikštelė

2018 m.

rugsėjis

lapkritis

330 I–IV klasių mokiniai

70-90% mokinių dalyvavimas

5

Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė

2018 m. spalis

30 mokinių ir 20 tėvų (globėjų, rūpintojų)

70-90% mokinių ir 10-30% tėvų (globėjų, rūpintojų) aktyvumas

6

Netradicinės biologijos pamokos. Užkrečiamų ligų prevencija.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Visus metus

162 I-II klasių ir biologijos dalyką pasirinkę III–IV klasių mokiniai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, biologijos mokytojai

PRIEMONĖS VYKDYMO BIUDŽETAS

4 lentelė

Išlaidų pavadinimas Turimos lėšos, € Iš kitų remėjų prašomos lėšos (€) Iš Širvintų rajono savivaldybės prašomos lėšos (€)
Darbo užmokestis     0
Socialinio draudimo įnašai     0
Mityba     0
Transportas (nuoma, transporto bilietų apmokėjimas)     0
Kopijavimo, leidybos, pristatymo visuomenei išlaidos     100
Paslaugų, susijusių su priemone, pirkimas     0
Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas 100   390
Kitos su priemonės įgyvendinimu susijusios išlaidos     210

Mažavertės priemonės ir reikmenys

5 lentelė

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Skaičius, vnt. Lėšos, €
1 Aerobiniai svarmenys, balansiniai ir koordinaciniai treniruokliai 20 300
2 Paplūdymio, tinklinio kamuoliai 2 60
3 Krepšinio kamuoliai 1 50
4 Teniso kamuoliukai, šokdynės ir kt.   80
  Iš viso:   490

Apdovanojimai ir kitos priemonės projekto igyvendinimui

6 lentelė

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Kanceliarinės prekės ir kt. Lėšos, €

1

2

Sveikos mitybos diena:

 • Sveiko maisto pristatymas.
 • Piešinių konkursas „Sveika mityba – sveikam gyvenimui“.

Aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“.

120 padėkos raštų, 15 medalių 70
3

Judėjimo savaitė:

 • bėgimas aplink marias;
 • badmintono varžybos;
 • krepšinio varžybos;
 • tinklinio varžybos.
150 padėkos raštų, 22 medaliai 70
4 Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“. 50 padėkos raštų, asmeninės dovanėlės 70
  Iš viso:   210

V.PARAIŠKOS PRIEDAI

16. Įstaigos ar organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.

17. Darbuotojų, dalyvaujančių įgyvendinant priemonę, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

18. Licencijos apie teisę užsiimti sveikatos mokymo veikla, jei tokią turi, kopija.


 

Projekto veiklos

2016-2017 mokslo metais įvykdytas projektas

PRIEMONĖS ATASKAITA

2017 m. gruodžio mėn. 18 d.

Širvintos

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, 190360892, Vilniaus g. 69, 19121 Širvintos, Lietuva, 838251230,
, LT544010042000147849, AB DNB bankas, 40100.

(Organizacijos pavadinimas, adresas)

atstovaujama direktorės Audronės Buzienės

gavo 2017 m. iš Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos

650 € projektui „Judėk ir tobulėk“ įgyvendinti.

Įgyvendinti pagrindiniai priemonės organizavimo ir planavimo etapai:

 1. Esamos problemos išaiškinimas (santrauka)

Šiuo projektu norėjome paskatinti, kad kuo daugiau vaikų judėtų ir sportuotų. Norėjome parodyti fizinio aktyvumo naudą, atkreipti vaikų ir bendruomenės narių dėmesį į tai, kad bėgti, mankštintis bei iš to gauti naudą gali kiekvienas. Vaikai ir jaunimas paprastai nėra tokie savarankiški, jog vieni, be pagalbos, nuolatos tinkamai rūpintųsi savo sveikata bei išsiugdytų būtinus sveikos gyvensenos įgūdžius. Labai svarbu jauną žmogų skatinti ieškoti naujų patrauklių būdų, kurie sudomintų aktualia ir patrauklia informacija, skatinančia nuolatos rūpintis savo sveikata.

