ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Padėka už dalyvavimą tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame žuvusiems Lietuvos Laisvėms gynėjams atminti, šiems mokiniams ir mokytojams (2019 m. sausio 15 d. Nr. M-1).


Už išradingą I-okų gimnazistų krikštynų organizavimą ir tradicijų puoselėjimą gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams ir mokytojams ( 2018 m. lapkričio 2 d. Nr. M-84):


2018 m. lapkričio 2 d. Nr. M-84

Už išradingumą, kūrybiškumą, naujas idėjas organizuojant Mokytojo dienos šventę gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems gimnazijos mokiniams ir mokytojai (2018 m. spalio 8 d. Nr. M-77)


Už labai gerą mokymąsi  2017–2018 m. m. gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia  padėką šiems mokiniams (2018 m. birželio 18 d. Nr. M-57) (skaityti visą padėkos tekstą)

 


Padėka už kūrybingą Šimtadienio šventės organizavimą ir gimnazijos tradicijų puoselėjimą šiems mokiniams ir mokytojams:


Už asmeninę pažangą siekiant geresnių rezultatų 2017–2018 m. m. I-ąjį pusmetį gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams: (skaityti visą padėkos tekstą)


 

 

Už labai gerą mokymąsi  2017–2018 m. m. I-ąjį pusmetį  gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams:(skaityti visą tekstą)


Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia  padėką už dalyvavimą tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame žuvusiems Lietuvos Laisvėms gynėjams atminti, šiems mokiniams ir mokytojams:


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką už kalėdinių sveikinimų gaminimą gimnazijos bičiuliams šiems mokiniams: (skaityti visą dokumentą)


Už išradingą I-okų gimnazistų krikštynų organizavimą ir tradicijų puoselėjimą gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams ir mokytojams: (skaityti visą tekstą)


Už išradingumą ir kūrybingumą organizuojant Mokytojo dienos minėjimą gimnazijoje reiškiu padėką šiems Mokinių tarybos nariams:


Už labai gerą mokymąsi  2016–2017 m. m. gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia  padėką (2017 m. birželio 7 d. Įsak.Nr. M-55)  šiems mokiniams:


Už kūrybingą Gimnazijos dienos šventės organizavimą ir gimnazijos tradicijų puoselėjimą gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką (2017 m. gegužės 8 d. Įsak. Nr. M-42) šiems mokiniams ir mokytojams:


Už kūrybingą Šimtadienio šventės organizavimą ir gimnazijos tradicijų puoselėjimą gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams ir mokytojams: (skaityti visą padėkos tekstą).


Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką už pilietiškumą dalyvaujant Nacionaliniame diktante šiems mokiniams:


Už labai gerą mokymąsi  2016–2017 m. m. I-ąjį pusmetį gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams:


Už asmeninę pažangą siekiant geresnių rezultatų 2016–2017 m. m. I-ąjį pusmetį  gimnazijos direktorė Audronė Buzienė  r e i š k i a  padėką šiems mokiniams:


Už labai gerą pamokų lankomumą 2016–2017 m. m. I-ąjį pusmetį gimnazijos direktorė Audronė Buzienė  reiškia  padėką šiems mokiniams:


Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia  padėką už dalyvavimą XXVI tradiciniame tarptautiniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtame žuvusiems Lietuvos Laisvėms gynėjams atminti, mokiniams ir mokytojams. (Skaityti)


Už išradingą krikštynų organizavimą gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems mokiniams ir mokytojams (skaityti visą padėkos tekstą)


Už išradingumą, kūrybiškumą, naujas idėjas organizuojant Mokytojo dienos šventę gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką šiems gimnazijos mokiniams: (skaityti visą padėkos tekstą).


Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Padovanok gimnazijai gėlę“ šiems mokiniams, mokytojams ir darbuotojams (padėkos tekstas).


Už padarytą pažangą 2015–2016 m. m. I-ąjį pusmetį gimnazijos direktorė Audronė Buzienė r e i š k i a  padėką šiems mokiniams: (skaityti visą padėkos tekstą).


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką gimnazijos mokinių tėvams (skaityti visą padėkos tekstą).


Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė už labai gerą mokymąsi  2015–2016 m. m. I-ąjį pusmetį  r e i š k i a  padėką šiems mokiniams. (Padėkos tekstas)


Gimnazijos direktorė Audronė Buzienė reiškia padėką už dekoracijų gamybą ir gimnazijos erdvių puošimą Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams mokiniams ir mokytojams. Visas padėkos tekstas