(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pradedamos Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) veiklos ir mūsų savivaldybėje

Nuo 2021 metų sausio mėnesio pradedami savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo padalinių darbuotojų, atsakingų už Ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) savivaldybėse, savivaldybių švietimo centrų darbuotojų bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento darbuotojų tęstiniai UTA informaciniai / mokomieji renginiai, vykstantys nuotoliniu būdu.

Renginių metu dalyviai buvo supažindinti su UTA procesais, numatomais bei atliekamais darbais, taip pat su pagrindiniais kompetencijomis grįsto turinio atnaujinimo aspektais. Virtualioje erdvėje buvo atsakyta į pateiktus klausimus, vyko diskusijos, išklausomi siūlymai, kaip užtikrinti sėkmingą UTA diegimą.

Visų renginių įrašus bei pateiktą medžiagą galėsite rasti čia.

KAS YRA KOMPETENCIJOS IR KAIP JOS SUSIJUSIOS SU BP?

Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas. Siekiant ugdyti kompetencijas svarbu užtikrinti jų ugdymo nuoseklumą ir tęstinumą, remtis mokinio individualia pažanga ir orientuotis į jo gabumus ir stiprybes. Atnaujinamose dalykų bendrosiose programose atskleidžiama, kaip dalyko turiniu auginamos mokinio kompetencijos.

Kompetencijų ir Vaiko raidos aprašus rengė nuo 2020 m. kovo mėnesio besidarbuojanti mokslininkų komanda, kuri šiuo metu konsultuoja ugdymo programų atnaujintojus bei kitas tikslines grupes, susijusias su atnaujinamu turiniu ir jo diegimu. Daugiau informacijos >>>>

Comments are closed.
Archyvai