(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Gimnazijos veikla

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA                                                                                                           
Read more
2016–2017 mokslo metai Birželio mėnesio veiklos planas Gegužės mėnesio veiklos planas Balandžio mėnesio veiklos planas Kovo mėnesio veiklos planas Vasario mėnesio veiklos planas Sausio mėnesio veiklos planas Gruodžio mėnesio veiklos planas Lapkričio mėnesio veiklos planas Spalio mėnesio veiklos planas Rugsėjo mėnesio veiklos planas   2015–2016 mokslo metai Birželio mėnesio veiklos planas Gegužės mėnesio veiklos planas Balandžio mėnesio veiklos planas Kovo 
Read more
Vizito Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vidurinėje mokykloje ataskaita Vizito laikas – 2005 m. gruodžio 12-16 d. Vizito tikslas – mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos tobulinimo išorės auditas (10-5). ATASKAITA II. Mokyklos veiklos stipriosios ir tobulintinos sritys (10-5) Mokyklos privalumai: Mokykla visiems bendruomenės nariams sudaro sąlygas įgyti vidurinį išsilavinimą ir naudotis materialine baze (6.1.2., 5.3.2., 5.1.2., 1.1.3.). Mokinių darbai tikslingai panaudojami kuriant 
Read more
PATVIRTINTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-36 (redakcija – Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 1-228) ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja  Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas 
Read more
MOKOMŲJŲ DALYKŲ VERTINIMO NUOSTATOS, MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO IR FIKSAVIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS, ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS PATVIRTINTA Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2017-02-01 įsakymu Nr. V-11 ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 
Read more
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos valgiaraščiai: Pirma savaitė (nemokamas maitinimas), Pirma savaitė (mokamas maitinimas), Pirma savaitė (šalti patiekalai) Antra savaitė (nemokamas maitinimas), Antra savaitė (mokamas maitinimas), Antra savaitė (šalti patiekalai) Trečia savaitė (nemokamas maitinimas), Trečia savaitė (mokamas maitinimas), Trečia savaitė (šalti patiekalai)                                                 
Read more
VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ 2021 M. EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS Vasario 25–26 d. Valstybinės kalbos mokėjimo ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymas atšaukiamas (daugiau informacijos čia). Širvintų rajono Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisija 2019–2021 metams (Įsakymas): Komisijos pirmininkėAudronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė. Nariai:Elvyra Lipeikytė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Rima Nainienė, Širvintų rajono 
Read more
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2011-12-29 įsakymu Nr. V-47. Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazija yra ugdymo(si), mokymo(si) įstaiga, įsteigta 1924 metais, įstaigos kodas 190360892. Gimnazija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės norminiais aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, gimnazijos nuostatais. 1. Darbo taisyklės – tai bendro pobūdžio reikalavimų, draudimų ir 
Read more
Gruodžio mėnuo Sausio mėnuo Vasario mėnuo Kovo mėnuo Balandžio mėnuo Gegužės mėnuo Birželio mėnuo
Read more
Šiuo metu įgyvendinamas projektas „Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių modernizavimas“.                                                                                                     
Read more
Archyvai