ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Gimnazijoje veikia:

Gimnazijos taryba

Gimnazijos metodinė taryba

Mokytojų taryba

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija

Mokinių taryba

Mokytojų profsąjunga

Mokytojų kolektyvo komitetas

Tėvų komitetas