2. Priemonės tikslas (-ai), kurio (-ių) buvo siekta vykdant projektą:

Organizuojant fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdyti judesių kultūrą, savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę, komunikabilumą, skatinti moksleivių ir bendruomenės narių fizinį aktyvumą ir gerinti sveikatą.

3. Priemonės uždaviniai, numatyti priemonės tikslui pasiekti per nustatytą laikotarpį:

1) Supažindinti bendruomenės narius ir moksleivius su fizinio aktyvumo nauda sveikatai;

2) Organizuoti atskirus fizinio aktyvumo užsiėmimus bendruomenės nariams ir moksleiviams;

3) Vykdyti žalingų įpročių prevenciją ir didinti užimtumą;

4) Aktyviai ir tikslingai praleisti laiką.

Priemonės vykdymo rezultatai (reikia aprašyti, kokie buvo pasiekti rezultatai, nurodyti renginių, paskaitų, seminarų skaičių ir jų pavadinimus, lankytojų, dalyvių skaičių, lektorių sąrašą) :

1 lentelė

 • Konkretūs priemonės vykdymo darbai Vieta Laikas Dalyvių skaičius Skirtos lėšos, € Panaudotos lėšos, €
  1. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos 9 – 12 klasių mokiniams (Šiaurietiškas ėjimas).
  Takas aplink Širvintų marias

  2017-04-25

  2017-04-28

  2017-05-04

  Ia – 22

  Ic – 20

  IIc – 22

  IId – 24

  Viso: 88

  160 160
  1. Aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“
  • virvės traukimo varžybos;
  • paplūdimio tinklinio varžybos;
  • smiginio varžybos;
  • motorolerių slalomo;
  • kryžiažodžių sprendimas sveikos gyvensenos tema.
  Širvintų miesto paplūdimys 2017-05-26

  Iabcd – 65

  IIIabc – 60

  IVabcd –20

  Klasių vadovės – 11

  Viso:156

  140 140
  1. Judėjimo savaitė:
  • bėgimas I. Šeiniaus alėja;
  • badmintono varžybos;
  • plaukimo varžybos.
  Širvintų miesto Igno Šeiniaus alėja 2017-09-15

  300 I–IV gimnazijos klasių mokinių;

  24 mokytojai

  Viso: 324

   

73,26

 1. Tinklinio varžybos

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė

2017-10-13

50 I–IV gimnazijos klasių mokinių

Viso: 50

 

 1. Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė

2017-12-06

50 I-IV gimnazijos klasių mokinių, tėvų (globėjų, rūpntojų), mokytojųViso: 50

120

120

 

 1. Inventoriaus pirkimas.

 

493, 26

 1. Kitos su priemonės įgyvendinimu susijusios išlaidos.

 

156, 74

Iš viso:

650

 


Priemonės rezultatų vertinimo kriterijai:

2 lentelė

Vertinimo kriterijai (išvardinti) Skaičius/planuota Įvykdyta
 1. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos I – IV gimnazijos klasių mokiniams (Šiaurietiškas ėjimas).
 1. Aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“:
 • virvės traukimo varžybos;
 • paplūdimio tinklinio varžybos;
 • smiginio varžybos;
 • motorolerių slalomas;
 • kryžiažodžių sprendimas sveikos gyvensenos tema.
 1. Judėjimo diena:
 • bėgimas I. Šeiniaus alėja;
 • badmintono varžybos;
 • plaukimo varžybos.
 1. Tinklinio varžybos
 1. Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) „Sportuoja visa šeima“.

Dalyvavo: 88 mokiniai

Planuota: 84 mokiniai

Dalyvavo: 156 mokiniai, mokytojai

Planuota: 170 mokiniai, mokytojai

Dalyvavo: 324 mokiniai, mokytojai

Planuota: 350 mokiniai, mokytojai

Nebuvo planuota

Dalyvavo: 50

Dalyvavo: 50 tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai, mokytojai

Planuota: 50 tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai, mokytojai

Įvykdyta 105 %

Įvykdyta 92 %

Įvykdyta 93 %

Įvykdyta 100 %

Mokiniai

Mokytojai

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Planuota: 357, dalyvavo: 350

Nebuvo planuota, dalyvavo: 24

Planuota: 20, dalyvavo: 9

Įvykdyta 98 %

Įvykdyta 45 %

 

