(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Širvintų r. savivaldybės administracija kviečia siūlyti kandidatus į jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus

Vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-72 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų ir jaunimo atstovų rinkimų organizavimo ir delegavimo į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiami kandidatų (14–29 m.) į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimai, kurių metu bus išrinkti 5 nariai, atstovausiantys jaunimą.

Atstovauti Širvintų rajono jaunimą kviečiami kandidatai, kurie domisi savo rajono jaunimo politika, veikla, ateitimi, yra aktyvūs ir iniciatyvūs.

Kandidatuoti (14-29 m. įskaitytinai) į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus gali:

  • jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, nariai;
  • pavieniai asmenys, iškeliantys savo kandidatūrą. Kandidatų į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus skaičius neribojamas.

Kandidatų registracija vyksta nuo 2019 m. rugsėjo 23 d.  iki 2019 m. spalio 7 d. Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia:

  • užpildytą kandidato į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus anketą;
  • trumpą motyvacinį raštą;
  • ne mažiau kaip vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje.

Kandidatai informaciją teikia el. paštu: kornelija.juskeviciute@sirvintos.lt

Jaunimo atstovų rinkimų vykdymas:

  • visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Savivaldybės teritorijoje;
  • atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje/savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens pridedant įgaliojimo kopiją;
  • kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti (prisistatymo trukmė – iki 5 min.).

Su užsiregistravusiais jaunimo atstovų kandidatais bus susisiekta. Preliminari visuotinio susirinkimo data numatoma spalio 14 d. 9 val. Širvintų rajono savivaldybėje.

Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai.

Jaunimo atstovų rinkimo organizavimo ir delegavimo į Širvintų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą tvarkos aprašas.

Šaltinis: Širvintų rajono savivialdybė

Comments are closed.
Archyvai