ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

IŠSAMUS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS (Informacija naujinama)

Mokytojų sąrašas

2018-2019 mokslo metai

Mokytojo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Dorinis ugdymas

 

 

Nomeda Drazdienė

aukštasis, VPU

tikybos vyresnioji mokytoja

Vilma Kalesnykaitė

aukštasis, VPU

etikos vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalba

 

 

Rasa Baranauskienė

aukštasis, VU

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Vilma Kalesnykaitė

aukštasis, VPU

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Elvyra Lipeikytė

aukštasis, VVPI

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Edita Rutkauskienė

aukštasis, VU

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Užsienio kalba (anglų)

 

 

Lada Kriščiūnienė aukštasis, LEU anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Inga Sakalauskienė

aukštasis, VU

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Valda Maslinskienė

aukštasis, VU

anglų kalbos mokytoja metodininkė

Ieva Vidauskienė aukštasis, VDU anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Užsienio kalba (rusų)

 

 

Violeta Geigalienė

aukštasis, VVPI

rusų kalbos mokytoja metodininkė

Helena Marčiauskienė

aukštasis, VPU

rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Istorija

 

 

Ineta Stanevičiūtė

aukštasis, VU

istorijos mokytoja

Edita Šidlauskienė

aukštasis, VU

istorijos mokytoja metodininkė

Margarita Vaičelytė

aukštasis, VVPI

istorijos vyresnioji mokytoja

Geografija

 

 

Daiva Piškinienė

aukštasis, VPI

geografijos mokytoja metodininkė

Renata Žygienė

aukštasis, VPU

geografijos mokytoja metodininkė

Ekonomika

 

 

Rita Česonienė

aukštasis, VPU

ekonomikos mokytoja metodininkė

Jūratė Griškevičienė

aukštasis, MRU

ekonomikos vyresnioji mokytoja

Matematika

 

 

Audronė Balčiūnaitė

aukštasis, VU

matematikos mokytoja metodininkė

Vanda Kalesnikienė

aukštasis, VVPI

matematikos mokytoja metodininkė

Nijolė Lubienė

aukštasis, VVPI

matematikos mokytoja  ekspertė

Danutė Vilkienė

aukštasis, VVPI

matematikos mokytoja metodininkė

Informacinės technologijos

 

 

Lina Janickaitė

aukštasis, VPU

informacinių technologijų vyresnioji mokytoja

Diana Lesutienė

aukštasis, VPU, KTU

informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Biologija

 

 

Renata Dikčiūtė

aukštasis, VPU

biologijos mokytoja metodininkė

Laimutė Kalesnykaitė

aukštasis, VVPI

biologijos mokytoja metodininkė

Fizika

 

 

Diana Lesutienė

aukštasis, VVPI

fizikos mokytoja metodininkė

Stasė Vaškūnienė

aukštasis, VU

fizikos mokytoja metodininkė

Chemija

 

 

Loreta Skardžiuvienė

aukštasis, VVPI

chemijos mokytoja metodininkė

Dailė

 

 

Jurgita Krušinskaitė

aukštasis, VPU

dailės mokytoja metodininkė

Nomeda Drazdienė aukštasis, VPU dailės mokytoja

Muzika

 

 

Gražina Gudonienė

aukštasis, VU

muzikos vyresnioji mokytoja

Technologijos

 

 

Daiva Erslavienė

aukštasis, VVPI

technologijų mokytoja metodininkė

Arvydas Golcas

aukštasis, ŠPI

technologijų vyresnysis mokytojas

Kūno kultūra

 

 

Romualdas Chmeliauskas

aukštasis, LKKI

kūno kultūros mokytojas metodininkas

Irena Žarnauskienė

aukštasis, KKI

kūno kultūros mokytoja metodininkė

Pasirenkamieji dalykai

 

 

Vaida Babrauskienė

aukštasis, VDU

psichologijos mokytoja

Neformalusis švietimas

 

 

Arvydas Golcas

aukštasis, ŠPI

technologijų vyresnysis mokytojas

Kęstutis Jankauskas aukštasis, LŽŪA neformaliojo švietimo mokytojas