(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

07:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45

2. 8.55-9.40

3. 9.50-10.35

4. 11.00-11.45

5. 12.10-12.55

6. 13.05-13.50

7. 13.55-14.40

8. 14.45-15.30

(8 382) 51230

gimnazija@lsg.lt

Vilniaus g. 69

LT-19121 Širvintos

08:00 - 17:00

Pirmadienis - Penktadienis

Savivalda

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-22 „Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo   INFORMACIJA MOKYTOJAMS ● Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai ◊ 1 priedas. Mokytojo ir 
Read more
Gimnazijos tėvų komitetas 2018–2019 m. m. Norbertas Iljeitis – pirmininkas Nariai: Daiva Pakštienė, Vaiva Daugėlienė, Jūratė Garnienė, Agnė Miliukienė, LauraVaičiūnienė, Dalia Katinienė, Erika Bulonienė, Lilija Serekpajevienė, Daiva Andronavičienė, Žaneta Aleksandravičienė, Virginija Lisauskienė, Elvyra Karickienė.     PATVIRTINTA Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr.  V-8 ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 1. Bendrosios nuostatos 
Read more
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA PRITARTA Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų susirinkime 2014-………-……… KOLEKTYVINĖ DARBO SUTARTIS (PROJEKTAS) 2014-…….. -………. Širvintos 1. BENDROJI DALIS 1.1. Kolektyvinė sutartis pasirašoma tarp Šalių (DK 60 str.): Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, registruotos adresu: Širvintos, Vilniaus g. 69, įmonės kodas 190360892, (toliau – Gimnazijos), kaip Darbdavio, atstovaujamos direktorės Audronės Buzienės, ir LŠDPS Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės 
Read more
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA Mokytojų kolektyvo komitetas (atnaujintas 2016-08-30 ) Renata Žygienė, pirmininkė, Romualdas Chmeliauskas, narys, Diana Lesutienė, narė, Nijolė Lubienė, narė, Valda Maslinskienė,  narė, Ieva Vidauskienė, narė.                                            
Read more
Straipsnis – Naujasis DK: teks labiau pasirūpinti savimi Profesinės organizacijos susirinkimo protokolo išrašas 2017-02-17 Nr. 1 GARBĖS PIRMININKO vardas suteiktas buvusiam LŠDPS Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkui Romualdui Mikalajūnui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos profesinės organizacijos komitetas: Kalesnykaitė Laimutė – pirmininkė, Kamarauskienė Rita – pirmininko pavaduotoja, Maslinskienė Valda – pirmininko pavaduotoja, Vilkienė Danutė, Lesutienė Diana, 
Read more
Deimantas Palkevičius, mokinio tėtis – gimnazijos tarybos pirmininkas, Edita Šidlauskienė, istorijos mokytoja metodininkė – sekretorė, Olga Vaitkūnienė, mokinio mama – paramos fondo finansininkė, Valda Maslinskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Edita Rutkauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Lukas Vyšniauskas, IVc klasės mokinys, Jelena Bagočiūnaitė, IIIb klasės mokinė, Matas Lisauskas, IIIb klasės mokinys, Jolanta Jurkevičienė, mokinio mama, Ginta Čepienė, Širvintų rajono policijos komisariato darbuotoja 
Read more
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA Mokinių tarybos narių sąrašas 2018–2019 m. m. Ieva Eigelytė, IIIa Jelena Bagočiūnaitė, IIIb Austėja Jakubickaitė, IIIb Matas Lisauskas, IIIb Karolina Čereškaitė, IIIc Titas Aleksandravičius, IIb Kostas Barauskas, IIb Austėja Lebedinskaitė, IIb Aironas Vaičiūnas, IIb Lukas Voveris, IIb Justinas Blažys, IIc Paulė Vinčaitė, IIc Gabija Vercinskaitė, IIc Rugilė Petuškaitė, IIc Gabrielė Drublionytė, Ia Paulius Garnys, Ic Aleksas Grinys, 
Read more
METODINĖS TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS METODINĖS TARYBOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinė taryba 2018–2019 m. m. Audronė Balčiūnaitė – metodinės tarybos pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė. Rasa Baranauskienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. Nomeda Drazdienė – menų, technologijų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, tikybos vyresnioji mokytoja, dailės mokytoja. 
Read more
Gimnazijoje veikia: Gimnazijos taryba Gimnazijos metodinė taryba Mokytojų taryba Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija Mokinių taryba Mokytojų profsąjunga Mokytojų kolektyvo komitetas Tėvų komitetas      
Read more
Archyvai