(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Tyrimai

  LL3 PROJEKTO NAUDŲ IR LYDERYSTĖS MOKYMUISI POKYČIO VERTINIMAS

„Įtraukiojo ugdymo situacija mokykloje“ (II matavimas)

UGDYMO KARJERAI PASLAUGŲ POREIKIO TYRIMO ANALIZĖ

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos  Nuotolinio mokymo(si) apklausa (II dalis). 2020-05-12

Informacinių komunikacinių priemonių taikymo patirtis ugdymo procese. Atliko direktoriaus pavaduotojos ugdymui  Stasė Vaškūnienė ir Lina Janickaitė (Mokytojų tarybos posėdis, 2020-02-03)

Mokinio asmeninės pažangos matavimas (vykdytos mokinių, tėvų ir mokytojų apklausos apibendrinimas). Atliko Lina Janickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Diana Lesutienė,  fizikos ir IT mokytoja metodininkė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė. (Metodinė diena, 2020-02-18)