(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Trišaliai pokalbiai

Nacionalinis projektas „Lyderių laikas 3“– tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos. Dalyvaudami šiame projekte, kaip vieną iš veiklų, numatėme trišalius pokalbius – VAIKAS-TĖVAI-KLASĖS VADOVAS. Tokia rezultatų aptarimo forma gimnazijoje buvo organizuota pirmą kartą. Trišalius pokalbius vasario pirmąją savaitę vedė Ib ir IIa klasių vadovės – Lada Kriščiūnienė ir Rita Česonienė – su savo auklėtiniais ir jų tėveliais (globėjais, rūpintojais).

Trišalio pokalbio tikslas – geriau suprasti mokinio stiprybes ir „silpnybes”, patirtus jausmus ir emocijas, išsiaiškinti pagrindines vertybes ir viltis, lūkesčius, pamatyti perspektyvas ar sritis tobulinimui(si). Pasibaigus pirmajam pusmečiui mokytojai įvertino kiekvieno mokinio bendrąsias kompetencijas, o Ib ir IIa klasių mokiniai pildė „Individualios pažangos įsivertinimo anketą“. Organizuodamos šiuos pokalbius klasių vadovės mokė mokinius pačius kelti tikslus ir ieškoti sprendimo, sąmoningumo, savarankiškumo. Nepaisant jaudulio, mokiniai gebėjo reikšti savo mintis, išsakė lūkesčius, idėjas, problemas. Ib klasėje vyko 19, o IIa – 18 pokalbių.

Manome, kad dėmesingas trijų šalių įsitraukimas į ugdymą(si) kurs saugesnius, pozityvesnius tarpusavio santykius, lems gerėjančius vaikų mokymosi pasiekimus, lyderystę, mažėjančias elgesio problemas, atvers platesnes profesinės karjeros, geresnės gyvenimo kokybės siekimo galimybes, augs vaikų savivertė, jausmų valdymo įgūdžiai.

Comments are closed.
Archyvai