ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė

Telefonas (-ai)

8 382 51230

El.paštas (-ai)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Darbo laikas


Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.45-15.30 11.30-12.00
Antradienis 7.45-15.30 12.00-12.30
Trečiadienis 7.45-15.30 11.30-12.00
Ketvirtadienis 7.45-15.30 12.00-12.30
Penktadienis 7.45-14.30 12.00-12.30

GYVENIMO APRAŠYMAS

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

GYVENIMO APRAŠYMAS

ASMENINĖ INFORMACIJA

Vardas

STASĖ

Pavardė

VAŠKŪNIENĖ

Telefonas (-ai)

8 382 51230

El.paštas (-ai)

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

PROFESINĖ PATIRTIS

Data: nuo - iki

Darbovietė

Pareigos

1992-09-01 iki dabar

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1990-09-01 iki 1992-09-01

Širvintų Lauryno Stuokos -Gucevičiaus gimnazija

Fizikos mokytoja

IŠSILAVINIMAS

Institucija, mokymosi laikotarpis

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas

Vilniaus universitetas, fizikos fakultetas,

1976 - 1981

Fiziko, dėstytojo kvalifikacija

Širvintų rajono Bagaslaviškio vidurinė mokykla

1965-1976

Brandos atestatas

KVALIFIKACIJA

Kalbų mokėjimas:

Gimtoji kalba (-os) – 1. gerai

Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomos kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai).

Kalba

Klausymas

Skaitymas

Kalbėjimas

Rašymas

rusų

puikiai

Gerai

Gerai

Gerai

vokiečių

prastai

patenkinamai

prastai

prastai

anglų

prastai

patenkinamai

patenkinamai

patenkinamai

Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas).

MS Offise paketas – įgudęs vartotojas (MS Exel – pagrindai); Internet Explorer – įgudęs vartotojas; Outlook Express – įgudęs vartotojas.

Vadybos ekspertė;

Vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertė;

Vadovavimo patirtis – 26 metai;

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – fizikos mokytoja metodininkė.

Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas (B kategorija) nuo 1976 m.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Data

Pavadinimas

Data, trukmė, institucija

2018

Socialinės ir emocinės kompetencijos – raktas gimnazisto galimybėms ats(is)kleisti.

2018 m. 6 val.

UAB „Šviesa“ mokymo centras

Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų naudojimas ir kūrimas su ActivInspire programa.

2018 m. 12 val.

UAB „Šviesa“ mokymo centras

Švietimo įstaigų darbo užmokesčio reforma nuo 2018-09-01

2018 m. 6 val.

„Buhalterių mokymai“

Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio diegimo viešosios konsultacijos

2018 m. 6 val.

SMART CONTINENT

2017

Šiuolaikinė pamoka pagal Geros mokyklos koncepciją.

Saugios mokyklos kūrimas (patyčių ir konfliktų prevencija)

Širvintų krašto istorijos pritaikymas pamokose

2017 m., 6 val.

2017 m., 6 val.

2017 m., 6 val.

Širvintų rajono švietimo centras

Kaip profesiją pasirinkti atsakingai:etapai, šaltiniai, galimybės.

2017 m. 6 val.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba

Brandos darbas: pagrindiniai principai ir įgyvendinimas.

2017 m. 6 val.

Ukmergės švietimo centras

2016

Bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo kultūra organizacijoje.

Edukacinių erdvių panaudojimas palankioms mokymosi sąlygoms.

Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą.

Kai jaunimas nieko nenori: kaip motyvuoti mokinius mokytis.

Vertinimas pamokoje. Vertinimo problematika.

Mokinių pasiekimų vertinimas ir pažangos matavimas.

2016 m., 6 val.

2016 m., 6 val.

2016 m., 6 val.

2016 m., 6 val.

2016 m., 6 val.

2016 m., 6 val.

Širvintų rajono švietimo centras

Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai.

2016 m., 4 val.

Lietuvos Respublikos VDI prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius

Kvalifikacijos renginiai parodoje „Mokykla 2016“

2016 m. 6 val.

2011-2015

Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus.

2014 m., 6 val., UPC

Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei.

Efektyvus laiko planavimas ir darbų organizavimas.

Vadybinių kompetencijų tobulinimas – kelias į mokyklos sėkmę.

Standartizuoti mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankiai bendrojo lavinimo mokykloje.

Santykiai ir organizacinė kultūra mokykloje.

Saugios ugdymosi aplinkos kūrimas: mokytojo vaidmuo.

Kaip susikalbėti ir efektyviai veikti? Vidinės dalykinės komunikacijos modeliai ir būdai organizacijoje.

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais svarba mokyklos veiklai.

Šiuolaikinė pamoka: nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo.

Pamokos kokybės ir mokinio individualios pažangos gerinimas.

2011 m., 6 val.

2012 m., 6 val.

2014 m., 6 val.

2014 m., 6 val.

2015m., 6 val.

2015m., 6 val.

2015m., 6 val.

2015m., 6 val.

2015m., 6 val.

2015m., 6 val.

Širvintų rajono švietimo centras

2009-2010

Mokyklų finansų valdymas sunkmečio sąlygomis.

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas Širvintų rajono švietimo įstaigose.

2009 m., 6 val.,

2010 m., 6 val.

Širvintų rajono švietimo centras

2008-2014

Švietimo konsultantų (vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertų) rengimas praktinei veiklai.

Švietimo konsultantų (vidurinio ugdymo programos akreditavimo ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas.

2008 m., 60 val., PPRC

2013 m., 18 val., UPC

2014 m., 8 val. UPC

2007-2014

Švietimo konsultantų (vadybos ekspertų) kvalifikacijos tobulinimas

2007-2008 m., 79 val., PPRC

2009-2014 m., 18 val., UPC

2003-2014

Pedagogų kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo kursai.

Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai.

IKT integravimo metodai mokant ir mokantis fizikos.

E.įgūdžių tobulinimo galimybės. IKT mokyklai.

Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės tobulinimas panaudojant IQES online. Mokymasis bendradarbiaujant.

IQES online sistemos galimybės mokyklų profesinei kompetencijai tobulinti panaudojant kolegialų grįžtamąjį ryšį.

2003 m., 40 val., KUC

2003 m., 30 val., ITC

2008 m., 40 val., PPRC

2010 m., 12 val.

2014 m., 12 val.

Širvintų rajono švietimo centras

2003-2016

Anglų kalbos kursai –

B1 lygmuo

2011 m. – 70 val.

2012 m. – 70 val.

2014 m. – 35 val.

2015 m. – 70 val.

2016 m. – 35 val.

Širvintų rajono švietimo centras.

TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA

Data

Projektas, konferencija

Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)

2010-2011

Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ projektas „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“

Tiriamosios veiklos, problemų sprendimo, mokinių kūrybiškumo ugdymo kompetencijų tobulinimas. Pateikti mokinių tiriamieji darbai ES jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape, įvertinti II ir III laipsnio diplomais. Mokytojos tiriamasis darbas „Oro, vandens ir maisto taršos tyrimai Lietuvoje“.

2013

ES struktūrinių fondų projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“

Naujų brandos darbo vertintojų mokymai.

2013

Projektas „Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu“

Gamtamokslinių dalykų mokytojų eksperimentinės kompetencijos tobulinimas.

2018

ES struktūrinių fondų projektas „Organizacijos tobulinimas bei pokyčių valdymas mokykloje“

Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų ugdymo turiniui formuoti ir įgyvendinti tobulinimas.