Visuomenės informavimas apie vykdomą priemonę:

3 lentelė

Eil. Nr. Informavimo ir viešinimo priemonės pavadinimas Skaičius, (nurodyti adresus ir pavadinimus, kur buvo publikuojama)
1. Laikraštis
 • rajoninė spauda (laikraščiai „Širvintų kraštas“, „Širvis“)
2. Priemonės vykdytojo interneto svetainė
 • elektroninis dienynas TAMO,
 • gimnazijos interneto svetainė www.lsg.lt ,
 • gimnazijos profilyje socialiniame tinkle Facebook
  https://www.facebook.com/Širvintų-Lauryno-Stuokos-Gucevičiaus-gimnazija-197617393594684/
3. Savivaldybės interneto svetainė
4. Informavimas ir viešinimas renginių metu (pvz., konferencijų, seminarų parodų metu)
 • elektroninis dienynas TAMO,
 • gimnazijos interneto svetainė www.lsg.lt ,
 • gimnazijos profilyje socialiniame tinkle Facebook
  https://www.facebook.com/Širvintų-Lauryno-Stuokos-Gucevičiaus-gimnazija-197617393594684/
5. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, lankstinukai, biuleteniai, skrajutės, garso ar vaizdo reklaminė medžiaga ir kt.) Gimnazijos skelbimų lentoje, A4 formatas
6. Aiškinamieji ir informaciniai stendai (laikinieji bei pastovūs) Stendas: Projektas „Judėk ir tobulėk“
7. Kitos priemonės

 

Projekto veiklos programa 2017 m. balandžio-gegužės mėnesiais

Projekto organizatoriai:

 1. Irena Žarnauskienė – projekto vadovė, kūno kultūros mokytoja metodininkė;
 2. Margarita Vaičelytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Laimutė Kalesnykaitė – biologijos mokytoja metodininkė;
 4. Romualdas Chmeliauskas – kūno kultūros mokytojas metodininkas;
 5. Rita Kamarauskienė – vyr. socialinė pedagogė;
 6. Laima Razmienė – Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
 7. Arvydas Raskilas – Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas.

Tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas: Organizuojant fizinę veiklą, kuri apima emocinę ir psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdyti judesių kultūrą, savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę, komunikabilumą, skatinti moksleivių ir bendruomenės narių fizinį aktyvumą ir gerinti sveikatą.

Projekto uždaviniai:

 • Supažindinti bendruomenės narius ir moksleivius su fizinio aktyvumo nauda sveikatai;
 • Organizuoti atskirus fizinio aktyvumo užsiėmimus bendruomenės nariams ir moksleiviams;
 • Vykdyti žalingų įpročių prevenciją ir didinti užimtumą;
 • Aktyviai ir tikslingai praleisti laiką.

Įgyvendinimo būdai.

Projektas bus įgyvendinamas šiais būdais:

 • Šiaurietiškų lazdų ir kamuolių pirkimas;
 • Mokymai kaip naudotis šiaurietiškomis lazdomis;
 • Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos mokiniams ir atvirosios pamokos rajono pedagogams ir bendruomenės nariams;
 • Aktyvaus judėjimo dienos organizavimas mokiniams ir bendruomenės nariams;
 • Judėjimo savaitės organizavimas mokiniams ir bendruomenės nariams;
 • Sporto varžybų mokiniams ir jų tėvams „Sportuoja visa šeima“ organizavimas;
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programos vykdymas (integruota į ugdymo procesą).

Priemonės objektas (kokioms gyventojų grupėms skiriama; kokių bendruomenės grupių ar institucijų reikmes jis labiausiai tenkins ir kokią jų veiklą aktyvins).

Projektas skirtas gimnazijos bendruomenei ir miesto vaikams bei jaunimui. Projekto veiklose dalyvaus visi (357) gimnazijos 9-12 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai, socialiniai partneriai.

Kitos priemonėje dalyvaujančios organizacijos.

Širvintų miesto bendruomenė. Širvintų rajono ugdymo įstaigų kūno kultūros ir kitų specialybių mokytojai.

