ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Mokinių priėmimo į Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją komisija:

Stasė Vaškūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Lina Janickaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jūratė Griškevičienė, raštvedė.


Mokinių priėmimo į Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas


Širvintų rajono savivaldybės taryba patvirtino Mokinių priėmimo į Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą.

Kviečiame susipažinti


Mokymosi sutartis

Pagrindinio ugdymo Vidurinio ugdymo Savarankiško mokymosi

Prašymas į gimnazijos I klasę


Prašymas į gimnazijos III klasę