ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJA

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.55–10.40

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 12.05–12.50

6 pamoka 13.00–13.45

7 pamoka 13.55–14.40

8 pamoka 14.50–15.35

Praneškite apie korupciją

Nuorodos

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 metų atestacijos programa


Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Audronė Buzienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė.

Nariai:

Daiva Erslavienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė;

Regina Jagminienė, Širvintų rajono savivaldybės administracijos  Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja;

Laimutė Kalesnykaitė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė;

Daiva Piškinienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė;

Lilija Serekpajevienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tėvų komiteto narė;

Viktorija Strazdienė, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos tėvų komiteto narė.


 

INFORMACIJA MOKYTOJAMS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

1 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) veiklos vertinimo kriterijai ir procedūros

2 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) duomenų anketos forma

3 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto (išskyrus psichologą) kvalifikacijos tobulinimo lentelės forma

4 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketa

5 priedas. Pamokos vertinimo lentelės forma

6 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma

7 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įsivertinimo ir vertinimo lentelės forma

8 priedas. Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos bei kompetencijos įvertinimo lentelės forma

9 priedas. Socialinio pedagogo veiklos ir kompetencijos įvertinimo lentelės forma

10 priedas. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metų atestacijos programa

Metodinės rekomendacijos mokytojų veiklai vertinti

Prašymas įrašyti į atestacijos programą

Prašymas atestuotis