Veiklos turinys

Eil. Nr. Renginio pavadinimas Data Vykdymo vieta Atsakingas
1

1. Netradicinės fizinio aktyvumo pamokos 9 – 12 klasių mokiniams (Šiaurietiškas ėjimas);

2. Parodomosios alternatyvios kūno kultūros pamokos 9 – 12 klasių mokiniams, kurios bus atviros ir jas galės stebėti kitų specialybių ugdymo įstaigų mokytojai, Širvintų miesto bendruomenė (Šiaurietiškas ėjimas).

2017 m. balandis gegužė Takas aplink Širvintų marias Arvydas Raskilas Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas Šiaurietiško ėjimo C kategorijos treneris Kaišiadorių r.sav. visuomenės sveikatos biuras.
2

Aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“

 • virvės traukimo varžybos;
 • paplūdimio tinklinio varžybos;
 • futbolo varžybos;
 • kryžiažodžių sprendimas sveikos gyvensenos tema.
2017 m. gegužė

Širvintų miesto paplūdimys,

Sporto mokyklos žolės riedulio aikštelė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, kūno kultūros, biologijos mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, klasių vadovai.
3

Judėjimo savaitė:

 • bėgimas aplink marias;
 • badmintono varžybos;
 • krepšinio varžybos;
 • tinklinio varžybos.

2017 m.

rugsėjis

Takas aplink Širvintų marias

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė

Gimnazijos krepšinio aikštelė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, kūno kultūros, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, klasių vadovai
4 Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams „Sportuoja visa šeima“. 2017 m. gruodis Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos sporto salė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Margarita Vaičelytė, kūno kultūros, mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, klasių vadovai.
5 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymas. Visus metus Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Biologijos, chemijos mokytojai, sveikatos priežiūros specialistė Laima Razmienė, mokinių savivalda, klasės vadovai.

Laukiami rezultatai (kas naujo ir kaip bus padaryta, kas pasikeis įgyvendinus priemones; kokią įtaką turės atitinkamai sričiai modernizuoti).

Šiaurietiškuoju vaikščiojimu užsiimantiems žmonėms gerėja organizmo bendra funkcinė būklė, aerobinė ištvermė, gerėja raumenų būklė, todėl teigiamo rezultato turėtų sulaukti specialiosios ir parengiamosios grupės mokiniai. Fizinis aktyvumas kiekvienam žmogui padeda susitvarkyti su įtampa, gerina savijautą ir fizinę būklę, stiprina įmunitetą. Tikimasi, kad sportinės veiklos padidins jaunimo užimtumą, motyvaciją mokytis ir sumažins norą žalingiems įpročiams. Po parodomųjų pamokų, mokytojai įsigiję inventorių, gautą patirtį galės panaudoti ugdymo procese ir kasdieniniame gyvenime.

Rezultatų įvertinimo kriterijai:

Mokinių susidomėjimas ir aktyvumas. Tikimės, kad sportinėje veikloje dalyvaus 70-90 % mokinių.

Tėvų dalyvavimas sporto varžybose. Tikimės, kad renginiuose dalyvaus 10-30 % tėvų.

Atvirose pamokose dalyvaujančių kolegų skaičius. Dalyvaus 10-15 pedagogų.

Mokinių, tėvų ir bendruomenės atsiliepimai apie veiklas. Atsiliepimai bus skelbiami gimnazijos interneto svetainėje www.lsg.lt, gimnazijos FB paskyroje.

Priemonės tęstinumo galimybės

Projektas yra naujas. Tačiau jau antrus metus vykdysime netradicinio ugdymo pamokas, kurios pasipildys Šiaurietiško ėjimo užsiėmimais. Vykdysime „Judėjimo savaitę“. Tęsime sporto renginius: sporto varžybos mokiniams ir tėvams „Sportuoja visa šeima“, aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“. Šio projekto dėka, įsigijusi šiaurietiško ėjimo lazdas, gimnazija galėtų plėtoti sporto šakų įvairovę.

Informacijos apie priemonę ir jos rezultatus sklaidos būdai

Informacijos sklaida:

 • elektroninis dienynas TAMO,
 • gimnazijos interneto svetainė,
 • gimnazijos laikraštis „ATOdangos“,
 • rajoninė spauda,
 • gimnazijos FB paskyra.

