ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2015 sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-22 „Dėl Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos patvirtinimodalinio pakeitimo


 

INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

1 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

2 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) duomenų anketos forma

3 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacijos tobulinimo lentelės forma

4 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketa

5 priedas. Pamokos vertinimo lentelės forma

6 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma

7 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma

8 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelės forma

9 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įvertinimo lentelės forma

10 priedas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programa

Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti

Prašymas įrašyti į atestacijos programą

Prašymas atestuotis