(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės pedagogų stažuotė

Balandžio 16 dieną vyko nuotolinė  projekto „Lyderių laikas 3“ Širvintų rajono savivaldybės pedagogų stažuotė Panevėžyje.  Mūsų gimnazijai atstovavo technologijų mokytojų metodininkė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Daiva Erslavienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janickaitė.

Stažuotė vyko Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje bei Juozo Miltinio gimnazijoje. Pranešimai ir veiklos buvo orientuotos į  Širvintų rajono savivaldybės projekto temą „Veikiame kartu dėl mokinio pažangos“. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje bendravome su skyrių vedėjomis O.  Karobliene ir R. Radzevičiene. Klausėmės ir klausėme apie mokytojų metodinės veiklos organizavimo tikslingumą ir kryptingumą gerinant mokinių ugdymo(si) kokybę pamokose. Išgirdome kitokias patirtis apie progimnazijoje,  kaip ir mūsų gimnazijoje, organizuotą mokytojų bendradarbiavimą stebint kolegų pamokas, bendradarbiavimą planuojant pamokų ciklus.

Progimnazijos skyrių vedėjos pasidalino pastebėjimais, kaip sekasi stebėti ir vertinti mokinio individualią pažangą. Kaip organizuojama tam reikalinga pagalba mokiniui.

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje bendravome su direktoriaus pavaduotojomis ugdymui S. Sėrikoviene ir D. Mackevičiene. Klausėmės pranešimų temomis: „Gimnazisto individualios pažangos stebėjimas nuo 8-os iki IV gimnazijos klasės“, „Mokymo(si) pagalbos teikimas, užtikrinantis gimnazisto ūgtį“.

Stažuotėje galėjome pamatyti, kaip kitos švietimo įstaigos įgyvendina tuos pačius tikslus kitais keliais, naudodami kitas priemones. Klausydami apie veikiančias mokinio individividualios pažangos vertinimo sistemas, išgirdome ne kartą girdėtą tiesą, kad pokyčiui prigyti, tapti norma ir tradicija, reikia laiko, kantrybės, sąlygų ir atkaklaus darbo.

Comments are closed.
Archyvai