Materialiniai ištekliai priemonei vykdyti

Reikalingi materialiniai ištekliai:

 • gimnazijos sporto salė,
 • gimnazijos krepšinio aikštelė,
 • kompiuteris su interneto prieiga projekto sklaidai organizuoti,
 • spausdintuvas padėkos raštams spausdinti.

PRIEMONĖS VYKDYMO BIUDŽETAS

Išlaidų pavadinimas Turimos lėšos, € Iš kitų remėjų prašomos lėšos (€) Iš Širvintų rajono savivaldybės prašomos lėšos (€)
Darbo užmokestis     0
Socialinio draudimo įnašai     0
Mityba     0
Transportas (nuoma, transporto bilietų apmokėjimas)     0
Kopijavimo, leidybos, pristatymo visuomenei išlaidos     150
Paslaugų, susijusių su priemone, pirkimas     0
Mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas 200   220
Kitos su priemonės įgyvendinimu susijusios išlaidos     330

Mažavertės priemonės ir reikmenys

Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Skaičius, vnt. Lėšos, €
1 Šiaurietiškos ėjimo lazdos 10 200
2 Paplūdymio, tinklinio kamuoliai 2 90
3 Krepšinio kamuoliai 1 50
4 Teniso kamuoliukai, šokdynės ir kt.   80
  Iš viso:   420

Apdovanojimai ir kitos priemonės projekto įgyvendinimui

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Kanceliarinės prekės ir kt. Lėšos, €
1 Aktyvaus judėjimo diena „Judėk ir tobulėk“ 120 padėkos raštų, 15 medalių 60
2

Judėjimo savaitė:

 • bėgimas aplink marias;
 • badmintono varžybos;
 • krepšinio varžybos;
 • tinklinio varžybos.
150 padėkos raštų, 22 medaliai 70
3 Sporto varžybos mokiniams ir jų tėvams „Sportuoja visa šeima“. 50 padėkos raštų, asmeninės dovanėlės 100
4 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos vykdymas Žirklės, klijai, popierius, spalvotas popierius, kamštinė lenta projekto reklamai, kasetės į kopijavimo aparatą, lipni juostelė, sąvaržėlės ir kt.  

100

Iš viso:

 

330

 

Projekto veiklos

Aktyvaus judėjimo diena gimnazijoje – estafetinis bėgimas

Pirmąjį spalio šeštadienį Lietuvoje švenčiama Kūno kultūros ir sporto diena. Šią dieną Lietuvoje organizuojami sporto renginiai, į kuriuos stengiamasi įtraukti visus. Fizinis aktyvumas yra būtinas sveikos gyvensenos veiksnys, o sveikame kūne – ir sveika siela!

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija aktyvaus judėjimo dieną nusprendė paminėti spalio 12-ąją. Penktadienį, po 4 pamokų, gimnazistai nekantriai būriavosi šalia gimnazijos esančiame stadione. Čia susirinkusius moksleivius sveikino gimnazijos direktorė Audronė Buzienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė.

Sakoma, kad didis yra tas mokytojas, kuris savo darbu įrodo, ko moko. Mūsų mokyklos mokytojai – ne išimtis. Bėgimo rungtį pradėjo, garbės ratą stadione bėgo ir mokytojų komanda, kurią sudarė: gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, Gražina Gudonienė, Lina Janickaitė, Ieva Vidauskienė, Arvydas Golcas, Romualdas Chmeliauskas bei Jūratė Griškevičienė. Padrąsinti pedagogų, bėgimo takeliuose pasirodė ir moksleiviai. Tiesa, nors gimnazistai buvo gerokai azartiškesni ir entuziastingesni, galiausiai nugalėjo draugystė. Juk svarbiausia – ne nugalėti, o dalyvauti ir gerai praleisti laiką.

Aktyvaus judėjimo diena – puiki proga prisiminti, kodėl nuolatinis judėjimas yra neatsiejama pilnaverčio gyvenimo dalis, taip pat įsitikinti, kad sportuoti kartu visada smagiau, nes taip ugdomas mūsų bendruomeniškumo jausmas.

IVc Karolina Jočytė

Nuotraukų autorė Rugilė Petuškaitė IIc