(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo vietą šiais atvejais:

Suvestinė redakcija nuo 2021-06-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2020 m. kovo 12 d. Nr. V-352
Vilnius

8. Izoliuotas asmuo gali palikti izoliavimo vietą šiais atvejais:

8.1. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės (išskyrus asmenį, nurodytą Taisyklių 8.6 papunktyje), gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais: 

8.1.9. laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

8.1.9.1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;

8.1.9.2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas;

8.1.9.3. asmuo brandos egzamino centre dėvi respiratorių;

8.1.9.4. užtikrinama, kad asmuo, prieš patekdamas į brandos egzamino centrą, dezinfekuoja rankas;

8.1.9.5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

8.3. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjęs asmuo gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, šiais atvejais:

8.3.5. laikyti brandos egzaminą pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

Papunkčio pakeitimai:

Nr. V-1236, 2021-05-28, paskelbta TAR 2021-05-28, i. k. 2021-12070

8.3.5.1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;

8.3.5.2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas;

8.3.5.3. asmuo brandos egzamino centre dėvi respiratorių;

8.3.5.4. užtikrinama, kad asmuo, prieš patekdamas į brandos egzamino centrą, dezinfekuoja rankas;

8.3.5.5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1181, 2021-05-21, paskelbta TAR 2021-05-21, i. k. 2021-11374

Comments are closed.
Archyvai