ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS VYKDYMO ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

PRANEŠIMAS APIE SMURTĄ IR PATYČIAS (atsisiųsti)

SVARBIOS NUORODOS IR ADRESAI

ELEKTRONINĖS PATYČIOS IR JŲ PREVENCIJA


 

„Vaikų linijos“ informacija:

visa informacija mokyklos darbuotojams apie patyčias (sampratą, el.patyčias, formų, vaidmenų aprašymą bei kylančius sunkumus): http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/

galimos patyčių prevencinės veiklos: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/

mokyklos bendruomenės įtraukimas, sprendžiant patyčias: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-prevencins-veiklos/kaip-traukti-visa-mokyklos-bendruomene/

patyčių situacijų sprendimo galimybės: http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/patyci-situacij-sprendimas/

informacinė medžiaga (knygos, lankstinukai, plakatai), kurią galima parsisiųsti, atsispausdinti, naudoti:http://bepatyciu.lt/kampanija-be-patyciu/metodine-medziaga2-1/

informacija tėvams: http://www.bepatyciu.lt/tevams/