(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Vizija ir misija

Gimnazijos vizija

Moderni, atvira kaitai ir inovacijoms, nuolat besimokanti ir tobulėjanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią mokyklos bendruomenę, teikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir padedanti jiems pasirengti gyvenimui

Gimnazijos misija

Gimnazija – ugdymo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kurioje pripažįstama kiekvieno besimokančiojo individualumas ir galimybės, garantuojamas mokinių saugumas, užtikrinamas ugdymo tęstinumas ir lygios galimybės, skatinamas mokinių lygiavertiškas dalyvavimas ugdymo procese, teikiami universalūs pilietinio sąmoningumo bei patriotizmo pagrindai, vykdomas į įtraukųjį ugdymą orientuotas  pedagogų profesinis tobulėjimas.

Gimnazijos filosofija

Mokomės gyventi žmonių įvairovėje.

Vertybės: atsakomybė už savo veiklą (kolektyvinė ir individuali), iniciatyvumas, bendruomeniškumas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archyvai