ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Šie mokslo metai pas mus kitokie! Tai gali sakyti kiekvienas Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinys ir mokytojas. Šiuolaikiniame pasaulyje ypač svarbios kūrybingumo, iniciatyvumo, bendravimo, pažinimo kompetencijos. Pamokose ir kitose veiklose naudojami aktyvūs, kūrybiški metodai, įtraukiantys mokinius į individualias ir grupines veiklas bei projektus.

Gegužės 30 d. gimnazijoje vyko netradicinė socialinių mokslų diena. Jau nuo ankstyvo ryto, išklausę instruktažą, mokytojai ir mokiniai, nešini segtuvais su užduotimis, leidosi į kelionę. Gimnazijos prieigose ir mieste šurmuliavo mūsų jaunimas. Vieni statė palapines, kiti autobusų stotyje – ne namo važiavo, o žemėlapyje žymėjo miestelius ir miestus, į kuriuos galima nuvažiuoti iš Širvintų. Treti – miesto paplūdimyje kūrė laužą be degtukų ir žiebtuvėlio. Veiklų buvo įvairių įvairiausių: topografinio žemėlapio skaitymas, istorinių asmenybių atpažinimas ir jų vardų užrašymas naudojant Morzės abėcėlę, senovinių daiktų įvardinimas ir jų panaudojimas, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo I. Šeiniaus gatvėje fiksavimas, kryžiažodžio sprendimas, metereologinių klausimų nagrinėjimas, legendos apie Širvintas prisiminimas, gėlių pažinimas ir pan.

Po daugiau nei trijų valandų, nuėję po 10000 žingsnių, visi grįžo į gimnaziją išsekę ir pavargę, bet pilni emocijų ir geros nuotaikos. Netradicinės dienos metu buvo sutelktos pastangos ne tik kurti, plėtoti bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo įgūdžius, bet ir mokytis kartu ir vieniems iš kitų. Ačiū mokiniams ir mokytojams, dalyvavusiems netradicinio ugdymo dienoje, o mokytojoms Daivai Piškinienei ir Editai Šidlauskienei – parengusioms užduotis.

Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės informacija