ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Konkursas specialiojo pedagogo pareigoms užimti


Konkursas specialiojo pedagogo pareigoms užimti

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija (biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 69, LT-19120 Širvintos, kodas 190360892) skelbia konkursą specialiojo pedagogo pareigoms užimti – 0,5 pareigybės.

Darbo trukmė – 11,5 val. per savaitę (iš jų 9 kontaktinės val. ir 2,5 nekontaktinės val.), sutartis – neterminuota.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai.

1. aukštasis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;

2. pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principų, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartų, bendrųjų ugdymo planų išmanymas;

3. pedagoginio vertinimo metodikų išmanymas, gebėjimas atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;

4. specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;

5. gebėjimas bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Privalumas. Ne mažesnė kaip 1 metų darbo mokykloje patirtis. Nekonfliktiškumas, geri bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

5. Buvusių darboviečių rekomendacijas.

6. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentų priėmimas ir registravimas. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. Išsamią informaciją teikia įstaigos direktorius gimnazijoje (tel. nr. 8 382 51230). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentai priimami Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos raštinėje, Vilniaus g. 69, LT-19120 Širvintos, iki lapkričio 30 d. 9.00 val.

Pretendentų atrankos būdas ir laikas. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į pokalbį žodžiu. Apie atrankos datą, vietą ir laiką kiekvienas pretendentas bus informuotas atskirai.