(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Veiklos įsivertinimas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2017–2018 m. m.: Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, grupės vadovė, Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė, narė, Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, narė, Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė, Irena Žarnauskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, narė.   Kviečiame susipažinti su Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės 2017-2018 m.m. ataskaita Mokinių apklausos ataskaita 2017, Tėvų(globėjų, rūpintojų) apklausos ataskaita 2017 
Read more
Ankstesnių metų medžiaga: 2011–2012 m.m., 2012–2013 m.m., 2013–2014 m.m., 2014–2015 m.m., 2015–2016 m.m., 2016-2017 m.m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2016–2017 m. m.: Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, grupės vadovė, Daiva Piškinienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė, Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė, narė, Audronė Balčiūnaitė, matematikos mokytoja metodininkė, narė, Jūratė Griškevičienė, ekonomikos vyresnioji mokytoja, narė. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės 2016-2017 m.m. ataskaita Mokytojų apklausos rezultatai (2017-05-09). 
Read more
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS (2011-2012 M.M.) Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė: Laimutė Kalesnykaitė – biologijos mokytoja metodininkė, grupės vadovė, Audronė Balčiūnaitė – matematikos mokytoja metodininkė, narė, Nomeda Drazdienė –     tikybos vyresnioji mokytoja, narė, Diana Lesutienė – IT ir fizikos mokytoja metodininkė, narė, Elvyra Lipeikytė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė, Daiva Piškinienė – geografijos mokytoja metodininkė, 
Read more
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS (2012-2013 m.m.) Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė: Laimutė Kalesnykaitė – biologijos mokytoja metodininkė, grupės vadovė, Audronė Balčiūnaitė – matematikos mokytoja metodininkė, narė, Nomeda Drazdienė – tikybos vyresnioji mokytoja, narė, Vilma Kalesnykaitė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė, Diana Lesutienė – IT mokytoja metodininkė, narė, Elvyra Lipeikytė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė, Daiva 
Read more
2013-2014 mokslo metai   Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė: Lina Janickaitė, IT vyr. mokytoja, grupės vadovė, Nomeda Drazdienė, tikybos vyr. mokytoja, narė, Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė, Lada Kizina, anglų kalbos vyr. mokytoja, narė, Daiva Piškinienė, geografijos mokytoja metodininkė, narė, Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, narė, Jūratė Griškevičienė, ekonomikos mokytoja, narė, Vida Ramanavičiūtė, istorijos mokytoja, narė. GIMNAZIJOS VEIKLOS 
Read more
GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS (2014-2015  m. m.) BENDROSIOS NUOSTATOS Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas (toliau – įsivertinimas) yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas. Gimnazijos bendruomenė, dalyvaudama įsivertinimo procese, įgyja nuolatinio mokymosi ir kūrybiškos veiklos patirties. TIKSLAS Atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą. UŽDAVINIAI 1. Numatyti gimnazijos veiklos tobulinimo perspektyvą; 2. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos 
Read more
GALUTINĖ 2015-2016 MOKSLO METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ATASKAITA Platusis įsivertinimas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje 2015-2016 m.m. Bendra ataskaita Giluminiam įsivertinimui pasirinkti du rodikliai: 2.4.2. Mokėjimas mokytis ir 5.3.1.Valdymo demokratiškumas“ 2.4.2. Mokėjimas mokytis Gebėjimas savarankiškai atlikti užduotis: pasirinkti atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir ją tinkamai naudoti. Gebėjimas vertinti savo mokymąsi. Savo mokymosi sunkumų, problemų suvokimas ir gebėjimas jas spręsti. 
Read more
Ankstesnių metų medžiaga: 2011–2012 m.m., 2012–2013 m.m., 2013–2014 m.m., 2014–2015 m.m., 2015–2016 m.m., 2016-2017 m.m., 2017–2018 m.m. ,  2019–2020 m.m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2018–2019 m. m.: Rita Česonienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, grupės vadovė, Daiva Erslavienė, technologijų mokytoja metodininkė, narė, Violeta Geigalienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, narė, Inga Sakalauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, narė, Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, narė. Kviečiame 
Read more
Archyvai