(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Šauliai

Jeigu po pamokų gimnazijoje išgirsite komandas ir darnų žygiavimą, turėkite vilties, kad tuoj iš už kampo pasirodys vaikinų ir merginų būrys, kuriam vadovauja Eimantas. Tai – jaunieji šauliai. Šioje organizacijoje supažindinama su tarnybos Lietuvos kariuomenėje ypatumais, ugdomas patriotiškumas, pilietiškumas, fizinis, pradinis karinis ir psichologinis pasirengimas, drąsa, ištvermė, drausmė, pareigingumas. Šauliai susitinka su  Krašto apsaugos savanoriais, dalyvauja varžybose, valstybinėse šventėse, gimnazijos ir miesto renginiuose. Kiekvieną pirmadienį ir kevirtadienį, jaunuoliai ir merginos renkasi į užsiėmimus. Smagu būti kartu ir jausti, kad  būryje bendraminčių galima daug ko išmokti, sustiprėti fiziškai, susipažinti su Lietuvos kariuomenė. Ir kas gali žinoti, gal dalyvavimas Jaunųjų šaulių organizacijos veikloje paskatins  šiuos jaunuolius susieti savo gyvenimą su  savanoriška krašto apsauga ar armija…

Šaulių organizacijos vadovė Margarita


ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-ajai kuopai

priklausančių gimnazistų sąrašas 2018–2019 m. m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Klasė

1

Vasiliauskaitė Mingailė

Ia

2

Viešūnas Alanas

Ia

3

Vietrinas Gytis

Ia

4

Poškus Rėjus

Ia

5

Makačinas Donatas

Ia

6

Aršauskaitė Kamilė

Ia

7

Garbatavičiūtė Aistė

Ia

8

Rinkevičiūtė Gabrielė

Ia

9

Redeckaitė Adrija

Ib

10

Paciūnas Dovydas

Ic

11

Ramonas Aidas

Ic

12

Kaminskis Slavomiras

IIa

13

Lisauskaitė Vytautė

IIa

14

Špokaitė Žygimantė

IIa

15

Petkevičiūtė Miglė

IIb

16

Blažys Justinas

IIc

17

Mažulytė Karina

IIc

18

Sedleckaitė Justina

IIc

19

Eigelytė Ieva

IIIa

20

Vaitkevičiūtė Giedrė

IIIa

21

Bilotas Stasys

IIIb

22

Kašėta  Ernestas

IIIb

23

Kuznecovas Tautvydas

IIIb

24

Čereškaitė Karolina

IIIc

25

Grinytė Liveta

IIIc

26

Maciulevičiūtė Gintarė

IIIc

27

Romaška Deividas

IIIc

28

Pimpis Reigardas

IVa

29

Kavaliauskas  Lukas

IVb

 

 

Širvintų šaulių X-osios kuopos Jaunųjų šaulių būrio vadas                                         Liveta Grinytė

 

 

 

KUOPOS STRUKTŪRA

Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-oji kuopa

Širvintų šaulių X-osios kuopos vadas Leonas Vaicekauskas

Širvintų šaulių X-osios kuopos Jaunųjų šaulių būrio vadas Liveta Grinytė

Nuotraukos


Vilniaus apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių X-osios rinktinės Širvintų šaulių X-oji kuopa

Lietuvos Šaulių sąjunga (LŠS) – sukarinta organizacija, gyvuojanti nuo 1919 metų. Šios organizacijos tikslai: stiprinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, rengtis pilietinei savigynai ir ginkluotai krašto gynybai, ugdyti pilietiškumą, pagarbą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, puoselėti tautos etninę kultūrą, dalyvauti rengiant piliečius visuotiniam pilietiniam ir ginkluotam pasipriešinimui karo grėsmės ir okupacijos atveju.

Šaulių sąjunga siekia pilietiškai ir patriotiškai auklėti jaunimą, rengti jį karo tarnybai.  Lietuvos šaulių sąjunga kartu su Jaunimo integracijos galimybių centru yra parengusi ir išleidusi “Jaunųjų šaulių visuomeninės-pilietinės veiklos programą”, kuria remdamiesi jaunieji šauliai vykdo savo veiklą. Šauliai vykdo rikiuotės šaulių karinio rengimo užduotis, dalyvauja bendruose su kariuomene mokymuose ir pratybose. Ne rikiuotės šauliai rengiami pagalbinėms teritorinės gynybos užduotims. Šaulių sąjungoje organizuojama įvairi kultūrinė, švietėjiška veikla. Visuomenei plačiai skleidžiama informacija apie Sąjungos veiklą. Sportinė veikla ypač svarbi LŠS. Propaguojamas sveikas gyvenimo būdas, skatinama aktyviai sportuoti, būti fiziškai stipriems. Įvairiose varžybose galima išmokti valingai siekti užsibrėžto tikslo. Šaulių sąjunga sprendžia jaunimo užimtumo problemą. Vasaros atostogų metu rengiamos mobilios stovyklos. Lietuvos šaulių sąjunga bendradarbiauja ne tik su įvairiomis organizacijomis Lietuvoje, bet palaiko ir tarptautinius ryšius.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių dalis taip pat priklauso šios organizacijos Karaliaus Mindaugo X-ajai  kuopai.  Mūsų šaulius labiausiai domina sportinė veikla, todėl kiekvienais metais ruošiamės Jaunųjų šaulių sporto žaidynėms. Taip pat mokykloje vyksta rikiuotės pratybos, vykstame į žygius. Vasarą šauliai noriai keliauja į stovyklas, kur gyvena karišką gyvenimą.

Visus, norinčius pajusti darnos jausmą, vienybę, puoselėti tautiškumą ir patriotiškumą, siūlome prisijungti prie Lietuvos Šaulių sąjungos. Čia kiekvienas randa saviraiškai tinkamą veiklą.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archyvai